Grondwaterstandmeting

Elk bouw- of infraproject is anders en heeft een andere invloed op de omgeving. Om risico’s te beperken is het belangrijk deze goed in kaart te brengen en gedurende het project te monitoren. Het verpompen van grote hoeveelheden grondwater bij een bouw- of infraproject kan bijvoorbeeld invloed hebben op de omgeving. Want door schommelingen in de grondwaterstand kunnen omliggende objecten flinke schade oplopen. Een grondwaterstandmeting monitort veranderingen in het grondwaterpeil zodat tijdig ingegrepen kan worden.

Wat is grondwater precies?

Grondwater is in feite niets anders dan water dat zich in de bodem bevindt, vaak afkomstig van neerslag. Regenwater valt op een zachte of verharde bodem. Als grondwater op een verhard oppervlakte valt, stroomt dit grotendeels af naar de riolering en zichtbare waterbronnen zoals sloten. Een deel van de neerslag trekt echter de bodem in; dit wordt grondwater genoemd. De hoogte van het grondwater, ofwel de grondwaterstand, is veranderlijk, onder andere door natuurlijke omstandigheden:

1. Neerslag

Als het veel regent, komt er veel neerslag op de grond. Als dit water niet tijdig afgevoerd wordt, zal het waterniveau in het zandbed stijgen; hiermee stijgt de grondwaterstand.

2. Bomen

Bomen verbruiken grondwater om te kunnen overleven. En in de bloeiperiode nemen ze extra grondwater tot zich. De grondwaterstand zal dus relatief laag zijn in een boomrijke omgeving. Door het rooien van bomen zal de grondwaterstand in het gebied stijgen.

3. Het inklinken van grondlagen

Door zon en wind kan de bovenlaag van de grond verdrogen. Hierdoor ontstaat ‘klink’ een keiharde laag grond, die vooral ontstaat op veengrond. Hierdoor kan nieuw hemelwater minder goed door de grond worden opgenomen.

grondwaterstandmeting door bbci frijwijk

Naast deze 3 natuurlijk omstandigheden kunnen ook mensen de grondwaterstand beïnvloeden:

4. Grondwaterwinning

Wanneer grondwater in de omgeving gewonnen wordt, zal de grondwaterstand dalen. Andersom zal deze weer stijgen, als de winning wordt beëindigd. Grondwater wordt gewonnen voor bijvoorbeeld drinkwater, de productie van levensmiddelen, landbouw en de industrie.

5. Gebreken in waterafvoeren

Het afvoeren van hemelwater uit de bodem gebeurt vaak via drainage. Via ondergrondse buizen loopt overtollig grondwater weg in sloten. Wanneer deze waterafvoeren niet goed werken zal de grondwaterstand tot ongewenste hoogte stijgen.

6. Het vernieuwen van riolering

Als er problemen ontstaan door veranderende grondwaterstanden, kan de gemeente besluiten de riolering te vernieuwen. Dit zal een gunstig effect hebben op de stand van het grondwater waarmee de problemen in woonwijken worden verholpen. Je kunt daarbij denken aan paalrot, schimmelvorming en optrekkend vocht.

Grondwaterstandmeting: hoe werkt het?

Om de hoogte van de grondwaterstand vast te stellen, wordt een grondwaterstandmeting uitgevoerd. Deze meting start met het bepalen van een nulpunt. Dit wordt gedaan door de grondwaterstand te meten en deze te vergelijken met historische gegevens.

Na een uitgevoerde nulmeting kan een bemalingsadvies worden uitgebracht. Dit toont aan in hoeverre bouwen mogelijk is zonder dat er negatieve gevolgen voor de omgeving zijn. Tijdens het project wordt de grondwaterstand actief gemonitord, zowel handmatig als automatisch. Bij het automatisch meten van de grondwaterstand worden de metingen en grafieken in een online-omgeving geplaatst. Op deze manier zijn de resultaten 24 uur per dag en zeven dagen per week inzichtelijk.

Gevolgen van een te hoge of te lage grondwaterstand

Een te hoge of een te lage grondwaterstand kan negatieve gevolgen hebben voor de omgeving van het bouw- of infraproject. Het verzakken of opdrijven van panden zijn hier voorbeelden van.

Verzakkingen

Wanneer de grondwaterstand te laag is, komt funderingshout droog te liggen. Het ontstaan van schimmels op funderingspalen is hier een gevolg van. De fundering verliest dan zijn draagvermogen waardoor een pand kan verzakken. Hierdoor kunnen vloeren in panden scheef gaan staan of scheuren in bouwmuren of niet-dragende muren ontstaan.

Opdrijven

Als de grondwaterspiegel stijgt, stijgt ook de opwaartse waterdruk. Wanneer deze groter is dan het gewicht van een constructie kan er opdrijving van een constructie ontstaan. Dit leidt tot grote schade aan panden en objecten. Om opdrijving te voorkomen moet het bouwwerk zwaarder uitgevoerd worden of moeten bijvoorbeeld trekpalen een pand verankeren.

Grondwaterstandmeting en bbci Frijwijk

Voor aanvang van bepaalde bouw- of infraprojecten, kan het essentieel zijn om de grondwaterstand te meten. bbci Frijwijk is de juiste partner voor een grondwaterstandmeting en het monitoren van de grondwaterstand. Door moderne technieken kunnen wij dat volautomatisch waardoor je op elk moment toegang hebt tot actuele meetgegevens. Ook is het meten van waterspanning mogelijk.

Heb je na het lezen van deze blog vragen of opmerkingen of wil je weten wat bbci Frijwijk voor je kan betekenen als het gaat om grondwaterstandmetingen? Neem contact met ons op of vraag een gratis en vrijblijvende offerte aan.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek