Hoe kun je deformatie-schade voorkomen?

Voor een aantal projecten is het nodig om het ‘normale’ zettingsgedrag van belendingen van tevoren te kennen. In deze blog leggen wij uit waarom vooronderzoek nodig kan zijn om schade als gevolg van deformatie te voorkomen. Ook geven wij aan welke bijdrage zo’n vooronderzoek aan projecten zal leveren. En gaan wij in op de vraag hoe bbci Frijwijk onderzoek naar historisch zettingsgedrag uitvoert.

Deformatie Vooronderzoek

Bbci Frijwijk voert vaak deformatie monitoring uit tijdens het project, juist wanneer heftige bouw/sloop/infrawerkzaamheden worden uitgevoerd (zoals de aanleg van een bouwput, intrillen van damwanden of heien). Toch kan het even zo belangrijk zijn om historische data te analyseren en het verkregen inzicht te gebruiken om werkzaamheden beter te plannen, de uitvoeringsmethodiek aan te passen of verscherpte monitoring toe te passen. Bbci Frijwijk voert daarom historische deformatiemetingen uit waarbij zettingsverschillen worden geanalyseerd van belendingen binnen de projectcontour, over bijvoorbeeld een periode van 10 jaar. Bbci Frijwijk analyseert en bewerkt hiertoe historische satellietdata, in combinatie met de eigen database met ervaringscijfers van werken in vooral Nederland.

Meting van deformatie door bbci frijwijk

Schade door deformatie voorkomen

Aannemers binnen de Bouw, Infra en Sloop zijn gebaat bij inzicht uit een dergelijk deformatie vooronderzoek.

  • Wat is het natuurlijke (ofwel normale) zettingsgedrag van een bouw- of kunstwerk? In feite willen projectleiders weten welke zettingsverschillen belendingen ‘aan kunnen’.
  • Beweegt een aanliggend pand of belending in zijn geheel, of verdeelt de natuurlijke/ normale beweging zich ongelijk? Bbci Frijwijk weet (aan de hand van vooronderzoek) aan te geven welke deformatie zal moeten worden voorkomen. Ook kan het nodig zijn om verscherpt te monitoren op bepaalde zettingsverschillen. Zo kunnen projectleiders maatregelen nemen om te grote frictie (en daarmee constructie schade) aan belendingen of zelfs aanliggende panden te voorkomen.
  • Hoe fluctueren zettingen zich in de loop van het jaar, van de dag, etc? Seizoenen zijn bijvoorbeeld van grote invloed op de bewegingen die een bouw/kunstwerk ondergaat. Risicovolle werkzaamheden worden op basis van deze informatie vaak anders ingepland en wel juist op de momenten dat de belending ‘normaal gesproken’ de minste frictie heeft.

Deformatie vooronderzoek door bbci Frijwijk

In de dagelijkse praktijk is bbci Frijwijk het meeste bezig met bouwkundige opnames, grondwatermonitoring, trillings– en deformatiemetingen. Dit werk doen wij al ruim 30 jaar. Dankzij deze ruime werkervaring weten wij goede analyses te trekken, data uit verschillende bronnen goed te combineren (satellietdata en onze eigen database met cijfers uit omgevingsmonitoring) en de meest efficiënte en effectieve meetopstelling te realiseren.

Voorspelling zettingsgedrag

De bevindingen uit het deformatie vooronderzoek zet bbci Frijwijk om naar een voorspelling van toekomstig zettingsgedrag. Juist deze informatie helpt constructeurs met het ontwerpen van een veilige bouwkuip en zal schade als gevolg van deformatie en/of verzakking in de omgeving voorkomen. Immers, het aanleggen van een bouwkuip geeft bij uitstek de meeste omgevingsrisico’s met name door het flink ontgraven en door het drastisch wegpompen van grondwater.

Deformatie monitoring tijdens het project

Naast historisch vooronderzoek en het voorspellen van toekomstig zettingsgedrag zal bbci Frijwijk ook deformatiemetingen doen tijdens het project. Standaard monitoren wij op bewegingen in xyz-richting die belendingen als gevolg van projectwerkzaamheden ondergaan. Op damwanden houden wij zeker verscherpt toezicht. Inclinometers geven inzicht in horizontale bewegingen van damwanden. Ook brengen wij peilbuizen aan om het grondwater te monitoren ter hoogte van belendingen die in de omgeving staan.

Deformatie meting project bbci Frijwijk Mauritskade Amsterdam

Een recent project van bbci Frijwijk (recente project aan de Mauritskade in Amsterdam) geeft uitstekend aan hoe waardevol onderzoek is naar het historische zettingsgedrag van belendingen. Het project diende aan te sluiten op een bestaand monumentaal pand. Er mocht geen risico komen te ontstaan van breuken in de vloeren. Zelfs een kleine breuk (mogelijk als gevolg van frictie tussen de oude vloer en de nieuwe aangesloten vloer) zou zorgen voor vochtproblemen in de bovengelegen panden, door de plaatselijk zeer hoge grondwaterstand. Ook binnen dit project werkte men met meerdere (onder)aannemers. Gegevens uit omgevingsmonitoring blijken dan uiterst waardevol bij verweer tegen schadeclaims, claimen van het eigen risico en bij het indekken tegen verzekeringsrisico’s.

Bbci Frijwijk als sparringpartner

Bbci Frijwijk denkt graag mee in het voorkomen van deformatie. Heeft u vragen over het voorkomen van verzakkingen of verschuivingen in de omgeving, neem dan contact met ons op. Bel ons op nummer 010 – 281 84 44.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek