Trillingsmetingen door bbci Frijwijk

De voorbereiding voor een bouwproject begint lang voor de bouwwerkzaamheden zelf. Een van de eerste stappen is vaak een vergunning aanvragen bij de desbetreffende gemeente. Om te mogen bouwen of om andere bouwwerkzaamheden te verrichten worden strikte eisen gesteld. Een daarvan is de trillingsmeting, die indirect noodzakelijk is voor een bouwvergunning. Deze is nodig om de omgevingsfactoren te beperken die invloed hebben op de omgeving. Machines, verkeer en andere factoren kunnen trillingen veroorzaken die mogelijkerwijs schade kunnen verrichten aan panden in de omgeving. U wilt dit natuurlijk voorkomen en dat doet u door een trillingsmeting uit te laten voeren.

Wat is trillingsmeting?

 Trillingen kunnen cosmetische dan wel constructieve schade aanrichten, storingen of zelfs direct hinder veroorzaken bij omwonenden. Wij plaatsen digitale meetapparatuur in de directe omgeving van uw werkzaamheden om trillingen te monitoren. Na de installatie kunt u inzien hoe groot de trillingen zijn van onder andere het heien van palen, sloopwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden en bouwverkeer. We houden nauwlettend in de gaten of de trillingen binnen de SBR-richtlijn blijven. Wanneer dit niet het geval is ontvangt u direct een melding adviseren wij hoe u de trillingen kunt verminderen.

Deze meting kan zowel bemand als onbemand afgenomen worden. De onbemande meting kan naar wens mee verplaatst worden tijdens de bouwwerkzaamheden, vaak betreft die een meting over een langere periode. De bemande meting is vaak relevant wanneer een kortdurende meting en direct advies nodig is. De resultaten kunt u middels uw pc, laptop, smartphone of tablet 24 uur per dag online bekijken.

De trillingsmeting wordt Tijdens sloopwerkzaamheden, openbreken van staatwerk, graafwerkzaamheden, heiwerkzaamheden, transport van groot materieel uitgevoerd.

Waarom voor trillingsmeting van bbci Frijwijk kiezen?

Levert maatwerk

Voor sommige projecten heeft u een monitoringsplan nodig waarin duidelijk beschreven staat hoe de trillingsmeting uitgevoerd wordt voor uw bouwproject. Wij stellen dit rapport eventueel samen op met de trilling prognose als u hiervoor opteert. Zo weet u te allen tijde waar u aan toe bent.

Altijd op de hoogte

Onze specialisten voeren beperkte en uitgebreide metingen uit volgens de SBR-richtlijn. Wij gebruiken hier de meest nauwkeurige digitale meetapparatuur voor. Zo kunt u op elk moment van de dag de meting online volgen.

Voor meer vragen, informatie of offertes bel ons dan direct op  010 – 281 84 44!

Bel direct

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek