Omgevingsbeïnvloeding: Welke Factoren Hebben Invloed Op De Omgeving Van Een Project?

Elk bouw- of infraproject is anders: het project kent zijn eigen doelen, een eigen aanpak en een eigen resultaat. Dit betekent ook dat elk bouw- of infraproject een andere invloed heeft op de omgeving van het project. Of het nu in een woonwijk of op het platteland is: elk bouw- of infraproject heeft een enorme invloed op de omgeving. Zowel boven- als ondergrondse objecten zijn aan risico’s onderhevig. Zo kunnen grondwateronttrekkingen, pand-/gronddeformaties of werkzaamheden die trillingen veroorzaken invloed hebben op de omgeving. Er kunnen bijvoorbeeld verzakkingen of scheuren in panden ontstaan of kelders kunnen onderlopen.

Wij kunnen met elk bouw- en infraproject overweg en weten de invloed op objecten in een risico contour te inventariseren en te beoordelen. Dit doen wij met een advies omgevingsbeïnvloeding, ook wel monitoringsplan genoemd. Het advies helpt u het project efficiënt en kosten besparend in te richten en nog belangrijker, het helpt u schades op de omgeving en het imago van uw bedrijf of gemeente voorkomen.

Risicoanalyse

Het advies omgevingsbeïnvloeding begint met een risicoanalyse van het bouw- of infraproject. In deze analyse inventariseren wij op realistische wijze de risico’s van het project, dit zijn interne of externe factoren die van invloed kunnen zijn op het projectresultaat of de omgeving van het project. Wij analyseren de risico’s van het project uit technisch en sociaal oogpunt:

  • Technische risico’s:
    Technische risico’s hebben te maken met de gekozen uitvoeringswijze van een bouw- of infraproject. Hoe wordt de bouwkuip of weg gemaakt en aangelegd? Door dit in kaart te brengen kunnen de risico’s voor de omgeving worden bepaald. Ook wordt naar de omgeving gekeken. Hierbij wordt gekeken of er objecten in de omgeving staan die in technisch, slechte staat zijn en daardoor een (verzekerings-)risico vormen.
  • Sociale risico’s
    Deze risico’s omschrijven de invloed van een project op de mens. Het kan zo zijn dat omwonenden van een bouw- of infraproject geïrriteerd raken door geluidsoverlast of trillingen. Dit kan er in het meest extreme geval toe leiden dat bouwplannen worden tegengehouden. Naast eventuele overlast hebben sociale risico’s ook te maken met eventuele schade die toegebracht wordt aan bezittingen van derden.

Het in kaart brengen van alle risico’s is essentieel, dit kan onnodige kosten aan het project voorkomen. Tevens kan een project vertraagd worden als de risico’s niet goed geïnventariseerd zijn.

overzicht omgevingsbeinvloeding bbci frijwijk

Omgevingsbeïnvloeding

Een bouw- of infraproject kent een risico contour. In dit contour bevinden zich objecten die kwetsbaar zijn ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen hier invloed op hebben, maar ook op de omgeving.

Zo kunnen er bijvoorbeeld zettingen ontstaan tijdens de werkzaamheden. Wanneer er zettingen ontstaan is er sprake van het inklinken van de grond. Dit is meestal niet goed voor de bebouwde kom en dit kan schade toe richten aan het project. Zettingen kunnen ontstaan door bijvoorbeeld het installeren van diepwanden, het in- of uittrillen van damwanden of het ophogen voor de aanleg van wegen.

Naast zettingen kunnen er door werkzaamheden ook trillingen ontstaan. Deze kunnen voor overlast zorgen en schade aanrichten aan panden en infrastructuur. Trillingen worden onder andere veroorzaakt door sloopwerkzaamheden, rijdend bouwverkeer of het heien van funderingspalen.

Trillingen en zettingen zijn de grootste schade veroorzakers, dit zijn echter niet de enige. Er is nog een aantal schademechanismen dat geactiveerd kan worden bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Door de omgeving goed te analyseren kunnen deze risico’s en schade mechanismen in kaart worden gebracht.

Zoals eerder genoemd kan een bouw- of infraproject invloed hebben op diverse objecten in de risico contour. Denk hierbij aan objecten als gebouwen, bruggen, viaducten, garages, kabels, leidingen en tunnels. Schade aan deze objecten kunnen grote invloed hebben op de duur van een project of de financiën die aan een project zijn verbonden. Tevens kan de aannemer schade aan zijn imago oplopen omdat het bouw- of infraproject niet verloopt zoals gepland. Het is van groot belang dat de invloed van het project op de omgeving juist wordt geanalyseerd.

Het beperken van risico’s

Met de risicoanalyse analyseren wij tal van risico’s die aanwezig zijn bij de uitvoering van het bouw- of infraproject. In deze analyse brengen wij advies uit ten aanzien van uitvoering en monitoring van het project, waardoor risico’s te beperken en te beheersen zijn. Met deze als input kunnen wij een monitoringsplan voor uw bouw- of infraproject opstellen. In dit plan adviseren wij hoe monitoringsdiensten ingezet kunnen worden om een project beheersbaar uit te voeren. Interesse in een monitoringsplan? Vraag nu gratis een vrijblijvende offerte aan.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek