Welke ontwikkelingen zijn er binnen trillingsmonitoring?

Trillingsmonitoring is essentieel voor de voortgang van grote infra- en bouwprojecten. Immers, werkzaamheden als heien, slopen, het intrillen van damwanden en het aan- en afrijden van zwaar bouwverkeer veroorzaken trillingen. Trillingen die de toegestane normen kunnen overschrijden en trillingen die schade en hinder kunnen geven binnen de projectomgeving. Trillingsmonitoring is dus aan de orde van de dag voor overheden en voor aannemers binnen de bouw en infra. Daarom geven wij in deze blog inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van trillingsmonitoring.

Trillingsmonitoring die meebeweegt met de projectplanning

Zéker voor projecten in binnenstedelijk gebied is het essentieel dat trillingsmonitoring naadloos aansluit op de projectplanning. Dit heeft bijvoorbeeld geweldige voordelen gebracht voor het project Onderwijs- en Cultuurcomplex binnen de Haagse binnenstad Onderwijs- en Cultuurcomplex binnen de Haagse binnenstad. Instellingen van de trillingsmeters konden daar op afstand en ook realtime worden doorgevoerd dankzij verbetering van de software én dankzij het feit dat deze binnen de Cloud draait. Sterker nog, je kunt online, in de portal van tevoren alle instellingen invoeren over de verschillende projectfasen heen.

Instellen van trillingsmonitoring op afstand

Het kan ook anders: je kunt op afstand wijzigingen doorvoeren die binnen enkele seconden van kracht zijn. Zonder naar de bouwlocatie of de locatie van de meters af te reizen (en dus kosten te moeten maken). Plan je bijvoorbeeld achtereenvolgens werkzaamheden als intrillen van damwanden, aanbrengen van heipalen en continue aan- en afrijden van zwaar bouwverkeer, dan kun je per activiteit (van tevoren) instellen dat de notificaties bij overschrijding naar andere 06-nummers en mailadressen worden gestuurd. Je kunt deze instellingen zelfs per dagdeel aanpassen.

Mogelijke instellingen op afstand van een trillingsmeter van bbci Frijwijk

Trillingsrapportages voor optimaal inzicht

Vernieuwde software geeft betere rapportages en daarmee beter inzicht in de risico’s.

  • Alleen trillingen boven drempelwaardes worden in grafieken weergegeven met daarbij de sterkte van de gemeten trillingen in 3 richtingen (X, Y en Z) met een zeer scherpe (automatische!) registratie van de locatie en het tijdstip van de meting.
  • Binnen de rapportages worden grenslijnen opgenomen die worden bepaald onder meer op basis van de ingegeven gebouw categorie, type van de meting en het type van de trilling.
trillingsrapportage van bbci Frijwijk

Verbeterde trillingsmeters geven lagere kosten

De techniek van de trillingsmeters is flink verbeterd. Verbeteringen die de kosten van trillingsmonitoring beperken.

  • De meters hebben verbeterde accu’s. Hierdoor hoeven deze slechts 1x in de 3 weken te worden vervangen. Bbci Frijwijk hoeft dus veel minder vaak naar de projectlocatie te komen om accu’s te vervangen en dus om alle meters in het veld na te lopen. De trillingsmeters blijven wekenlang onbemand operationeel.
  • Trillingsmeters kampen niet langer met probleem van niet verbonden zijn. De nieuwe meters draaien gewoon op 4G en zijn continue bereikbaar/aanroepbaar.
  • De nieuwe trillingsmeters zijn veel makkelijker en daarmee sneller te plaatsen. De ingebouwde sensor zorgt ervoor dat automatisch (in 3 richtingen) wordt gecorrigeerd. Hiermee valt het risico dat meters fout geplaatst zijn volledig weg. Meters kunnen zelfs op schuine daken worden geplaatst: de sensor zoekt zelf naar de eigen referentie van een loodrechte lijn. De kosten bij verplaatsing van meters gedurende het project, blijven zo beperkt.
  • De locaties van de geplaatste meters worden automatisch binnen de portal weergegeven. Dit maakt eigen administratie van locaties overbodig.

Wijzigingen binnen SBR Richtlijn Trillingen

De SBR Trillingsrichtlijnen deel A en deel B zijn jaren geleden (2017) gewijzigd. Toch komt bbci Frijwijk nog dagelijks tegen dat aannemers onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden die de wijzigingen uit 2017 geven. De trillingsrichtlijnen zijn in 2017 aangevuld met checklists die (naar de mening van bbci Frijwijk) mogelijkheden geven om de grenswaarden in specifieke gevallen te verruimen.

Indicatieve, beperkte of uitgebreide trillingsmetingen

Projectleiders hebben nu (binnen de huidige trillingsrichtlijnen) de mogelijkheid om de toegestane grenswaarde van de trillingen op te hogen door te monitoren met 2 (wordt beperkte meting genoemd) tot 4 trillingsmeters (uitgebreide meting). Kies je voor een indicatieve meting waarbij je maar 1 trillingsmeter plaatst, dan zal je trillingen moeten beperken tot onder de lagere, meer kritische grenswaarde.

Sparringpartner voor optimale trillingsmonitoring

Onze projectmanagers, experts en landmeters in de buitendienst werken volledig conform de BRL-normen (BRL 5023/ Het proces van het meten van trillingen). Overleg daarom met bbci Frijwijk over de inrichting van de trillingsmonitoring over de verschillende projectfasen heen. Wij denken mee in het aantal te plaatsen trillingsmeters, in hoe en waar deze meters te plaatsen. Wij brengen het risico contour in kaart. De categorie van de belendingen is ook weer bepalend voor de vereiste nauwkeurigheid van trillingsmetingen.

Overleg bij overschrijding van de toegestane trillingen. Projectleiders hebben hierbij altijd de keuze: kies je voor een andere uitvoeringsmethodiek, voor verscherping van de trillingsmonitoring, voor versteviging van belendingen of kies je ervoor om het bekende risico op schade of hinder te nemen. Neem contact op met Stefan Ramaker voor advies, op nummer 010 – 281 84 44.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek