Woningcorporaties

Als woningcorporatie pakt u de verantwoordelijkheid op voor het voldoende beschikbaar stellen van kwalitatief goede woonruimte. Bij deze verantwoordelijkheid horen veel bouw-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Maar welke risico’s op schade en hinder in de omgeving loopt u bij uitvoer van deze werkzaamheden? Is de bebouwing in de directe projectomgeving wel bestand tegen het geplande heiwerk? Of welke overlast geeft u bewoners en omwonenden met het geplande onderhoud of renovatie? En blijft u wel binnen de normen en richtlijnen voor trillings- en geluidshinder? Juist op deze punten ontzorgt Bbci Frijwijk woningcorporaties in Nederland en België.

Wat kan bbci Frijwijk voor woningcorporaties betekenen?

Met de dichte bebouwing in onze regio staan de onderhoud-, renovatie- en bouwwerkzaamheden van woningcorporaties nooit los. Het risico op schade of hinder in de directe omgeving speelt altijd een rol. Woningcorporaties dienen zich sowieso te houden aan de wet- en regelgeving, het Bouwbesluit 2012, de circulaire ‘Bouwlawaai’, omgevingsvergunningen én aan BRL/SBR/CUR-richtlijnen. Deze regels bepalen hoeveel aandacht je als corporatie geeft aan monitoring van de project omgeving. Bbci Frijwijk ontzorgt woningcorporaties door te signaleren welke maatregelen genomen moeten worden om binnen alle fasen van het project te voldoen aan de regels. Bbci Frijwijk kan ook u helpen om schade en hinder te voorkomen door inzet van de meest geavanceerde monitoring en inspectie technieken. En door de deskundigheid van gediplomeerde bouwkundigen, civiel technici en landmeters.

 

Risico’s beheersen in de omgeving

 • Wat is de staat van de houten paalfundering van uw pand?
 • Welke trillingen geven hei werkzaamheden in de omgeving? Blijven deze trillingen wél binnen de SBR-normen? Kunnen de geplande hei werkzaamheden in de omgeving schade geven? Hoe kun je als woningcorporatie deze schade voorkomen of beperken?
 • Wat is de staat van woningen, bedrijfspanden of andere constructies in de omgeving bij aanvang van het project? Door hier inzicht in te geven, voorkomt bbci dat schade onterecht op uw corporatie wordt verhaald.
 • Veroorzaakt uw project zakkingen of verschuivingen in de ondergrond? Welke geotechnische risico’s loopt u daarbij? Hoe kunnen we deze risico’s beheersbaar maken?
 • Welke hinder en overlast gaat de bouw, renovatie of het onderhoud geven voor omwonenden? Hoe gaat deze hinder zich verhouden in de verschillende fasen? Bbci Frijwijk ondersteunt woningcorporaties hier in de communicatie met bewoners en omwonenden.

 

Onze diensten

funderingsadvies

Funderingsadvies

De draagkracht van houten paalfunderingen kan te laag zijn. Bbci Frijwijk geeft aan of funderingsherstel nodig is, nu of in een later stadium aan de hand van funderingsonderzoeken.

Lees meer

Bouwkundige Opname

Bouwkundige Opname

Zorg dat een object en omgeving goed in beeld en schrift wordt vastgelegd vóór er risicovolle werkzaamheden plaatsvinden.

Lees meer

Trillingsmeting

Trillingsmeting

Laat trillingen niet voor ongeplande en onnodige overlast zorgen door deze met met trillingsmeting continu te analyseren en registreren.

Lees meer

Geluidsmeting bbci Frijwijk

Geluidsmeting

Bij een bouw- of sloopproject wordt doorgaans veel geluid geproduceerd. Blijf binnen de normen en voorkom klachten met constante monitoring.

Lees meer

Partner in Omgevingsbeïnvloeding & Monitoring voor de Bouw & Infra

Bbci Frijwijk wordt al 30 jaar ingezet door woningcorporaties voor de monitoring van bouw, onderhoud- en renovatieprojecten. Zij zien bbci Frijwijk als betrouwbare en onafhankelijke partner die ontzorgt in het beperken van schade en hinder in de directe omgeving.

 • Helikopterview over richtlijnen, inspectietechnieken en bouwprocessen
 • Inzet van meest geavanceerde apparatuur voor predictie & alarmering
 • Snel inzetbaar & snel rapportage beschikbaar
 • Goed schakelen bij wijziging van projectplannen
 • VCA gecertificeerd
 • Werkt volgens BRL-richtlijnen KOMO
 • Helpt te voldoen aan SBR Trillingsrichtlijnen (deel A, B en C)

 

Onze opdrachtgevers

persoon6_bbci_022017

Hoi, ik ben Stefan en ben account manager. In een gesprek vertel ik graag wat bbci Frijwijk voor je project kan betekenen!

Stuur een e-mail

Bel mij zo snel als mogelijk terug

  We gebruiken je gegevens alleen op de manier zoals omschreven in onze privacy statement

  Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

  Direct aanmelden
  Cetradex VCA300 logos-certificaten-bbci

  Toegepast in deze projecten