Is een CAR-verzekering verplicht voor aannemers?

Ben je verantwoordelijk voor een bouw-, infra- of sloopproject, dan is het wijsheid om je te verzekeren tegen de risico’s van schade aan het werk en van aansprakelijkheid van schades van derden. Binnen de Bouw & Infra worden daarom CAR-verzekeringen afgesloten. In deze blog buigen wij ons over de vraag of een CAR-verzekering verplicht is voor aannemers? En over de vraag hoe omgevingsmonitoring een verschil kan maken bij het afsluiten van de CAR-verzekering en/of bij het uitvoeren van een werk?

Wat is een CAR-verzekering?

CAR staat voor Construction All Risk. Met een CAR-verzekering verzekeren (onder)aannemers, opdrachtgevers, klusbedrijven etc. zich tegen mogelijke schades die veroorzaakt worden door projectwerkzaamheden aan het werk of aan derden. De CAR bestaat uit 5 secties. Sectie 1 dekt schade aan het werk zelf. Sectie 2 schade aan derden: dus schade (mits aantoonbaar) binnen het project/risicocontour. Een 3e sectie dekt schade aan eigendommen van de opdrachtgever. Sectie 4 betreft het verzekeren van schade aan eigendommen van personeel en directie. Sectie 5 tenslotte betreft schade aan gereedschappen, keten en loodsen.

Is een CAR-verzekering verplicht voor aannemers?

Het afsluiten van een CAR-verzekering is niet verplicht maar wel zeer gebruikelijk aangezien de bouw bij schade kampt met hoge claims, zeker wanneer sprake is van structurele schade aan infra-, bouw- of kunstwerken in de omgeving. Uit het bestek blijkt of (onder)aannemers meeverzekerd zijn op de CAR-polis van de opdrachtgever of dat de aannemer zelf de CAR-polis moet uitnemen. Toch is het belangrijk voor aannemers om hun CAR-polis te vergelijken met die van de opdrachtgever om verschillen in condities te signaleren. Bovendien komt het vaak voor dat opdrachtgevers hun (onder)aannemers specifiek uitsluiten van sectie 2 van de CAR en specifiek eisen dat de (onder)aannemers een eigen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Naar aanleiding van het verschil in condities zullen (onder)aannemers zich moeten (bij)verzekeren voor die verschillen en zeer zeker voor sectie 2 met betrekking tot de aansprakelijkheid.

Welke overwegingen worden genomen bij het afsluiten van een CAR-verzekering?

CAR-verzekeringen worden afgesloten door opdrachtgevers en/ of (onder)aannemers om mogelijk schade-risico af te dekken en vaak naar aanleiding van de verplichting daartoe in het bestek. Het afsluiten van een CAR-verzekering is nooit standaard vanwege onderstaande redenen:

  • De te verrichten werkzaamheden verschillen per werk en zo ook de omgeving waarbinnen deze worden uitgevoerd. Hierdoor zijn de risico’s zelf (%) en de hoogte van eventuele schadeclaims niet te voorspellen.
  • Bestekken verschillen: in veel bestekken worden aanvullende dekkingen geëist binnen de CAR-verzekering.

Welke eisen stelt de CAR-verzekering aan omgevingsmonitoring?

In het algemeen zal de CAR-verzekeraar geen eisen stellen aan omgevingsmonitoring. Binnen projecten wordt omgevingsmonitoring meestal ‘overgelaten aan’ (onder)aannemers. Veel (onder)aannemers kiezen wél voor omgevingsmonitoring, zeker wanneer opdrachtgevers hen hebben uitgesloten van sectie 2 aansprakelijkheid waardoor de bewijslast bij schade door de (onder)aannemer moeten worden afgehandeld. De motivatie om omgevingsmonitoring in te richten, ligt in het feit dat (onder)aannemers bij claims altijd zullen moeten bewijzen dat zij de schade niet hebben veroorzaakt. (Onder)Aannemers kunnen niks verhalen op andere aannemers of opdrachtgevers zolang zij geen data uit omgevingsmonitoring of onderzoeken hebben die de schuldvraag van derden kunnen onderbouwen.

Hoe verkleinen (onder)aannemers de aansprakelijkheid door derden?

Bbci ontzorgt aannemers bij hun projecten met omgevingsmonitoring en met het adviseren bij mogelijk risicoloos bouwen.

  • Veel diensten van bbci Frijwijk zijn erop gericht om schade te voorkomen en risico’s te beperken maar vooral ook om aansprakelijkheid af te kaderen. Zo doen wij dagelijks bouwkundige opnames/ belendingen onderzoek, trillingsmonitoring, deformatiemetingen en grondwaterstandmonitoring (en dat al ruim 30 jaar!).
  • Om de eigen verantwoordelijkheid af te kaderen (juist binnen grote projecten waar vele onderaannemers elkaars werk weer verder oppakken) vragen veel aannemers bbci Frijwijk om vooropnames, tussenopnames en eindopnames uit te voeren. Dergelijke opnames zorgen ervoor dat er geen ruimte voor discussie is wanneer toch schade is ontstaan.
  • Bbci ontzorgt. Bij schade op het werk levert bbci Frijwijk makkelijk en snel het volledige dossier aan met data van alle omgevingsmonitoring. Onze opdrachtgever hoeft dus niet bij meerdere partijen langs om alle relevante data (zoals van trillingsmonitoring, deformatiemetingen, grondwaterstandmonitoring en bouwkundige opnames/belendingen onderzoek) te verzamelen.
  • Onze projectmanagers en experts kunnen (bij afwijkende metingen) meedenken over het aanpassen van de uitvoeringsmethodiek, over bemaling of over een andere planning van risicovolle werkzaamheden. Ook geven zij omgevingsmanagers vaak concrete informatie die hen helpt om omwonenden te informeren of positiever te stemmen. Immers, wij hebben een helikopterview over de regels binnen de bouw, inspectie/ monitoringstechnieken en bouwprocessen.
  • Hoge kwaliteit dienstverlening. Bbci Frijwijk heeft ruim 30 jaar ervaring. Is Nivre en VCA gecertificeerd en werkt conform de BRL-normen 5023 en 5024. Onze medewerkers in de buitendienst werken bij iedere opname (ongeacht of voor grote opdrachtgevers, of voor particulieren) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Contact met bbci Frijwijk over omgevingsmonitoring

Wij geven u graag persoonlijk advies. Heeft u dus vragen over de risico’s van aansprakelijkheid of omgevingsmonitoring, aarzel dan niet en bel ons via telefoonnummer 010 – 281 84 44.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek