Wat zijn de grootste omgevingsrisico’s bij sloop en hoe kan je trillingsrisico’s beheersen?

Bbci Frijwijk denkt als sparringpartner mee over het minimaliseren van schade en overlast tijdens de uitvoering van sloopprojecten in binnenstedelijk gebied. In deze blog buigen wij ons over de vraag welke omgevingsrisico’s er spelen bij sloop. Ook vertellen wij hoe bbci Frijwijk u kan ondersteunen om schade en overlast bij sloop in de omgeving te beperken.

Wat  zijn de grootste omgevingsrisico’s bij sloopprojecten?

Sloopprojecten of bouw-/infraprojecten waarin een component sloop zit, geven grote omgevingsrisico’s zoals trillings-, geluids- en stofoverlast, onveiligheid en risico’s op schade door trilling en zetting. Risico’s niet alleen door sloopwerkzaamheden zelf (het laten vallen van een sloopkogel, uittrillen van beton, werken met een sloophamer of explosies) maar ook door het af- en aanrijden van zwaar materieel en bouwverkeer. Daarnaast wordt vooraf overwogen of men een sloopmethodiek zal toepassen die de minste overlast geeft voor de omgeving. In dat geval is het voordeel dat de geluidsoverlast en ook andere omgevingsrisico’s beperkt blijven. Een nadeel is echter dat de periode van slopen flink wordt verlengd en de omgeving dus langer last heeft van de sloop. De grootste zorg blijft hoe dan ook dat trillingen in de omgeving schade en overlast kunnen geven. Juist daarom wordt bij sloop bijna altijd trillingsmonitoring toegepast.

 

Welke factoren bepalen hoe groot de risico’s op schade door trilling zijn?

Wanneer je sloopwerkzaamheden gaat uitvoeren in dichtbebouwd gebied, is het belangrijk om een bouwkundige vooropname te doen van de bebouwing die zich bevindt binnen de risicocontour. Welke belendingen staan er? Zijn er oude panden, mogelijk panden met een zwakke fundering of panden die zelfs niet zijn onderheid? Staan er monumenten binnen de risicocontour? Hoe dichtbij staat de kwetsbare bebouwing?

Het komt voor dat een enkele woning midden in een blok huizen wordt gesloopt. Juist dan moet er intensief en nauwkeurig gemonitord worden, zeker op de (in)stabiliteit binnen het blok. Advies van constructeurs wordt ingezet om belendingen voorafgaand aan de sloop te verstevigen en te stempelen. Bbci Frijwijk draagt bij door, gedurende de sloop, berekeningen van de constructeur te staven aan verkregen meet- en monitoringsgegevens. Wanneer er een volledig woonblok wordt gesloopt zijn de risico’s veel kleiner en blijft ook de geluids- en trillingsoverlast beperkt.

 

Hoe beheers je omgevingsrisico’s bij sloop?

Er is veel mogelijk om sloop beheerster uit te kunnen voeren. Het verkrijgen van inzicht in de omgevingsrisico’s is belangrijk. Vervolgens zal je moeten monitoren of je onder de grenswaarden blijft wat betreft geluid, trilling, deformatie en zetting.

  • Bouwkundige opnames van belendingen binnen de risicocontour (indien nodig werk je met een nulmeting, tussenopname en eindopname)
  • Opstellen van een geluids- en/of trillingspredictie
  • Uitvoeren van geluids- en/of trillingsmonitoring tijdens de sloop
  • Uitvoeren van deformatiemetingen
  • Opbouwen van een dossier met omgevings-monitoringsdata en schade-expertise (afhandelen van eventuele claims uit de omgeving)

 

Trillingsmonitoring op langdurige, grote sloopprojecten

Goed om te vermelden is dat Bbci Frijwijk de monitoring verzorgt op een groot sloopproject: de sloop van het voormalig Zuiderziekenhuis te Rotterdam. Het is juist belangrijk om op zo’n langdurig sloopproject te monitoren: bijna een jaar wordt er gesloopt te midden van bebouwing, wegen en een tramspoor in de nabijheid van de projectlocatie. Om tijdens deze lange periode de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken en geen schade te veroorzaken is monitoring dan ook van groot belang.

Bbci Frijwijk & hulp en advies bij beperken omgevingsrisico’s

Bbci ontzorgt sloopbedrijven compleet bij het beperken van omgevingsrisico’s waarbij vooral de risico’s op schade door trilling, geluid en deformatie een rol spelen. Bij sloopprojecten adviseert bbci Frijwijk meestal vooraf over de te nemen maatregelen. Vervolgens kan het advies uitgevoerd worden door de verhuur en plaatsing van trillingsmeters. Gezien het feit dat een sloopproject vaak een korte doorlooptijd heeft, is huur van de systemen het meest efficiënt. Ook wordt bij sloop de trillingsmonitoring geregeld op- of juist afgeschaald en worden trillingsmeters verplaatst naar een andere locatie rondom het project. Door trillingsmonitoring in te huren hou je de kosten inzichtelijk en beperkt. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met bbci via 010 281 8444 voor informatie, advies of een offerte.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek