Scheldeplein Amsterdam

Herontwikkeling Scheldeplein Amsterdam (‘Het glazen paleis’)

Het voormalig “glazen paleis van fa. Sieberg” aan het Scheldeplein wordt door Kondor Wessels Amsterdam grondig gerenoveerd. Dit houdt in; uitbreiding van de bestaande kelderbak, renovatie van de gevel naar oorspronkelijke staat en de realisatie van een nieuwe bouwlaag voor negen stijlvolle appartementen. Het voormalig garagebedrijf Sieberg krijgt hiermee haar allure weer terug.

Scheldeplein Amsterdam

De werkzaamheden welke mogelijk invloed kunnen hebben op de omgeving en bouwkuip zijn:

 • Plaatsen van de damwand
 • Ontgraven van de bouwput
 • Verlagen grondwaterstand in de bouwput
 • Installeren van de palen
 • Bouwverkeer

Adequate monitoring tijdens de werkzaamheden speelt hierbij een belangrijke rol. Mogelijke risico’s voor de omgeving en voor de bouwput zelf kunnen hiermee worden voorkomen en/of beheersbaar worden gemaakt. Bbci Frijwijk heeft daarom van Kondor Wessels de opdracht gekregen om nauwkeurige deformatiemetingen, inclinometingen, grondwaterstandmetingen en trillingsmetingen uit te voeren.

Voorafgaand aan het uit te voeren werk hebben we bij de omliggende bebouwing meetbouten geplaatst en deformatiemetingen (nulmetingen) uitgevoerd. Omdat het project meerdere risicovolle stappen in de uitvoering kent, hebben we de metingen periodiek moeten herhalen.

Scheldeplein Amsterdam

De uitdaging van dit project is de bouwkuip in de bestaande bebouwing. De geplaatste damwanden hebben wij door middel van inclinometingen gemonitord op stabiliteit en daarnaast hebben wij deze gemonitord op zettingen in relatie tot de bouwkuip naar het pand toe.

Omdat we hier te maken hebben met de uitbreiding (graven) van een bestaande kelder is het belangrijk om het grondwaterpeil goed in de gaten. De palen mogen namelijk niet droog komen te staan, hierdoor ontstaat er schimmel, wat het hout weer aan kan tasten. Het grondwaterpeil hebben we middels grondwaterstandmetingen gemonitord.

Het is bekend dat tijdens de werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van de damwanden, trillingen ontstaan die mogelijk schade veroorzaken. Om te controleren of de SBR-richtlijn A “Schade aan gebouwen” niet wordt overschreven, heeft bbci Frijwijk ook trillingsmetingen mogen uitvoeren.

Scheldeplein Amsterdam

Vraag direct zelf een offerte aan!

Vraag een offerte aan!

Bel mij zo snel als mogelijk terug

  We gebruiken je gegevens alleen op de manier zoals omschreven in onze privacy statement

  Nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en ander belangrijk nieuws.

  Direct aanmelden