Risico Inventarisatie Bouw & Infra

Bouw- en infraprojecten hebben per definitie invloed op de omgeving. Toch heeft ieder project met andere omgevingsrisico’s te maken. bbci Frijwijk ondersteunt bouw-, infra– en renovatieprojecten in Nederland en België met Risico Inventarisatie. bbci geeft aannemers, projectleiders en uitvoerders optimaal inzicht in de omgeving en in de risico’s die hun project in de verschillende fasen zal lopen. Somt ook de maatregelen op die nodig zijn om schade aan de omgeving te beperken. En voorkomt dat zij aansprakelijk worden gesteld voor schades die al voor project aanvang bestonden.

Omgeving risico’s verschillen per project, per locatie en per projectfase

Aannemers en projectleiders moeten binnen onze dicht bebouwde omgeving altijd rekening houden met risico op schades in de omgeving. Een risico inventarisatie van bbci Frijwijk geeft hen inzicht in schades die zij kunnen veroorzaken in de omgeving bij uitvoer van geplande werkzaamheden.

 • Welke bebouwing staat er binnen het risicogebied (of risicocontour)? Staan er monumenten of beeldbepalende gebouwen?
 • Wat is de staat van deze bebouwing? Welke gebreken of zwakke plekken heeft deze bebouwing?
 • Welke schade kan die bebouwing oplopen?
 • Welke maatregelen kunnen worden genomen om schade in de omgeving te beperken? Kunnen bebouwingen (tijdelijk) worden verstevigd? Kunnen werkzaamheden op een andere manier worden uitgevoerd zodat er minder schade ontstaat? Voorkomen is beter dan genezen.

bbci Frijwijk biedt bovenbeschreven risico inventarisaties aan onder de noemer Advies Omgevingsbeïnvloeding.

Risico Inventarisatie geeft Inzicht en dus Macht

bbci Frijwijk geeft vooraf inzicht in de omgevingsrisico’s van complexe bouw- en infraprojecten. Met die inventarisatie van de omgevingsrisico’s geeft bbci hen alle handvaten om schade en hinder in de directe omgeving te voorkomen of te beperken.

 • Beperken van schades zoals scheuren in bestaande bebouwing, waterschade en scheefstand in de directe omgeving (als gevolgen van vervormingen of deformaties)
 • Beperken van trillings– en geluidshinder voor omwonenden
 • Beperken van trilling schade aan bebouwing in de directe omgeving
 • Beperken & voorkomen van schadeclaims uit de project omgeving. En het voorkomen van uitbetaling van forse schadevergoedingen
 • Beperken van problemen met omwonenden en voorkomen van project vertraging

Risico Inventarisatie en Monitoring

bbci Frijwijk weet omgevingsrisico’s te beperken door kennis en expertise te delen met uitvoerders, aannemers en projectleiders. Wij voeren nulmetingen en herhalingsmetingen uit. En signaleren, indien nodig, ook vooraf de noodzaak tot continue monitoring.

 • Wij kennen de normen, richtlijnen en bouwbesluiten
 • Inventariseren per bouwfase de omgevingsrisico’s
 • Geven advies voor aanpassing van werk/projectplan en voor versteviging van zwakke constructies in de omgeving
 • En zetten de nieuwste technieken in om projecten te monitoren. Om schade, hinder en overschrijding van normen en richtlijnen te voorkomen.

Monitoringsplan op maat

bbci Frijwijk kan op basis van de risico inventarisatie ook een monitoringsplan opstellen. In dit plan beschrijven wij de richtlijnen, geldende grenswaarden en de omgevingsrisico’s per bouwfase. En vullen deze aan met monitoringsmaatregelen die ingezet moeten worden tijdens de verschillende fasen van het hele bouw-, renovatie- of infraproject. Zo kunnen projecten beheersbaar worden uitgevoerd.

 

Bel voor Risico Inventarisaties en advies bbci Frijwijk

Wilt u de omgevingsrisico’s van uw project weten? Of sta aan de start van een groot of klein bouw/infraproject en ben je benieuwd wat bbci Frijwijk binnen dat project kan betekenen? Neem contact met ons op via telefoon 010 – 281 84 44!

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek