Advies Omgevingsbeïnvloeding

Elk bouwproject heeft flinke invloed op de omgeving. Zo zou maar eens een naastgelegen kelder kunnen onderlopen. En kunnen verzakkingen en scheuren ontstaan waar ze absoluut niet horen. Allemaal zaken die flink wat frustraties veroorzaken bij alle betrokken partijen en die voorkomen kunnen worden door van te voren goed onderzoek naar de omgevingsbeïnvloeding te doen en dit natuurlijk tijdens de werkzaamheden goed te monitoren en te analyseren.

bbci Frijwijk heeft meer dan 25 jaar ervaring in bouwkundige en civieltechnische inspecties en kan zelfs de meest complexe projecten voorzien van op maat gemaakt en deskundig advies.

Optimaal Inzicht in Risico’s Bouw

Als basis voor ons advies omgevingsbeïnvloeding voeren wij een risico analyse uit waarin wij de geplande werkzaamheden die van invloed zijn op de omgeving inventariseren en beoordelen.

Hierna zullen alle omgevingsobjecten worden geïnspecteerd op kwetsbaarheid ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden. Hierbij houden we rekening met de volgende onderdelen:

  • Trilling gevoeligheid (predictie en prognose)
  • Zetting gevoeligheid
  • Geotechnische invloedssfeer
  • Geohydrologische invloedssfeer
  • Risicocategorie

 

Beperk Risico’s Met Monitoringsplan

Uit deze risico analyse, waarin wij ons advies ten aanzien van uitvoering en monitoring geven, kunnen wij vervolgens een monitoringsplan opstellen.

In het monitoringsplan wordt geadviseerd hoe de gewenste en benodigde monitoringsdiensten per project kunnen worden ingezet. Met deze monitoringsdiensten wordt gezorgd dat geen van de risico’s die van te voren in de analyse naar voren zijn gekomen ook waar worden gemaakt.

Uiteraard adviseren en/of ondersteunen wij ook graag bij de uitvoering van de monitoring, de analyse van de gegevens en het opbouwen van het monitoringsdossier.

Bel mij zo snel als mogelijk terug

We gebruiken je gegevens alleen op de manier zoals omschreven in onze privacy statement

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

Direct aanmelden

Relevante projecten