Overheden

Overheden voeren volop bouw & infra werkzaamheden uit. Werkzaamheden waarbij altijd (binnen het dichtbebouwde Nederland en België) rekening moet worden gehouden met de kans op schade en hinder in de directe omgeving. Steden, gemeentes, provincies, Waterschappen, ministeries en de Rijksoverheid schakelen bbci Frijwijk in om inzicht te krijgen in het mogelijke effect van werkzaamheden op de directe omgeving. Bbci Frijwijk ontzorgt hen ook in de communicatie met omwonenden. En monitort onder meer bruggen, tunnels, kades en oevers op noodzaak van onderhoud en reparatie.

Wat kan bbci Frijwijk voor overheden betekenen?

Overheden op welke niveaus dan ook, voeren volop werkzaamheden uit om wonen, werken, verkeer en vervoer te verbeteren, in Nederland of België. Werkzaamheden die vaak risico’s op flinke schade in de omgeving kunnen veroorzaken doordat werkzaamheden zakkingen in de ondergrond teweegbrengen of schommelingen geven in grondwaterstanden. Zeker de aanleg van riolering, versteviging van dijken & binnenstedelijke kademuren en de aanleg van wegen of bruggen kunnen flinke schade of hinder in de omgeving geven. Bbci Frijwijk helpt overheden (van welke achtergrond dan ook) in het beheersen van de project omgeving. In het voldoen aan richtlijnen en normen, in alle projectfasen. In de communicatie met omwonenden. En in het vroegtijdig signaleren van de noodzaak tot onderhoud of reparatie van infrastructurele objecten.

 

Risico’s beheersen, Schade beperken & Communiceren met bewoners/omwonenden

 • Wat is de staat van woningen, bedrijfspanden of andere constructies in de omgeving wanneer vanuit één van de overheden projecten worden gestart? Door hier inzicht in te geven, voorkomt bbci dat schade onterecht wordt verhaald.
 • Zeker projecten als aanleg van riolering, kade vernieuwing of oever herstel geven een risico op zakkingen of verschuivingen in de ondergrond, grote schommelingen in de grondwaterspiegel en kunnen flinke trillinghinder geven op belendingen. Welke risico’s loopt u door de verschillende projectfasen heen? Is het verstandig om een grondige risicoanalyse te laten uitvoeren door bbci Frijwijk om beter grip te krijgen op het project en de omgeving?
 • Welke hinder en overlast gaat uw project geven voor bewoners en omwonenden? Hoe gaat deze hinder zich verhouden in de verschillende fasen? Bbci Frijwijk ondersteunt overheden hier in de communicatie met bewoners en omwonenden.

 

Onze diensten

Bouwkundige Opname

Bouwkundige Opname

Zorg dat een object en omgeving goed in beeld en schrift wordt vastgelegd vóór er risicovolle werkzaamheden plaatsvinden.

Lees meer

Geomonitoring

Geomonitoring

Zettingen kunnen frictie, zakkingen of scheefstand veroorzaken in constructies. Om dit te voorkomen, plaatst bbci Frijwijk automatische 24/7 geomonitoring.

Lees meer

funderingsadvies

Funderingsadvies

De draagkracht van houten paalfunderingen kan te laag zijn. Bbci Frijwijk geeft aan of funderingsherstel nodig is, nu of in een later stadium aan de hand van funderingsonderzoeken.

Lees meer

Deformatiemeting

Deformatiemeting

We leven in Nederland zeer dicht op elkaar. Het is daarom belangrijk geotechnische en geohydrologische risico’s scherp in de gaten te houden en problemen te voorkomen.

Lees meer

Inclinometing

Inclinometing

Monitor vervormingen of uitbuigingen in damwanden en reageer op veranderingen voor er gevolgen op de omgeving kunnen optreden.

Lees meer

Grondwaterstandmeting

Grondwaterstandmeting

Zorg dat problemen met (water)schade niet kunnen ontstaan door de grondwaterstand tijdens de bouw continu te meten en te monitoren.

Lees meer

Partner in Omgevingsbeïnvloeding & Monitoring

Bbci Frijwijk wordt al 30 jaar ingezet door overheden wanneer zij grote en ook kleinere bouw- en infraprojecten oppakken. Overheden zien bbci Frijwijk als betrouwbare en onafhankelijke partner die ontzorgt in het beperken van schade en hinder in de directe projectomgeving.

 • Helikopterview over richtlijnen, inspectietechnieken en bouwprocessen
 • Inzet van meest geavanceerde apparatuur voor predictie & alarmering
 • Snel inzetbaar & snel rapportage beschikbaar
 • Goed schakelen bij wijziging van projectplannen
 • VCA gecertificeerd
 • Werkt volgens BRL-richtlijnen KOMO
 • Helpt te voldoen aan SBR Trillingsrichtlijnen (deel A, B en C)

 

Onze opdrachtgevers

persoon6_bbci_022017

Hoi, ik ben Stefan en ben account manager. In een gesprek vertel ik graag wat bbci Frijwijk voor je project kan betekenen!

Stuur een e-mail

Bel mij zo snel als mogelijk terug

  We gebruiken je gegevens alleen op de manier zoals omschreven in onze privacy statement

  Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

  Direct aanmelden
  Cetradex VCA300 logos-certificaten-bbci

  Toegepast in deze projecten