Welke invloed heeft de SBR Trillingsrichtlijn A voor aannemers?

Aannemers kunnen niet om de SBR Trillingsrichtlijnen heen. Immers veel bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden veroorzaken trillingen waardoor deze verhoogd risico op schade of hinder geven in de projectomgeving. In deze blog buigen wij ons over de SBR Trillingsrichtlijn A: Welke invloed heeft de SBR Trillingsrichtlijn A op de dagelijkse praktijk van aannemers?

Trillingsrichtlijnen in de praktijk van de Bouw & Infra

Aannemers hebben te allen tijde te maken met trillingsrichtlijnen. Immers hun werkzaamheden kunnen trillingen veroorzaken. Werkzaamheden zoals heien, slopen, het aan- en afrijden van zwaar bouwverkeer en het intrillen van damwanden. De drie SBR-richtlijnen geven aannemers handvaten om objectief de trillingswaarden te meten en ook te beoordelen. Maar dat niet alleen: aannemers hebben ook de plicht om zich aan de richtlijnen te houden. De wettelijke/ juridische grondslag hiervan is vastgelegd in artikel 3.1 zijnde de Wet Ruimtelijke Ordening. Ook verwijst het Bouwbesluit naar de SBR-richtlijnen.

SBR Trillingsrichtlijn A, B en C

De richtlijnen van het SBR (voluit Stichting Bouw Research) ofwel SBRCURnet bestaan uit drie delen. Deel A is het leven geroepen om schade aan gebouwen te voorkomen. Deel B om hinder voor personen te beperken. Tenslotte is deel C opgesteld om schade aan apparatuur te voorkomen.

Welke invloed heeft SBR Trillingsrichtlijn A op de praktijk van aannemers?

Aannemers ervaren in hun dagelijkse praktijk vaak de meeste gevolgen van deel A: het deel gericht op het beperken van schade aan gebouwen. In 2017 is dit deel geactualiseerd. Deel A is nu een boekwerk van 93 pagina’s. De richtlijn beschrijft de methodiek om te komen tot grenswaarde(n) waar binnen de trillingen moeten blijven die een project mag veroorzaken. Belangrijk om te weten: blijf je onder de grenswaarden dan is het niet zo dat je geen risico loopt op omgevingsschade. Dat niet, maar het risico wordt wel acceptabel genoemd. Aan de andere kant: overschrijd je de grenswaarden dan is niet zo dat je per definitie schade veroorzaakt. Dat niet, maar je loopt wel een verhoogd risico. Je kunt de grenswaarden overschrijden, maar zorg er wél voor dat je de mogelijke gevolgen zorgvuldig hebt overwogen.

Hulp bij het voldoen aan de SBR Trillingsrichtlijn A

Bureaus als bbci Frijwijk helpen aannemers om de grenswaarden te bepalen (volgens de SBR-bepalingsmethodiek) voor alle verschillende projectfasen. Deze grenswaarden worden bepaald na uitvoerig onderzoek van de projectcontour (bouwkundige opname ofwel belendingen onderzoek) én van het projectplan. Ook wordt de uitvoeringsmethodiek getoetst. Bureaus als bbci adviseren hoe je trillingen gaat meten, hoe je de gemeten trillingen beoordeelt en hoe je gaat waken op overschrijding van de normen.

Vooronderzoek op trillingsmonitoring

Bbci Frijwijk zal altijd vooronderzoek doen om te komen tot een overall plan waarbij trillingen over alle projectfasen heen worden gemonitord. Ons vooronderzoek zal bestaan uit onderstaande aspecten.

  • Welke zwakke plekken bevinden zich binnen de project contour? In iedere projectomgeving spelen andere factoren een rol. Eerst bepalen wij binnen welke contour (kring van x aantal meter) werkzaamheden risico’s geven. Dan worden de belendingen binnen die contour onderzocht. Wat is hun bouwkundige staat? In welke constructie categorie zijn belendingen in te delen? Welke functies (wonen, werken, onderwijs, etc) vervullen zij? Ook kijken we bij iedere belending naar de staat van het pand. Zéker als wij trilling gevoelige funderingen tegenkomen of als er monumentale panden in de contour staan, dan zullen er lagere grenswaarden gelden. De werkzaamheden mogen dan minder heftige (laagfrequente) trillingen veroorzaken. Daarmee kan het bijvoorbeeld nodig zijn om een andere uitvoeringsmethodiek te kiezen.
  • Welke risicovolle werkzaamheden worden wanneer opgepakt?  Het is belangrijk te weten welke werkzaamheden in iedere fase worden opgepakt. Wat zal per fase de frequentie van trillingen worden, welke intensiteit zullen die hebben en hoelang zullen de trillingen gaan duren?

Bbci Frijwijk & een overall monitoringsplan op trillingen

Op basis van de bevindingen uit het vooronderzoek stellen wij een overall plan op om trillingen te monitoren, over alle projectfasen heen. Het op- en afschalen van trillingsmonitoring en het verschuiven van trillingsmeters in opeenvolgende fasen geeft altijd mogelijkheden om kosten te beperken. Wél blijft het hoogste doel om schadeloos te bouwen. Gelukkig kennen wij alle ins & outs, niet alleen op het gebied van trillingen, maar ook op andere omgevingsrisico’s als deformatie/ zetting en te grote grondwaterschommeling.

Heb je vragen over omgevingsmonitoring? Of mogelijk vragen specifiek over monitoring op SBR Trillingsrichtlijn A?

Neem dan contact op met de experts van bbci Frijwijk via 010-281 84 44.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek