Grondwateronttrekking

Bij veel bouw- en infraprojecten vindt grondwateronttrekking aan de omgeving plaats. Dit geeft schommelingen in de grondwaterstand. Zijn deze schommelingen te heftig, of veroorzaken deze bijvoorbeeld te lang droogstand van houten paalfunderingen dan geeft dit schade in de omgeving. bbci Frijwijk helpt met grondwaterstandmeting en -monitoring om deze schade te voorkomen. bbci Frijwijk doet dit in opdracht van vele aannemers binnen de bouw en infra, overheden en woningcorporaties in Nederland en België.

Wat zijn de risico’s bij grondwateronttrekking?

Bij uitvoering van project werkzaamheden staat het grondwater vaak hoger of juist lager dan gewenst. Dit is zéker een issue bij aanleg van (parkeer)kelders en tunnels. Een te hoge waterstand geeft risico’s voor het project. Grondwateronttrekking lost dit binnen het project op maar geeft ook risico’s op schade (nu of in een later stadium) in de project omgeving.

Welke gevolgen kan grondwateronttrekking hebben in de omgeving?

Een stabiel grondwaterpeil is zéker in Nederland ongekend belangrijk. Veroorzaak je te grote schommelingen in het grondwater door tijdens projecten grondwater te onttrekken, dan heeft dit gevolgschade. Met grondwateronttrekking riskeer je onderstaande schade in de directe project omgeving.

 • (Ver)Zakkingen en verschuivingen in de project omgeving
 • Groei of ontstaan van schimmels
 • Opdrijving
 • Schade, vervormingen en houtrot bij (houten) paalfunderingen en daarmee mogelijk scheefstand
 • Frictie op vaste constructies en daarmee breuken in muren en daken

Vaak wordt dergelijke schades in de directe project omgeving verhaald op projecten.

Waarom kiezen voor Grondwaterstandmeting door bbci Frijwijk?

bbci Frijwijk heeft in de afgelopen 30 jaar risico’s weten in te schatten op schade en hinder in de directe omgeving van complexe infra- en bouwprojecten. Ook bij deze projecten is schade voorkomen beter dan genezen. Wij kunnen ook uw project ondersteunen met grondwaterstand meting of continue monitoring tijdens de duur van het project.

Nulmeting Grondwaterstand

bbci Frijwijk helpt aannemers van bouw/infra projecten om zich te verweren tegen schadeclaims uit de omgeving. bbci Frijwijk legt in dat geval voor start van het project het grondwaterpeil in de project omgeving vast (vastleggen/ registratie van de nul situatie). Naast deze grondwaterstand legt bbci ook historische gegevens van het risicogebied vast. Op basis van de grondwaterstand (nulmeting), het bemalingsadvies/-plan en deze historische gegevens kan bbci Frijwijk een monitoringsplan uitbrengen om schade, klachten en claims te voorkomen. Naast de meting bij aanvang van projecten kan bbci Frijwijk ook worden ingeschakeld voor meting van het grondwaterpeil op ieder ander willekeurig moment.

Continue monitoring op Grondwaterpeil

bbci Frijwijk kan het grondwaterpeil monitoren gedurende het project. Verandert dit peil buiten de gestelde normen, dan worden aannemers van het project dus op tijd gewaarschuwd. bbci biedt een online omgeving waarbinnen projectmanagers de grondwatermetingen continue kunnen inzien. Zodra de meld- of grenswaarden worden bereikt ontvangen zij ook automatisch bericht. Alleen zo kunnen zij werkzaamheden tijdig stoppen of kiezen voor een andere aanpak om zo schade te voorkomen.

 

Verweren tegen onterechte schadeclaims bij grondwateronttrekking

Met alle data van de nulmeting en van de continue monitoring kunnen aannemers zich verweren tegen onterechte schadeclaims.

bbci Frijwijk

bbci Frijwijk ondersteunt projecten in het beheersen van de project omgeving. Zo ook in het voorkomen van schade en hinder naar aanleiding van grondwateronttrekking. Wij bieden overheden, aannemers binnen de bouw & infra, woningcorporaties en particulieren al ruim 30 jaar onder meer monitoringsplannen, deformatie metingen, adviezen omgeving beïnvloeding, bouwkundige opnames en civieltechnische inspecties.

 • Overall Deskundigheid
  bbci Frijwijk heeft een helikopterview over normen en richtlijnen. En over technische mogelijkheden voor meting, monitoring en inspectie.
 • Snel inzetbaar en Snel rapportage beschikbaar
  bbci Frijwijk is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor metingen, voor online monitoring en inspectie van (complexe) projecten.
 • Voldoet aan alle richtlijnen
  bbci Frijwijk is geregistreerd bij het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts). En gecertificeerd volgens VCA en de KOMO-beoordelingsrichtlijnen BRL 5024 (Het uitvoeren van bouwkundige opnamen) en BRL 5023 (Het proces van het meten van trillingen).

 

Bel bbci Frijwijk

Heeft u vragen over welke schommelingen in de grondwaterstand uw project kan veroorzaken? En wilt u weten hoe u schade of hinder kunt voorkomen bij grondwateronttrekking? Bel ons met deze vragen op 010 – 281 84 44. Wij denken graag met u mee!

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek