Bouwkundige Opname

Een bouwkundige opname, ook wel nulmeting of rapport belendingen genoemd, betreft het vastleggen van een object en eventuele omgevingen vóór dat er risicovolle werkzaamheden starten. Werkzaamheden zoals heiwerkzaamheden, bronbemalingen/grondwateronttrekking, in- en uittrillen van damwanden en zwaar bouwverkeer.

Voorkom Schadeclaims

Het doel van de opname is om volledig inzicht te krijgen in de eventuele bestaande gebreken zodat hier later geen onterechte schadeclaims over ontstaan.

Beperk Omgevingsrisico’s Tijdens Alle Bouwfasen

Voordat een bouwkundige opname wordt uitgevoerd, zal per project worden bepaald wat de straal is waarbinnen panden en infrastructuur bekeken dienen te worden. Per pand komt vervolgens een uitvoerig en compleet rapport online op onze website.

Een volledige bouwkundige opname bestaat uit 3 elementen:

  • Vooropname: deze vindt voor de werkzaamheden plaats en dient als referentiepunt of nulmeting. De uitkomst van de vooropname is een bouwkundig rapport waarin alle relevante gebreken worden genoemd en eventueel gefotografeerd.
  • Tussenopname: deze vindt plaats tijdens de risicovolle werkzaamheden, bijvoorbeeld na afronding van een bepaalde stage in het project. In deze tussenopname wordt bekeken en bepaald of het risicogebied dient te worden uitgebreid en/of er onverwachte nieuwe risico’s op zijn gedoken.
  • Eindopname: deze wordt achteraf uitgevoerd, zodra alle risicovolle werkzaamheden hebben plaatsgevonden en het project is afgerond. De eindopname kan niet los worden gezien van de vooropname en dient dan ook als vergelijking. In deze vergelijking kan vervolgens bepaald worden welke geconstateerde verschillen en/of gebreken toe te wijzen zijn aan de werkzaamheden.

Conform NIVRE norm en KOMO Richtlijn

De bouwkundige opnamen worden uitgevoerd conform de NIVRE norm en de KOMO- beoordelingsrichtlijn BRL 5024.

Bel mij zo snel als mogelijk terug

We gebruiken je gegevens alleen op de manier zoals omschreven in onze privacy statement

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

Direct aanmelden

Relevante projecten