Herinrichting en rioolvervanging Koningin Wilhelminakade te IJmuiden

Het riool in de Koningin Wilhelminakade in IJmuiden moet worden vervangen. Dat is gebleken uit een inspectie. De werkzaamheden worden gecombineerd met de aanleg van een nieuw regenwaterriool. Voor de gemeente is dit een goed moment om de straat opnieuw in te richten.

koningin wilhelminakade bbci frijwijk

Werkzaamheden

Het project wordt binnen een half jaar gefaseerd uitgevoerd. De werkzaamheden die mogelijk invloed kunnen hebben op de omgeving zijn:

  • Bewegingen van bouwmachines
  • Bouwtransport i.v.m. de aan- en afvoer van materialen
  • Ontgraven van de rioolsleuf
  • Verdichten van het grondpakket met gebruik van een trilplaat

De combinatie van een talud aan één zijde van de straat en oude, kwetsbare panden aan de andere zijde van de straat maken dat dit project specifieke risico’s in zich heeft.

koningin wilhelminakade bbci frijwijk

Voorbereidingsfase

Tijdens de ontwerp- en voorbereidingsfase heeft bbci Frijwijk de Gemeente Velsen geadviseerd over de omgevingsrisico’s. Er is een risicoanalyse gemaakt om de meest passende uitvoeringsmethodiek te bepalen. Vervolgens is een monitoringsplan opgesteld en is het project door de gemeente op de markt gezet middels een aanbesteding.

koningin wilhelminakade bbci frijwijk

Realisatiefase

Tijdens de uitvoering door de aannemer volgt de monitoring de gestelde eisen uit het eerder opgestelde monitoringsplan. De monitoring wordt onder regie van de gemeente uitgevoerd.

Zo is er vooraf een bouwkundige opname en nulmeting deformatie van de panden uitgevoerd. Gedurende de realisatiefase wordt er periodiek een deformatiemeting van de kwetsbare panden uitgevoerd en zijn er tiltsensoren gemonteerd die de horizontale beweging van gevels registreren. Ook lopen er trillingsmeters met de werkzaamheden mee.

trillingsmeter koningin wilhelminakade bbci frijwijk

Resultaat

Door deze aanpak worden eventuele zettingen of een te hoge productie van trillingen in een vroeg stadium gesignaleerd. Hierdoor kunnen er tijdig maatregelen genomen worden om overlast en schade te voorkomen. Met de opnamerapporten en vergaarde meetdata kunnen eventuele schadeclaims beter worden beoordeeld.

trillingsmeter koningin wilhelminakade bbci frijwijk

Waarom bbci Frijwijk:

Bbci Frijwijk denkt mee van tenderfase/bouwteam/bestekfase tot oplevering en beheerfase. Kiezen voor bbci is kiezen voor:

  • Meer dan 35 jaar ervaring in de branche
  • Helikopterview over richtlijnen, wet- en regelgeving
  • Grip en beheersbaarheid op uw project
  • Een samenwerkingspartner met een persoonlijke aanpak en vast aanspreekpunt
  • Medewerkers met kennis van inspectietechnieken en bouwprocessen
  • NIVRE geregistreerd, VCA & KOMO gecertificeerd

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek