Een dag met… projectmanager Eva Oosterwijk

In deze blog spreken we met Eva Oosterwijk. Eva vertelt over haar verantwoordelijkheden binnen bbci, over bijzondere ontwikkelingen in het vakgebied en over haar ervaringen op verschillende projecten. Eva beweegt zich als een spin in het web, zowel binnen als buiten bbci om ‘haar’ projecten goed te begeleiden.

Van Studie Bouwkunde naar functie van bouwkundig opname expert

Van 2006 tot 2010 studeerde Eva Bouwkunde aan Hogeschool Rotterdam. Ook collega’s Jens Verbarendse en Johan Brouwers (beide ook werkzaam aan de advies kant van bbci) volgde deze studie. Het voelde eerst vreemd om na Bouwkunde voor bbci aan de slag te gaan omdat deze studie zo ontzettend gefocust is op het bouwproces, in plaats van op de omgeving. Toch intrigeerde juist de omgevingsbeïnvloeding van bouw- en infraprojecten Eva. Eva startte als eerste vrouw voor bbci als bouwkundig opname expert.

Complex Project A15 Maasvlakte en Vaanplein

Eén jaar later maakte Eva de overstap van metingen naar advies. Vanuit bbci werd Eva gedetacheerd naar het project A15 Maasvlakte – Vaanplein van Rijkswaterstaat. Eva had daar veel contacten met omwonenden, waterschappen, gemeenten, uitvoerders van de verschillende participerende bouwbedrijven en collega’s van bbci. Super interessant, leuk en afwisselend werk! Eva was onderdeel van het team Omgeving en Vergunningen, stuurde bouwkundige opnamen en metingen aan en gaf advies steeds bij wijzigingen binnen dit grootscheepse civiele project.

projectmanager van bbci eva oosterwijk

Projectmanager binnen bbci Frijwijk

Na het project A15 werd Eva volop ingezet voor trillings– en deformatiemetingen en het schrijven van bijbehorende rapportages. Kort daarna vroeg voormalig directeur Charley Veels Eva om de functie van projectmanager te bekleden, als schakel tussen binnen en buiten. Eva heeft binnen deze functie veel contact met klanten, met bouwkundige experts, met landmeetkundigen, met Benjamin van projectadministratie/planning en met Stefan Ramaker en Kim van Straten van de verkoop.

Civieltechnische en bouwkundige inspecties op maat

Voor Eva is het letterlijk technisch in elkaar zetten van meet/monitoring systemen dagelijks werk. Juist de uitdagingen, de moeilijk te monitoren terreinen of objecten maken dit werk leuk. Eva signaleert ook welke objecten in de bouwomgeving een verhoogd risico op schade lopen en welke maatregelen nodig zijn om schade te voorkomen. Of welke direct omwonenden extra aandacht dienen te krijgen in de loop van projecten. Eva zet daarbij haar eigen ervaring in als (trillings)meetkundige, als bouwkundige opname expert en als projectmanager binnen een grootscheeps infraproject als A15 Maasvlakte – Vaanplein. Haar studie Bouwkunde geeft hiervoor een sterke theoretische basis.

Continue wijzigingen in monitoring op bouw- en infraprojecten

Eva haar werk start bij het uitwerken van de technische opzet van de meting. Ook stelt Eva monitoringsplannen op om te zorgen dat complexe bouwprojecten, door de verschillende fasen heen worden gemonitord op trillingen, hinder, schade en verschuivingen in de direct bebouwde omgeving. Binnen ieder project zijn er wijzigingen op het originele projectplan. Eva kan goed schakelen om dan de monitoring op wijzigingen aan te passen, alles om schade, schadeclaims en project vertraging te voorkomen.

Bbci portal & het voeden van omgevingsmanagers en uitvoerders met data

Eva vindt het overleg met klanten in de bouw en infra het leukst. Hen te ontzorgen, projecten te laten besparen op onnodige kosten en hen beter hun projecten te kunnen laten managen, zijn Eva haar drijfveren. Opdrachtgevers kunnen zelf inloggen in hun portal en de ruwe data (puur de metingen inzien). Toch kan Eva vaak extra helpen door ook ervaringscijfers ernaast te leggen en daarmee helpen projecten optimaal bij te sturen en daarmee schade of bouwverlet te voorkomen.

Nieuw: monitoring op basis van glasvezeltechniek

Als bouwkundige, meetkundige én als bouwkundig opname expert vindt Eva de ontwikkelingen in het vakgebied bijzonder interessant. Zo zijn er de ontwikkelingen van glasvezeltechniek. Dankzij glasvezelmonitoring kunnen bijvoorbeeld hele lange kades of oevers op deformaties gemonitord worden. Voor de komst van de glasvezel werden metingen over langere afstanden niet gedaan vanwege te hoge kosten.

Schades uit het verleden helpen nieuwe schade te voorkomen

Al een tijdje is er de continue en automatische monitoring waarbij (logisch) ook automatisch gealarmeerd wordt bij trillingen, deformaties en geluid die vastgestelde normen (dreigen) te overschrijden. Bbci kan nu verder gaan. Door nieuwe meetgegevens te plaatsen naast historische data kunnen we schade en hinder voorspellen, maar ook maatregelen nemen om deze te voorkomen. Nieuw is het gebruik van satellietbeelden die deformaties uit het verleden inzichtelijk maken, ook deformaties over iedere periode van tijd.

Heb je een uitdaging op monitoring gebied? Vraag Eva om raad

Genoeg over Eva gesproken. Heb je vragen aan Eva? Wil je advies over de monitoring binnen projecten. Of wil je weten of bepaalde metingen überhaupt gedaan kunnen worden? Bel Eva dan via 010 – 281 84 44 of mail haar op e.oosterwijk@bbcifrijwijk.nl

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek