Wat draagt een bouwkundige vooropname bij aan projecten?

Bbci Frijwijk ondersteunt grote projecten binnen de bouw, infra en sloop vaak met bouwkundige vooropnames. In deze blog buigen wij ons over de vraag waarom een bouwkundige vooropname wijsheid is binnen deze projecten? Op welke manier kunnen bevindingen uit de vooropname bijdragen aan de voortgang en het succes van projecten?

Belendingen rapportages als resultaat van een bouwkundige opname

Bbci Frijwijk verricht dagelijks bouwkundige vooropnames. Hierbij leggen wij nauwkeurig beschreven en fotografisch de staat van belendingen (panden, woningen en kunstwerken in de project contour) vast. Onze experts voeren de opname uit om omgevingsrisico’s in kaart te brengen. Hiertoe worden alle punten nagelopen waarop bouwgebreken mogelijk zijn en die een risico kunnen (gaan) vormen voor uitrol van de project-werkzaamheden. Naar aanleiding van deze opname stelt bbci Frijwijk een belendingen rapportage op. Onze belendingen rapportages hebben een juridische houdbaarheid/ rechtsgeldigheid. Immers, alle opnames van bbci worden uitgevoerd volgens de voorschriften van het KOMO-procescertificaat BRL 5024. Bovendien is bbci Frijwijk volledig onafhankelijk. Tenslotte worden de opnames altijd uitgevoerd door (of onder toezicht van) bij het NIVRE geregistreerde bouwkundige experts.

Wat draagt een bouwkundige vooropname bij aan bouw/infra/sloopprojecten?

In de praktijk hebben (grote) aannemers binnen de Bouw, Infra en Sloop veel profijt van deze belendingen rapportage (ofwel van de bouwkundige vooropname) en wél om onderstaande redenen.

  • Om project-werkzaamheden uit te kunnen voeren zonder schade aan de omgeving te veroorzaken, is kennis nodig over de zwakke punten in de omgeving en de omgevingsrisico’s. Alleen zo kun je schadeloos bouwen!
  • In geval van onder-aannemerschap geeft een bouwkundige vooropname duidelijk aan welke schade in ieder geval niet op jou verhaald kan worden als een volgende onderaannemer. Juist daarom worden vaak meerdere opnames aangeraden: daarover onderstaand meer …
  • Eventuele schadeclaims (na afronding van projecten) kunnen makkelijk en vlot afgehandeld worden aangezien alle feiten en bewijslast al gebundeld zijn in de belendingen rapportage. De rapportage geeft duidelijkheid in de aansprakelijkheid alsmede in de hoogte van de schade die ontstaan is na uitvoering van de bouwkundige vooropname.

Bouwkundige vooropname, tussenopname en eindopname

De bouwkundige opname voor aanvang van het project wordt vaak een nulmeting genoemd. Toch wordt bij deze eerste opname vooral veel fotografisch vastgelegd. De term ‘meting’ is dan ook niet van toepassing. Wél kunnen onze opdrachtgevers ervoor kiezen om wel metingen mee te nemen zoals deformatiemetingen, trillings– en geluidsmetingen. Een voordeel is dat deze metingen later gelegd kunnen worden naast de meetwaarden die genoteerd worden bij tussenopnames (na belangrijke projectfasen of bij overgang naar een volgende onderaannemer) of bij eindopnames (einde van het project).

Opnames versus monitoring

Let wel op: een opname (met welke frequentie dan ook uitgevoerd) is compleet anders dan monitoring. Bbci Frijwijk voert ook monitoring uit, zoals op grondwaterstand, op deformatie, geluid en trillingen. Monitoring wordt altijd verricht gedurende een langere periode waardoor je zicht krijgt op de ontwikkeling. In tegenstelling tot opnames: die geven altijd een nauwkeurig beeld van de situatie op moment X. Ook zeer belangrijk: bij monitoring waak je tijdens uitvoer van werkzaamheden op bijvoorbeeld te grote schommelingen in de grondwaterstand, te heftige trillingen of geluid die de toegestane waarde overschrijdt.

bbci Frijwijk & bijdrage aan bouw/infra/sloopprojecten

Bbci Frijwijk heeft ruim 30 jaar ervaring in bouwkundige opnames en monitoring bij grote projecten. Deze ervaring nemen wij mee om onze opdrachtgevers te helpen in schadeloos te bouwen.  Zij voorkomen onnodige schadeclaims en lopen geen risico op stagnatie van het project of kosten aan herstel van schade in de omgeving. Juist door onze ervaring weten wij als geen ander de juiste meetopstelling te maken en monitoringsplannen op te stellen om efficiënt (in kosten en tijd) risico’s te beheersen door alle projectfasen heen. Bbci biedt full service: wij monitoren op alle risico’s zoals op trillingen, schommeling in de grondwaterstand deformatie, zakking en zetting.

Wilt u dat bbci met u meedenkt?

Niet voor niets hebben onze projectmanagers, constructeurs en adviseurs dagelijks contact met onder meer projectmanagers, omgevingsmanagers en (onder)aannemers van grote en ook kleine projecten in de Bouw, Infra en bij overheden en woningcorporaties. Bbci fungeert graag voor hen als sparringpartner bij het overwegen van een gewijzigde projectplanning, wijzigingen in het bemalingsplan of een andere uitvoeringsmethodiek. Alles om maar de omgevingsrisico’s te beperken, of in ieder geval te beheersen. U kunt ons daarom altijd bellen voor ons advies op nummer 010 – 281 84 44.

bouwkundige vooropname bbci frijwijk

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek