Ontwikkelingen in de BRL-norm 5024?

Bbci Frijwijk is direct verbonden met de BRL-normen 5024 (voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen) en 5023 (voor het meten van trillingen). Immers, bbci Frijwijk voert dagelijks bouwkundige vooropnamen en trillingsmetingen uit die 100% voldoen aan deze BRL-normen. Juist omdat deze normen zo belangrijk zijn voor onze opdrachtgevers in de bouw & infra besteden wij in deze blog alle aandacht aan de BRL-norm 5024.

Toezicht van bbci frijwijk op brl norm 5024

BRL 5024 & Bouwkundige vooropnamen

Bbci Frijwijk voert volop bouwkundige opnamen uit. Op basis van de projectwerkzaamheden en de omgeving waarin het project zal worden uitgevoerd, bepalen wij eerst de omvang van de risicocontour. De risicocontour is een gebied van x aantal meter waarbinnen het project schade of overlast kan geven. Bbci legt vervolgens de bouwkundige staat vast van de belendingen die zich binnen dit contour bevinden. Alle gebreken (en dus zwakke punten in de omgeving) die er al zijn voor aanvang van het project beschrijven wij en leggen wij fotografisch vast.

Waarom wordt BRL 5024 in steeds meer bestekken opgenomen?

In steeds meer bestekken staat de BRL-norm 5024 opgenomen. Zeker op projecten die schommeling in de grondwaterstanden en heftige trillingen geven, wordt BRL 5024 opgelegd. Immers bij langdurige werken, bij projecten met verhoogde omgevingsrisico’s en bij infraprojecten, waterbouw, aanleggen van een bronbemaling en dijkaanleg is het ongekend belangrijk dat de omgeving (en de risico’s daarbinnen) vooraf in kaart worden gebracht. Vanwege onderstaande redenen wordt BRL 5024 steeds belangrijker en wordt de norm meer en meer geborgd binnen projectorganisaties.

  • De kwaliteit waarmee projecten worden uitgevoerd en ook de kwaliteit van de bouw- en infrawerken zelf dienen te worden opgevoerd. Kennis van belendingen binnen de risicocontour helpt daarbij.
  • Aannemers worden meer en meer verantwoordelijk gesteld voor schade in de omgeving. Een bouwkundige vooropname brengt de omgevingsrisico’s in kaart en geeft de aannemer alle tools in handen om schade te voorkomen. Immers, voorkomen is beter dan genezen. Aannemers kunnen hun verantwoording pakken en de werkzaamheden beheerst uitvoeren. Dankzij kennis uit de bouwkundige vooropname kan bijvoorbeeld de uitvoeringsmethodiek worden aangepast. Werkzaamheden anders worden ingepland. Of belendingen worden verstevigd.
  • Tenslotte helpt een bouwkundige vooropname bij schade-expertise. Wordt schade geclaimd dan geeft de bouwkundige vooropname duidelijk aan of de schade al bestond voor aanvang van werkzaamheden. Ook wanneer wordt gewerkt met meerdere onderaannemers en mogelijk in aparte deelprojecten dan is het verstandig om bij overdracht de staat van de omgeving in kaart te brengen. Je kadert zo je verantwoordelijkheid als één van de onder-aannemers goed af.

Welke ontwikkelingen zijn er in de norm BRL 5024?

De norm BRL-5024 is niet zozeer gewijzigd. Wel wordt de norm steeds breder gedragen binnen projectorganisaties binnen de bouw & infra. Verschillende ontwikkelingen binnen het vakgebied hebben dit in de hand gewerkt.

  • Er is steeds betere tooling beschikbaar die implementatie van BRL 5024 vereenvoudigt. Binnen deze tools kun je eenvoudig inzien hoe groot de kans op een omgevingsrisico is en wat het bijbehorende schadebedrag (ofwel schadeherstelbedrag) zal zijn. Ook een borgingsplan maakt deel uit van deze tooling. In dit plan staan de opties voor beperking van het specifieke risico.
  • Laat je een onafhankelijke partij als bbci Frijwijk een vooropname uitvoeren dan wordt dit gewaardeerd als beheersmaatregel. Het project krijgt daarmee een lager resterend risico toegekend. Daarmee wordt het toezicht door een externe kwaliteitsborger afgeschaald. Deze verminderde controle werkt kostenreductie in de hand.
  • De omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komen eraan (vermoedelijk 2022). Deze wetten gaan aannemers meer en meer aansprakelijk stellen voor gebreken en schade in de projectomgeving. Juist daarom wordt het met de aankondiging van deze wetten belangrijker voor aannemers om bewijslast te managen. Aannemers binnen de bouw & infra starten daarom nu met het integreren van schade-expertise binnen projecten, om er straks klaar voor te zijn.

BRL 5024 en toekomstige ontwikkelingen

De BRL-norm 5024 is de laatste jaren dan wel niet veranderd. Toch zullen er op termijn wel veranderingen worden doorgevoerd. Juist omdat bbci tientallen jaren ervaring heeft in bouwkundige vooropnamen zitten wij in de commissie die bespreekt welke vormen van monitoring worden opgenomen in de komende nieuwe BRL-norm.

Bbci Frijwijk en de BRL-norm 5024

Om te voldoen aan de huidige BRL 5024 dient de bouwkundige opname uitgevoerd te worden door een register expert bouwkundige opname. Ook moet de opname voldoen aan de kwaliteitseisen van het NIVRE-re. Bbci voldoet aan beiden voorwaarden. Onze opname experts staan als register expert geregistreerd. En bbci Frijwijk is certificaathouder bij het KOMO onder nummer SKGIKOB.010165.01.NL.  Heeft u vragen over BRL 5024 en de implementatie ervan binnen de eigen projectorganisatie? Bel ons dan via telefoonnummer 010 281 8444.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek