Trillingsmeting

Bouwwerkzaamheden kunnen trillingen veroorzaken. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van heiwerkzaamheden, bij sloopwerk of bij het vervoer van zwaar materieel. Deze trillingen kunnen schade en hinder geven in de directe bouwomgeving (risicocontour). Daarom is het bij veel bouw- en infraprojecten pure noodzaak om te monitoren op trillingen en continu te waken over toegestane trillingswaarden zoals deze bijvoorbeeld door het SBR is vastgelegd.

Offerte aanvragen

bevestiging van een trillingsmeter door bbci frijwijk voor het beheersen van trillingsrisico
bbci frijwijk
 • Dienstverlening op maat
 • NIVRE geregistreerd
 • VCA & KOMO gecertificeerd

Waarom heb ik een trillingsmeting nodig?

bbci Frijwijk is u graag van dienst om de trillingen te monitoren en te waken voor het overschrijden van toegestane niveaus. Dit heeft verschillende voordelen voor u.

 • Beperken van schade, claims en project vertraging
  De trillingen die tijdens een project worden veroorzaakt, kunnen voor overlast zorgen. Bijvoorbeeld schade aan panden en infrastructuur of verstoring van apparatuur. Dit kan weer leiden tot schadeclaims of vertraging van het project. Om dit te voorkomen, kunnen wij tijdens het project de werkzaamheden monitoren. Met onze meetsystemen registreren en analyseren wij continu trillingen. Zo ziet de aannemer direct of trillingen binnen de gestelde normen vallen. Zo kan er op tijd ingegrepen worden om negatieve gevolgen te voorkomen of beperken.
 • Voorkom overschrijding van toegestane trillingswaarden
  De SBR (Stichting BouwResearch) heeft richtlijnen opgesteld om schade, hinder voor personen en storing aan apparatuur door gebouwtrillingen te voorkomen of tot een minimum te beperken. Deze richtlijnen zijn in het leven geroepen om trillingen objectief te kunnen beoordelen (wel of niet toegestaan). Ieder bouw- of infraproject zal zich moeten houden aan de SBR-trillingsrichtlijnen, die verdeeld is in 3 delen:
  Deel A: richt zich op beperking van schade door trillingen aan bouwwerken.
  Deel B: richt zich op beperking van hinder aan personen door trillingen.
  Deel C: richt zich op beperking van storingen aan apparatuur door trillingen.
 • Krijg Inzicht in de grenswaarden, met de nulmeting
  De grenswaarden van de trillingen zijn afhankelijk van de omgeving binnen de risicocontour van uw project. Deze worden al voor het project in kaart gebracht. Wij voeren een nulmeting uit om deze waarden vast te stellen. Ook maken wij een risicoanalyse, waarin we de omgevingsrisico’s in beeld brengen.
trillingsmeting door bbci frijwijk

Waarom bbci Frijwijk:

Bbci Frijwijk denkt mee van tenderfase/bouwteam/bestekfase tot oplevering en beheerfase. Kiezen voor bbci is kiezen voor:

 • Meer dan 35 jaar ervaring in de branche
 • Helikopterview over richtlijnen, wet- en regelgeving
 • Grip en beheersbaarheid op uw project
 • Een samenwerkingspartner met een persoonlijke aanpak en vast aanspreekpunt
 • Medewerkers met kennis van inspectietechnieken en bouwprocessen
 • NIVRE geregistreerd, VCA & KOMO gecertificeerd

Trillingsmetingen uitgelegd in 40 sec.

Bekijk deze animatie voor een snelle indruk van het hoe en waarom van trillingsmetingen.

Trillingsmeting & -monitoring op maat

Wij hebben verschillende monitoring diensten om trillingshinder te minimaliseren. Welke dienst u nodig hebt is afhankelijk van uw project, de werkzaamheden en van het risicogebied.

 • Bemande meting
  Onze meetspecialist houdt de trillingen tijdens de werkzaamheden continu in de gaten. Uw contactpersoon wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Dit kan noodzakelijk zijn bij risicovolle werkzaamheden.
 • Onbemande meting
  Het is ook mogelijk om de meetapparatuur van ons te huren. Wij kunnen de apparatuur zowel op locatie brengen, als ophalen. Eenmaal per drie weken worden de meetsystemen bezocht door een medewerker van bbci Frijwijk. Dit is ter controle van het systeem, vervanging van de batterijen en uitlezen van meetgegevens.
 • Bemand meten op afstand
  De trillingsniveaus kunnen ook op afstand in de gaten worden gehouden. Indien er afwijkingen ontstaan ten aanzien van de afgesproken normen, alarmeert bbci Frijwijk direct.
 • E-mailfunctie
  Onze meetsystemen zijn uitgerust met een SIM-kaart. Indien wenselijk, kunnen wij de gemeten trillingswaarden per e-mail of SMS toesturen, op van tevoren afgesproken momenten.

Trillingspredictie

Bij een aantal risicovolle werkzaamheden (zoals bij heien, bij het aanbrengen van damwanden en damwandkuipen en eventueel bij zwaar transport) kan het nodig zijn dat bbci Frijwijk een trillingspredictie uitvoert. Bij deze predictie wordt het trillingsniveau van bovenstaande werkzaamheden voorspelt binnen de bebouwde omgeving van het project (risicocontour). Om beheersmaatregelen te kunnen formuleren, maakt bbci gebruik van de database met ervaringscijfers, van technische gegevens en van de SBR-beoordelingsrichtlijnen.

Blog: hoe beperk je hinder van geluid en trillingen?

bbci Frijwijk is ervaringsdeskundige en blogt daarom over issues binnen ons vakgebied van Bouwkundige en Civieltechnische Inspecties.

Lees verder>

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek