Risicobeheersing naast tunnels en betonnen constructies

Het aanbrengen van funderingspalen en damwanden naast een tunnel of andere betonnen constructie kan aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. Deze werkzaamheden vereisen niet alleen technische bekwaamheid, maar ook een zorgvuldige afweging van omgevingsfactoren en een goed doordacht plan om mogelijke risico’s te minimaliseren. Laten we eens kijken hoe deze risico’s in kaart worden gebracht en kunnen worden beperkt.

Risicobeheersing naast tunnels en betonnen constructies
Risicobeheersing naast tunnels en betonnen constructies
  • Dienstverlening op maat
  • NIVRE geregistreerd
  • VCA & KOMO gecertificeerd

Het belang van risicobeheer bij bouwprojecten naast tunnels

Bouwprojecten naast tunnels vormen een uitdaging vanwege de nabijheid van de bestaande infrastructuur. In bijna alle situaties blijft de tunnel of constructie operationeel tijdens de bouwwerkzaamheden. Men dient dan ook rekening te houden met beperkte toegangsmogelijkheden tot het object waardoor een goede voorbereiding nog belangrijker wordt.

Het aanbrengen van funderingspalen en damwanden in deze context brengt specifieke risico’s met zich mee, zoals verzakkingen van de grond, verstoring van de tunnelstructuur met als uiterste gevolg een mogelijke sluiting van de tunnel voor het verkeer. Een grondige risicoanalyse en een goed doordacht monitoringsplan zijn daarom essentieel om deze risico’s te beheersen en te minimaliseren.

Risicobeheersing naast tunnels en betonnen constructies

Een grondige voorbereiding en planning

Een goede risicoanalyse, en projectvoorbereiding zijn cruciaal bij het beperken van risico’s bij dergelijke projecten. Voordat funderingspalen en damwanden worden aangebracht, moet een gedetailleerde analyse worden uitgevoerd om potentiële risico’s en benodigde beheersmaatregelen in kaart te brengen. Allereerst wordt er een funderingsadvies opgesteld om de juiste werkmethodiek te kiezen. Daarna is het van belang om een trillingspredictie op te laten stellen waarin de impact van trillingen op de omliggende objecten zoals een tunnel of panden worden berekend aan de hand van de gekozen methodiek, bodemgesteldheid en afstand tot de objecten. Met de uitkomsten van de trillingspredictie wordt een monitoringsplan opgesteld waarin de juiste beheersmaatregelen worden gekozen en kan worden beoordeeld of trillingen binnen de geldende richtlijnen blijven. In het monitoringsplan wordt de monitoring tot in detail ingevuld qua meetlocaties, meetfrequentie en grenswaarden.

 

De nulsituatie

Voorafgaand aan de realisatiefase is de nulsituatie vastgelegd door middel van uiteenlopende methoden. Het actuele schadebeeld van de omgeving is vastgelegd met een bouwkundige vooropname. Waar nodig zijn deformatie meetpunten in X, Y en Z richting aangebracht om te kunnen monitoren of de constructie verplaatst tijdens de werkzaamheden. Ten slotte is er met trillingsmeetsystemen een nulmeting uitgevoerd om de reguliere trillingen vanuit de omgeving (bijvoorbeeld verkeer) vast te leggen. Tijdens de werkzaamheden is het daardoor mogelijk ‘reguliere’ trillingen worden onderscheiden van trillingen die ontstaan door het aanbrengen van funderingspalen of damwanden.

 

Een early warning system tijdens de uitvoering

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden is het van groot belang om te monitoren of er veranderingen aan de omgeving plaatsvinden. Hierdoor zal bij aanvang van de werkzaamheden een hogere meetfrequentie in acht worden genomen om te kunnen analyseren wat de daadwerkelijke impact van de werkzaamheden op de omgeving is. Indien de uitkomst van de analyse is dat de impact kleiner is als verwacht kan in overleg met alle belanghebbenden worden afgeschaald in meetfrequentie of aantal meetpunten.

Trillingsmetingen vinden continu plaats en kennen een automatische alarmeringsfunctie wanneer de vooraf ingestelde grenswaarden worden overschreden. Bij project met een zeer hoog risicoprofiel is het zelfs mogelijk om continue deformatiemonitoring in te zetten. De meetpunten in X, Y, en Z-richting worden dan 24/7 gemonitord en er vindt automatische alarmering plaats wanneer deze een vooraf ingestelde grenswaarde bereiken.

 

Conclusie

Het beperken van de risico’s van het aanbrengen van funderingspalen en damwanden naast een tunnel vereist dat al in de ontwerp- en voorbereidingsfase van een project aandacht worddt besteed aan de mogelijke risico’s en maatregelen om deze te beperken. Een nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen zoals de aannemer, het ingenieursbureau en de uitvoerende monitoringspartner is cruciaal om alle risico’s adequaat te tackelen. Door deze gezamenlijke aanpak kunnen potentiële risico’s worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst, waardoor de veiligheid en het succes van het project worden gegarandeerd.

 

Verder praten over risicobeheer bij bouwprojecten naast tunnels?

Wil je meer inzicht krijgen in hoe de risico’s van bouwprojecten naast een tunnel of andere betonnen constructie kunnen worden beheerst? Neem dan eens een kijkje op onze website en ontdek hoe onze expertise heeft bijgedragen aan het succes van vergelijkbare projecten zoals op het project ‘Legends’ te Utrecht Leidsche Rijn.

We staan klaar om jouw vragen te beantwoorden en samen te werken aan oplossingen op maat. Neem bij vragen contact op met onze adviseur op nummer 010 – 281 84 44 of stuur een e-mail naar info@bbcifrijwijk.nl.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek