Nulmeting Bouw

Al sinds de start van bbci Frijwijk 31 jaar geleden voeren wij volop nulmetingen uit. Dit zijn veelal bouwkundige opnames geweest voor aannemers uit de bouw en infra om hen inzicht te geven in de staat van belendingen rondom het project. bbci Frijwijk legt daarbij gebreken vast die al bestaan in de directe project omgeving bij start van het project. Bevindingen van nulmetingen worden gebruikt als ijkpunt wanneer later (en zeker aan het einde van projecten) herhalingsmetingen worden opgepakt. Bevindingen van nulmetingen worden ook gebruikt om monitoringsplannen te finetunen. Slechte panden hebben wellicht een andere monitoringsstrategie nodig afhankelijk van de werkzaamheden.

Onze nulmeting bij Bouw-, Renovatie & Infra projecten

Het gebeurt dagelijks dat aannemers en opdrachtgevers onterecht aansprakelijk worden gesteld voor schade. In veel gevallen blijkt de schade (bijvoorbeeld aan panden, woonhuizen, wegen, (civieltechnische) kunstwerken, straatmeubilair, bestrating of aan ieder willekeurig andere semipermanente constructies in de nabijheid van het project) niet eens zijn ontstaan tijdens het project. Vanuit de omgeving wordt alleen de kans aangegrepen het schadebedrag te verhalen. Dit gebeurt zeker wanneer er risicovolle werkzaamheden hebben plaatsgevonden zoals heien, het aanleggen van bronbemalingen, grondwateronttrekking en het in- en uittrillen van damwanden. Zelfs het af- en aanrijden van zwaar bouwverkeer geeft risico’s op schade in de omgeving, waar je als aannemer niet op voorzien bent. bbci Frijwijk voert sinds jaar en dag nulmetingen uit om bedrijven en overheden te wapenen tegen deze onterechte claims. De bevindingen worden vastgelegd in een Rapport Belendingen. Een nulmeting kan ook worden gedaan in de vorm van een deformatiemeting, trillingsmeting, grondwaterstand– en geluidsmeting.

Wanneer biedt een nulmeting voor de bouw uitkomst?

Bij een nulmeting voor de bouw legt bbci Frijwijk de directe omgeving nauwkeurig vast. bbci Frijwijk bepaalt eerst binnen welke straal (contour) het project de omgeving zou kunnen beïnvloeden met de geplande (mogelijk risicovolle) werkzaamheden. In een Rapport Belendingen legt bbci daarna tot in detail vast welke schades, gebreken en zwakke constructies zich al voor aanvang van het project bevonden binnen deze risico contour. Alle bevindingen worden opgesomd, nauwkeurig beschreven en met foto’s vastgelegd. Dit rapport geeft aannemers en projectleiders alle verweer tegen onterechte schadeclaims. En voorkomt discussies over schuldvragen, project vertraging en zelfs stillegging van de bouw. bbci Frijwijk adviseert een vooropname (nulmeting), tussenopname en eindopname.

Waarom bbci Frijwijk inschakelen voor een nulmeting?

bbci Frijwijk is gespecialiseerd in bouwkundige en civieltechnische inspecties en is dé partner als het gaat om het uitvoeren van nulmetingen voor bouw/infra/renovatie projecten. De experts van bbci Frijwijk zijn aangesloten bij het NIVRE. Onze Belendingen Rapporten voldoen daarom aan de normen en richtlijnen van het NIVRE. Heb je vragen over een nulmeting? Of heb je vragen over het beperken van schade en het minimaliseren van risico’s in de omgeving bij bouw/infraprojecten? Vraag bbci Frijwijk om advies en bel ons op 010 – 281 84 44. Of neem op een andere manier contact met ons op. Wij denken graag mee met aannemers en projectleiders.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek