Fase 2

Voorbereidingsfase

Een cruciale fase tussen het aannemen van een project en de uitvoering op locatie is de voorbereiding. In deze fase worden mogelijke risico’s en beheersmaatregelen concreet gemaakt en de nulsituatie vastgelegd zodat de uitvoering van het project soepel verloopt.

bouwkundige keuring uitgevoerd door bbci frijwijk
  • Dienstverlening op maat
  • NIVRE geregistreerd
  • VCA & KOMO gecertificeerd

Bepalen invloedsgebied

Wanneer definitief is bepaald op welke wijze de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden, is het mogelijk het invloedsgebied van het project te bepalen. Werkzaamheden zoals het aanbrengen van een fundering brengen bijvoorbeeld andere risico’s met zich mee dan sloop, bemalen of het aanbrengen van damwanden. Om het invloedsgebied van een project goed onderbouwd vast te stellen wordt afhankelijk van de situatie satellietdata, een trillingspredictie of een risicoanalyse ingezet.

Bepalen beheersmaatregelen

Vanuit de te gebruiken methodiek en uit te voeren werkzaamheden wordt een monitoringsplan opgesteld. Hierin worden de risico’s vertaald naar concrete beheersmaatregelen. In het monitoringsplan wordt gekwantificeerd hoe vaak en op welke locaties metingen plaats moeten vinden. Ook worden grenswaardes bepaald aan de hand van de daarvoor geldende richtlijnen en protocollen.

Nulmetingen

Voordat werkzaamheden op de projectlocatie starten wordt de aanvangssituatie, ook wel nulsituatie genoemd, in kaart gebracht. Zo wordt het huidige schadebeeld van bebouwing en infrastructuur in de omgeving door een bouwkundige opname vastgelegd. Ook de aanwezige trillingen, geluid, deformaties en grondwaterstanden worden gemeten. Hiermee is voor de rest van het project een duidelijk uitgangspunt vastgelegd. Dit plaatst bewegingen en afwijkingen gedurende en na uitvoering in perspectief ten opzichte van de nulsituatie.

Wat kunnen we voor u betekenen

Metingen voor de uitvoering van een project zijn cruciaal. Bbci Frijwijk is u van dienst met nulmetingen en advies.

Waarom bbci Frijwijk:

Bbci Frijwijk denkt mee van tenderfase/bouwteam/bestekfase tot oplevering en beheerfase. Kiezen voor bbci is kiezen voor:

  • Meer dan 35 jaar ervaring in de branche
  • Helikopterview over richtlijnen, wet- en regelgeving
  • Grip en beheersbaarheid op uw project
  • Een samenwerkingspartner met een persoonlijke aanpak en vast aanspreekpunt
  • Medewerkers met kennis van inspectietechnieken en bouwprocessen
  • NIVRE geregistreerd, VCA & KOMO gecertificeerd

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek