Een dag met… landmeter Floris

In deze blog beschrijven we een dag met Floris Koers, één van de enthousiaste medewerkers in de buitendienst van bbci Frijwijk.

Breed scala aan opnames en landmeetkundige diensten

Floris zit graag op de weg. En dat is maar goed ook, omdat hij door heel Nederland metingen uitvoert. Al meet Floris wel vooral in dicht bebouwde, druk stedelijke gebieden omdat daar het risico op schade in de omgeving het grootst is. In opdracht van Eva Oosterwijk en Johan Brouwers (projectmanagers binnen bbci) doet Floris veel trillingsmetingen, deformatiemetingen & NDM met waterpastoestel, peilbuismetingen, nulmetingen, funderingsonderzoeken, XYZ metingen met Total Stations en ook inclinometingen om het uitbuigen van damwanden te meten bij het ontgraven van bouwkuipen.

 

Baan met grote verantwoordelijkheid

Floris heeft veel plezier in zijn werk. De uitdaging zit vooral in de vindingrijkheid die hij moet hebben om meetopstellingen überhaupt neer te kunnen zetten. Metingen vinden vaak letterlijk in het veld plaats. Voor het vastzetten van apparatuur heeft hij zijn 2 rechterhanden hard nodig en soms ook Macgyver tape. Het werk als landmeter geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Hij moet zijn werk écht goed uitvoeren omdat op basis van zijn metingen bouw- en infraprojecten stop kunnen worden gezet. En dat mag niet te vroeg maar zéker ook niet te laat gebeuren. Metingen moeten veranderingen signaleren nog voordat deze schade aanrichten. Verzakkingen in de omgeving, te veel trillingen en te flinke schommelingen in de grondwaterstand mogen niet leiden tot schade in de omgeving.

landmeter floris van bbci frijwijk

Schommelingen in grondwaterstand & schade aan de omgeving

Er staan vaak peilbuismetingen op de planning van Floris. Werkzaamheden in de grond kunnen (ongemerkt) te grote schommelingen in de grondwaterstand van de directe omgeving veroorzaken. Zijn de verschillen te groot, dan is het risico op schade in de omgeving ook groot.

Peilbuismetingen

De rapportages van bbci Frijwijk op peilbuismetingen geven uitvoerders en projectmanagers van bouw- en infraprojecten het benodigde inzicht in schommelingen van de grondwaterstand. En voorkomen dat de normen van een afgegeven bemalingsvergunning worden overschreden. Floris plaatst daarom peilbuizen met ingebouwde sensoren op 3 meter onder maaiveld om zo grondwaterstanden over langere periode te meten. Metingen worden op afstand uitgelezen en er wordt 24/7 gemonitord op overschrijding.

Droogtestand funderingen

Floris voert de laatste jaren meer funderingsonderzoeken uit. Houten paalfunderingen onder veel woningen en bedrijfspanden zijn droog komen te staan, als gevolg van de verminderde regenval tijdens de laatste jaren. Droogstand en veroudering van funderingen geeft door heel Nederland funderingsproblemen. In veel gevallen is funderingsherstel hard nodig.

Rapportages funderingsonderzoeken

Floris doet metingen aan de fundering. Voert controles en berekeningen uit op basis van de ruwe meetgegevens en zet de uitkomsten hiervan door naar de binnendienst. Hamdi en Natalie verwerken dit tot een funderingsrapportage. Deze rapportage geeft bewoners en eigenaren van bedrijfspanden duidelijkheid over: Is funderingsherstel noodzakelijk? En zo ja, is funderingsherstel dan NU nodig, binnen 3 jaar of bijvoorbeeld pas over 30 jaar?

Snelle ontwikkelingen in meettechnieken

Floris werkt al bijna 20 jaar als landmeter. In deze jaren hebben flink wat ontwikkelingen de revue gepasseerd. Zo zijn er de onbemande metingen met automatische alarmering. Floris installeert de meetopstelling. Zorgt voor doormelding en weergave in de online portal van de klant. En stelt de waardes in waarbij het systeem automatisch gaat alarmeren. Kostentechnisch is het natuurlijk interessant om niet heen en weer te moeten rijden maar in verband met milieubehoud en CO2 neutraal werken draagt bbci zo ook een steentje bij. Bovendien wordt er sneller gealarmeerd bij overschrijding van normen en kan de klant zelf beter zijn infra- of bouwproject managen door continue inzicht.

Ontwikkelingen in trillingsmetingen

Bbci Frijwijk is met meer geavanceerde trillingsmeters gaan werken. Floris zet nu de meters één keer neer, waarna de klant in kan loggen binnen de online portal en steeds weer nieuwe metingen kan inzien. Ook met deze meters wordt automatisch gealarmeerd bij overschrijding van de toegestane SBR-normen.

Landmeetkundige diensten

Bovenstaande blog geeft inzicht in de werkzaamheden die Floris Koers uitvoert in zijn functie als landmeter voor bbci Frijwijk.  Hij is één van de mannen die dagelijks de uitdaging aangaat van het plaatsen van meetopstellingen. Heb je vragen over metingen voor je bouw- of infraproject? Of misschien zelfs over de praktische uitvoerbaarheid van metingen bij jou ‘in het veld’? Bel dan met bbci Frijwijk via nummer 010 – 281 84 44.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek