Wat te doen bij scheuren door trillingen?

Signaleert u scheuren door trillingen in binnenmuren, gevels, in metselwerk of juist in plafonds? Dan is het belangrijk om actie te ondernemen. In deze blog buigen wij ons over de vraag welke actie je dient te ondernemen wanneer je scheuren signaleert in je woning of bedrijfspand.

Voorkomen van verdere scheuren door trillingen

Signaleer je scheuren dan is het belangrijkste om verdere scheurvorming te voorkomen. Juist omdat verdere scheurvorming moet worden beperkt, is het belangrijk om de scheur(en) nauwkeurig te laten vastleggen door een daartoe erkende, onafhankelijke partij. Hiervoor is de BRL-norm 5024 in het leven geroepen. Deze norm geeft aan waaraan een bouwkundige opname moet voldoen, zoals deze opname ook wordt gedaan in geval van scheurvorming (ongeacht of deze cosmetisch of constructief van aard zijn). Met deze opname wordt de huidige staat van de scheur(en) vastgelegd. Alleen zo kan later worden vastgesteld of de scheurvorming zich nog steeds verder voordoet, mogelijk wanneer de bron van de trilling (zie onderstaand) nog steeds in stand blijft.

Bouwkundige opname conform BRL 5024

Bbci Frijwijk voert dagelijks bouwkundige opnamen uit volgens BRL-5024. Tijdens de opname bij scheurvorming leggen wij de schade aan de woning of het bedrijfspand nauwkeurig vast. Bbci wordt vaak ingeschakeld wanneer er dus schade is (zoals bij scheurvorming), maar ook wanneer bijvoorbeeld een bouw- of infrawerk in de omgeving zal worden opgestart. Omwonenden en de aannemer willen dan de omgeving vastleggen in de nul-situatie om later te kunnen oordelen welke schade juist tijdens het project is ontstaan. Na de nul-opname volgen vaak een tussen-opname en een eind-opname. De rapporten van deze opnames zijn uiterst belangrijke (eigenlijk essentiële) documenten bij schade-expertise (wanneer schade verhaald moet worden).

Waardoor ontstaan scheuren door trillingen?

Nadat de scheurvorming is vastgesteld tijdens een bouwkundige opname, is het belangrijk om te bedenken wat de oorzaak van de scheurvorming kan zijn. Immers, verdere scheurvorming moet worden beperkt en ook kan het nodig zijn om schade te verhalen op de bron/ veroorzaker. Scheuren worden vaak veroorzaakt door trillingen. De bron van deze trillingen kan heel divers zijn. De bron van deze te heftige trillingen blijken meestal:

  • Te zwaar bouwverkeer
  • Heien bij werken (bouw, infra, sloop of renovatie) in de directe omgeving
  • Intrillen van damwanden bij diezelfde werken
  • Veranderde verkeerssituatie waardoor hoeveelheid verkeer of de intensiteit van trillingen door verkeer wijzigt zoals na de aanleg van een verkeersdrempel, een nieuwe rotonde of verkeersplein, of zelfs na het maken van een putdeksel in het wegdek, etc.
  • Aardbevingen of aardschokken zoals die in Groningen of Limburg
Wat te doen bij schade door trillingen van bbci frijwijk

Nut van onafhankelijke trillingsmetingen conform BRL-5023

Bbci Frijwijk wordt vaak ingeschakeld voor onafhankelijke trillingsmetingen door particulieren, door gemeentes en andere overheden en door bedrijven in de bouw, sloop, infra of renovatie. Tijdens deze metingen zal Bbci continue peilen of de trillingen niet de toegestane normen overschrijden. Dit inzicht helpt ieder van bovenstaande opdrachtgevers om onder meer:

  • verdere schade, hinder of overlast als gevolg van trillingen te voorkomen (zoals trillinghinder als gevolg van een nieuwe verkeerssituatie die is aangelegd pal voor uw woning)
  • schade (de te repareren scheuren) te verhalen op de veroorzaker (degene die de normen heeft overschreden)
  • met extra kennis de dialoog/ discussie te voeden tussen 2 partijen. Zo gaan gemeentes vaak in gesprek met omwonenden wanneer een nieuwe verkeerssituatie trillingsoverlast geeft. Ook aannemers binnen de bouw & infra gaan meer en meer in gesprek met omwonenden, om projectduur zo goed mogelijk door te komen.

Bbci Frijwijk & scheuren door trillingen

Bbci wordt dagelijks ingeschakeld wanneer bouwwerken, woningen of bedrijfspanden door scheuren blijken te zijn aangetast. Bbci Frijwijk biedt uitkomst als onafhankelijke partij die scheurvorming vastlegt. Dit doen wij vaak op moment nul (bouwkundige vooropname), halverwege een project (tussen-opname) en bij oplevering van projecten (eind-opname). Deze opnames geven inzicht in het feit of de schade (scheurvorming) groter is geworden, mogelijk door de projectwerkzaamheden in de directe omgeving. Bbci voert daarbij ook trillingsmetingen uit en stelt (als onafhankelijke partij) vast of de normen (SBR) niet worden overschreden.

Hulp van bbci Frijwijk bij scheurvorming

Signaleert u scheuren en heeft u daar vragen over? Neem dan contact op met de experts van bbci Frijwijk op nummer 010- 281 84 44. Immers, wij helpen u graag.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek