Inclinometing

Met een inclinometingen, ook wel bekend als hellingmetingen, kunnen horizontale verplaatsingen of uitbuigingen worden gemeten. Deze worden uitgevoerd in de bodem of aan een damwand. In de grond worden verschuivingen gemonitord.

Waarom heeft u een inclinometing nodig?

Horizontale verplaatsingen en uitbuigingen van de damwand, kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan verzakkingen, scheuringen in leidingen, breuken in heipalen en schade aan de bouwkuip.

 • Vooraf inschatten van de risico’s
  Bij de nulmeting wordt bijvoorbeeld de stand van de damwand gemeten, voordat er risicovolle werkzaamheden plaatsvinden. Hierbij bepaalt een constructeur wat de maximale uitbuiging is. Deze grenswaardes worden verwerkt in de software. Op basis hiervan wordt een monitoringsplan opgesteld. Zo kunnen resultaten gemakkelijk worden geïnterpreteerd. Hier kunt u vervolgens rekening mee houden en zo nodig aanpassingen doen. Op deze manier voorkomt u dat het project stagneert.
 • Tijdens het gehele project omgevingsrisico’s gedekt
  Ook wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, wordt u contant op de hoogte gehouden van de meetgegevens. Deze metingen worden periodiek gedaan, afhankelijk van de te verwachten buiging. Zo kunt u tijdig ingrijpen en schade beperken of zelfs voorkomen.
 • Voorkom Schadeclaims
  Door de gegevens van de nulmeting en monitoring, kunt u schadeclaims voorkomen. Met deze meetgegevens kan de oorzaak van eventuele schade worden vastgesteld. Zo heeft u voldoende bewijs om onterechte claims te weerleggen.

Inclinometing aan damwand

Door meetapparatuur aan de damwand van een bouwput te plaatsen, meten wij vervormingen. Dit doen wij direct na de plaatsing van de damwanden. Tijdens het uitgraven van de bouwput wordt u via de meetapparatuur constant op de hoogte gehouden van eventuele uitbuigingen. Wanneer er uitbuigingen worden vastgesteld, kan worden bepaald of de werkzaamheden moeten worden aangepast.

Hellingmeting in grondlichaam

Inclinometingen kunnen ook in een grondlichaam worden uitgevoerd. Dit wordt met name gedaan wanneer grote verplaatsingen/verschuivingen verwacht worden die gevolgen kunnen hebben voor naastgelegen funderingen. De metingen worden gedaan met een inclinometer, die de hoeken van hellingen meet op basis van zwaartekracht. Dit type meter wordt een hellingmeter genoemd.

Waarom inclinometingen door bbci Frijwijk?

 • Helikopterview over inspectietechnieken en bouwprocessen
  Bbci Frijwijk is deskundig op alle benodigde vakgebieden. Bbci is bekend met de richtlijnen, wet- en regelgeving. Kent alle mogelijkheden voor monitoring en inspectie, ook voor continue monitoring en remote monitoring. Is bekend met de opbouw van bouw- en infraprojecten en met de afzonderlijke werkzaamheden. Dankzij deze helikopterview kan bbci Frijwijk projecten effectief inrichten met inspectie en monitoring.
 • Inzet van modernste apparatuur voor predictie van risico’s, monitoring & alarmering
 • Voldoen aan alle richtlijnen
  Bbci Frijwijk is geregistreerd bij het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts). En gecertificeerd volgens VCA en de KOMO-beoordelingsrichtlijnen BRL 5024 (Het uitvoeren van bouwkundige opnamen) en BRL 5023 (Het proces van het meten van trillingen).
 • Snel inzetbaar en Snel rapportage beschikbaar
  Bbci Frijwijk is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor online monitoring en inspectie van projecten. Binnen 24 uur na inspectie ontvangt u de rapportage.
 • Effectieve monitoring tijdens alle projectfasen
 • Dienstverlening op maat: van analyse, predictie van risico’s, opbouwen monitoring dossier tot ondersteuning bij uitvoering van de monitoring.

inclinometingen
persoon6_bbci_022017

Hoi, ik ben Stefan en ben account manager. In een gesprek vertel ik graag wat bbci Frijwijk voor je project kan betekenen!

Stuur een e-mail

Bel mij terug

  We gebruiken je gegevens alleen op de manier zoals omschreven in onze privacy statement

  Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

  Direct aanmelden
  Cetradex VCA300 logos-certificaten-bbci

  Toegepast in deze projecten