Rapport Belendingen

Ieder bouw- of infraproject In Nederland en België heeft ermee te maken: met schade in de direct bebouwde omgeving beperken of liefst voorkomen. Binnen Europa zijn weinig plekken meer te vinden waar binnen het risico contour van het project geen bebouwing is die je kunt beschadigen met werkzaamheden. Het is aan de orde van de dag: opdrachtgevers en hoofdaannemers worden verantwoordelijk gesteld voor schade in de omgeving van hun project.

Schade & schadeclaims voorkomen met een Rapport Belendingen

Het Rapport Belendingen is de verslaglegging van een bouwkundige vooropname: een nulmeting van de direct, bebouwde omgeving van bouw- en infraprojecten. Een Rapport Belendingen geeft dus inzicht in én duidelijkheid over gebreken in de directe omgeving die al bestaan bij de start van een bouw- of infraproject. Het rapport geeft de mogelijkheid om je te verweren tegen onterechte schadeclaims.

De Bouwkundige Opname uitgelegd in 44 sec.

Bekijk deze animatie om een snelle indruk te krijgen over het hoe en waarom van een bouwkundige opname door bbci Frijwijk.

Wat kan een Rapport Belendingen voor projecten betekenen?

Met het Rapport Belendingen in de hand beschikt u over onderstaande voordelen.

 • Voorkomen van schade, onterechte schadeclaims en project vertraging
  bbci Frijwijk heeft al flink wat schadeclaims voorkomen en ook honderden bouw- en infraprojecten zonder enige vertraging gewoon kunnen laten doorlopen.
 • Beperking van omgevingsrisico’s tijdens alle projectfasen
  Voordat bbci Frijwijk een bouwkundige opname uitvoert, zal worden bepaald wat de straal is waarbinnen panden en infrastructuur bekeken dienen te worden. Per pand, of andere bebouwing, ontvangt u een uitvoerig en compleet rapport zodat u de risico’s op schade in de omgeving kent.
 • Duidelijkheid aan omwonenden over de risicocontour van uw bouw of infraproject
  Afspraken kunnen vooraf gemaakt worden. Essentieel daarbij: Binnen welke straal (invloedsgebied) rondom uw project kunt u verantwoordelijk gesteld worden voor schade?

Projecten beheersen & budgetten bewaken

Het Rapport Belendingen is de verslaglegging van een vooropname. bbci Frijwijk adviseert te kiezen voor een Vooropname, Tussenopname en Eindopname.

De vooropname gebruik je dan als referentiepunt of nulmeting. bbci Frijwijk maakt op basis van de vooropname een bouwkundig rapport waarin alle bestaande gebreken worden benoemd en eventueel gefotografeerd.

De tussenopname vindt plaats tijdens risicovolle werkzaamheden. In deze tussenopname bekijkt en bepaalt bbci of het risicogebied moet worden uitgebreid en/of nieuwe risico’s bij zijn gekomen.

De eindopname wordt bij afronding van het project uitgevoerd. En dient als vergelijkingsmateriaal voor de vooropname. Zo kan bbci Frijwijk concluderen: Welke schades zijn toe te wijzen aan werkzaamheden binnen project?

Waarom kiezen voor bbci Frijwijk?

Het nut van bouwkundige opnames en Belendingen Rapporten van bbci Frijwijk hebben zich in de afgelopen 30 jaar bewezen in de praktijk van Nederlandse en Belgische infra- en bouwprojecten. bbci Frijwijk is hét bureau voor Civieltechnische en Bouwkundige inspecties en continue monitoring. bbci Frijwijk kan ook uw project ondersteunen!

 • Overall Deskundigheid
  bbci Frijwijk heeft een helikopterview over richtlijnen. Over technische mogelijkheden voor (online) monitoring en inspectie. En over de fasen in bouw- en infraprojecten. Dankzij deze helikopterview kunnen projecten, in alle bouwfasen, effectief worden ingericht met inspectie en monitoring.
 • Snel inzetbaar en Snel rapportage beschikbaar
  bbci Frijwijk is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor online monitoring en inspectie van (complexe) projecten. Binnen 24 uur na inspectie ontvangt u de rapportage.
 • Voldoen aan alle richtlijnen
  bbci Frijwijk is geregistreerd bij het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts). En gecertificeerd volgens VCA en de KOMO-beoordelingsrichtlijnen BRL 5024 (Het uitvoeren van bouwkundige opnamen) en BRL 5023 (Het proces van het meten van trillingen).

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek