Wat te doen bij bevingsschade?

De laatste jaren heeft met name Groningen te kampen gehad met aardbevingen, als gevolg van de gaswinning in de regio (winning uit het Groningen gasveld). Maar ook in Limburg vinden voelbare bevingen plaats vanwege de ligging op een geografische breuklijn. Woningen, bedrijfspanden, andere bebouwingen en constructies in deze provincies kunnen schade hebben opgelopen. In deze blog buigt bbci Frijwijk zich over vragen aangaande aardbevingen en bevingschade aan woningen. Hoe voorkom je bevingschade? Hoe kun je deze schade aantonen? En claimen?

bevingsschade

Wanneer geven bevingen of trillingen schade aan woningen en panden?

Het risico op schade wordt niet zozeer bepaald door de kracht van de beving of trilling zelf maar vooral door de beweging van de ondergrond (de grondversnelling/ het schudden) die deze veroorzaakt. Logisch is dat des te meer de ondergrond beweegt, des te groter het risico is op schade aan de bovengelegen bebouwing. De grondsoort is hier zeker van invloed. Een aardbeving met een kracht van 2,0 op de Schaal van Richter pakt namelijk anders uit op een zandbodem dan een beving met dezelfde kracht op veengrond. Niet alleen de grondsoort maar ook de geologische samenstelling (zitten er gesteenten of afzettingen in de grond) en eerdere winning van delfstoffen (als steenkool, aardolie, gas of zout). Daarnaast kan iedere ondergrond holten of gangen hebben, waardoor een aardbeving onverwacht grotere schade aan bebouwing kan aanrichten.

Welke Piekgrondversnelling (PGA) geeft schade aan uw woning of pand?

Om deze redenen wordt de piekgrondversnelling (Peak Ground Accelaration) berekend, afgekort PGA. Des te hoger de PGA, des te groter is het risico op schade. Welke PGA uw woning of bedrijfspand aankan, hangt af van de stevigheid en flexibiliteit van de constructie. Vanuit het programma Bouwkundig Versterken worden gebouwen ‘aangewezen’ die een verhoogd risico lopen op schade. Het verschilt namelijk per constructie of bebouwing en de stevigheid daarvan welke bevingskracht, trilling of grondversnelling (PGA) deze aan kan. Voor panden met een verhoogd risico wordt een onderzoek opgestart naar hoe deze te versterken.

Waar kun je bevingschade melden en claimen?

Toch kan het voorkomen dat uw woning of bedrijfspand niet als riskant wordt aangemerkt maar toch bevingschade heeft. Waarschijnlijk zult u dan scheuren in muren zien of gaan deuren meer en meer klemmen. Woont u in de regio Groningen dan is het zaak om uw schade te melden bij het NAM en te laten onderzoeken om zo uw schade vergoed te kunnen krijgen. Ook zullen dan maatregelen worden genomen om meer schade te voorkomen. U meldt de schade aan bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Deze commissie is zeven dagen per week telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur via 0800 4444 111 (gratis). Via dit ‘loket’ wordt onderzoek opgestart en worden de Nivre-re experts van partijen als bbci Frijwijk ingeschakeld voor schade expertise.

Schade opname door partijen als Bbci Frijwijk

Experts van bbci Frijwijk dragen hun steentje bij voor wat betreft de bevingschade problematiek in Groningen. Zij worden via de Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten ingeschakeld om woningen of bedrijfspanden met bevingschade te onderzoeken. Zij zijn Nivre-re geregistreerde experts. En putten hun expertise uit de ruim 30 jaar ervaring van bbci Frijwijk in bouwkundige opnames en civieltechnische inspecties. Afhankelijk van de aard van de bebouwing (gaat het om een flat, monument, bedrijfspand, agrarische bedrijf of woning) worden Nivre-re experts van verschillende bureaus ingeschakeld.

Rol van bbci Frijwijk bij bevingschade

Wij zijn gespecialiseerd in het beoordelen van schade en onderzoeken onder meer:

  • Welke schade heeft de woning of het bedrijfspand?
  • Wat is het schadebedrag?
  • Wat is de oorzaak van de schade? Is er causaal verband tussen de schade en mijnbeving(en)?
  • Wat is de ernst van de schade gezien de veiligheid van de constructie (woning of bedrijfspand)?
  • En welke maatregelen moeten worden genomen om schade te herstellen en om meer schade te voorkomen (aardbevingsbestendig maken van de constructie)?

De Nivre-re experts van bbci Frijwijk rapporteren hun bevindingen van de schade opname en het advies aan u en aan de partij die hen heeft ingeschakeld, de Stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten. Deze stichting besluit op basis van dit deskundige, onafhankelijke onderzoeksrapport wat uw schadevergoeding gaat worden en zal er ook zorg voor dragen dat deze aan u wordt overgemaakt, zodat u wellicht een aannemer kunt inschakelen. Het onderzoeksrapport van onze expert geeft deze aannemer ook inzicht in de te verrichten werkzaamheden.

Bbci Frijwijk

Heeft u schade aan uw woning, bedrijfspand of andere constructie, dan kunt u ons ook telefonisch bereiken via 010 – 281 84 44. Echter heeft u deze schade als gevolg van de gaswinning in Groningen, dan kunnen wij u niet rechtstreeks helpen. Wij moeten u dan helaas eerst verwijzen naar de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Via hen worden experts ingeschakeld, zoals die van bbci Frijwijk.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek