Welk nut hebben nulmetingen bij bouw- en infraprojecten?

Bbci Frijwijk voert dagelijks nulmetingen en ook herhalingsmetingen uit voor aannemers binnen de bouw en infra. Metingen die vaak gericht zijn op het inmeten van bijvoorbeeld de hoogte van belendingen, van het grondwaterpeil en van trillings- en geluidsniveaus nog voor start van bouw- of infrawerkzaamheden. Nulmetingen zijn erop gericht zijn om de huidige staat van de belending(en) zelf en van de omgeving vast te stellen voor start van het bouw- of infraproject. Waarom geven zo veel aannemers bbci Frijwijk opdracht voor nulmetingen? Ofwel, welk nut dienen nulmetingen bij bouw- en infraprojecten?

Nulmetingen voor start van project

Nulmetingen geven inzicht in de omgeving bij start, of zelfs ruim vóór start van werkzaamheden. Het is verstandig om nulmetingen te spreiden over een periode van 1 jaar. In dat geval zorg je ervoor dat je de invloed meeneemt die seizoenen hebben binnen de risicocontour.  Dit is met name belangrijk bij deformatiemetingen. Bbci Frijwijk legt bij nulmetingen de project omgeving vast zoals deze is bij start van het project. Op basis van het type werkzaamheden wordt bepaald waar de risico’s liggen bij de sloop-, infra- en bouwwerkzaamheden. Liggen de risico’s op het gebied van geluid, trillingen, deformaties, horizontale verplaatsingen of uitbuigingen?

Welk nut hebben Nulmetingen bij bouw en infra?

Het managen van bouw-, infra- en sloopprojecten is een uitdagende klus. In de praktijk blijkt dat onze nulmetingen vooral project- en omgevingsmanagers goed kunnen helpen bij het uitvoeren van die klus.

  • Verweer bij overlast vraagstukken en schadeclaims. Binnen bouw- en infraprojecten wordt steeds vaker de functie van Omgevingsmanager ingevuld. Dat komt doordat uit de omgeving meer en meer klachten en schadeclaims komen. Vaak blijkt ‘de omgeving’ extra scherp te zijn wanneer werkzaamheden worden opgepakt. Zij claimen dan overlast terwijl bijvoorbeeld de trillings- en geluidsniveaus nauwelijks het geluid en de trillingen overtreffen zoals deze waren voor aanvang van het project. Heb je nulmetingen gedaan, dan kun je de resultaten ervan simpelweg erbij pakken om je te verweren tegen dat soort claims en klachten. De tijd die je project besteedt aan overlast vragen en schadeclaims blijft zo beperkt. Een treffend voorbeeld is dat bij de herinrichting van wijken vaak geklaagd wordt over trillings- en geluidsoverlast van nieuwe verkeersdrempels terwijl de voortgebrachte trillings- en geluidsniveaus nauwelijks verschillen.
  • Voorkomen van (grotere) schades. Het is verstandig om de hoogte van belendingen binnen de risicocontour in te meten nog voordat de eerste werkzaamheden worden uitgevoerd. Nulmetingen geven inzicht in welke zettingen belendingen ‘aan kunnen’ zonder beschadigd te raken. Immers de omgeving beweegt altijd op basis van onder meer de fluctuatie grondwaterpeil, belasting op de ondergrond en de invloed van seizoenen en daggetijden. Bouw- en infraprojecten kunnen (aan de hand van nulmetingen) de uitvoeringsmethodiek veranderen of werkzaamheden anders timen om schades te voorkomen of te beperken.
  • Werkzaamheden beheerst uitvoeren. Zeker ook bij projecten geldt ‘kennis is macht’. Het managen van bouw-, sloop- en infraprojecten wordt makkelijker wanneer je bekend ben met de ‘normale’ grondwaterschommelingen, deformaties, zakkingen, zettingen en trillingen?
  • Inrichten van de juiste monitoring en de meest geschikte meetopstellingen. Het is belangrijk te weten wat ‘normaal’ is binnen jouw specifieke projectomgeving. Nulmetingen van bbci Frijwijk geven daarom antwoord op de vraag wat de normale trillingsniveaus, normale zakkingen en verschuivingen, normale grondwaterschommelingen en bijvoorbeeld het normale geluidsniveau is binnen de omgeving. Aan de hand van nulmetingen kan bbci een monitoringsplan op maat samenstellen, die optimaal monitort alleen op de risico’s (op schade, hinder of op overschrijding van normen/ richtlijnen). Zeker bij monitoring op trilling, grondwaterschommelingen, deformatie, zakking en geluid geven nulmetingen het benodigde inzicht om deze efficiënt en effectief in te richten.

Wat houden nulmetingen in bij bbci Frijwijk?

Aannemers geven bbci Frijwijk volop opdracht voor nulmetingen. Maar wat kunt u dan in deze rapportage verwachten?

  • Reeds aanwezige belendingen worden meetkundig vastgelegd.
  • ‘Normale’ niveaus worden vastgelegd van bijvoorbeeld trillingen, geluid, deformaties, horizontale verplaatsingen en uitbuigingen. Zeker voor wat betreft geluid en trillingen heeft ieder omgeving een ander standaard. Het is goed om te weten op welk niveau die standaarden liggen. Alleen wat daar extra bovenop komt, kan dus straks worden veroorzaakt door projectwerkzaamheden.
  • De seizoensinvloed en bijvoorbeeld de invloed van daggetijden worden beschreven zoals deze zijn specifiek binnen de projectcontour.

Heeft u vragen over het nut van nulmetingen voor uw project?

Bovenstaande blog geeft antwoord op algemene vragen over nulmetingen. Heeft u echter specifieke vragen over nulmetingen voor uw eigen project? Of heeft u vragen over de inrichting van monitoring op uw project? Neem dan contact op met bbci Frijwijk via 010-281 84 44. Wij geven graag vrijblijvend advies.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek