NDM metingen

Flink wat infraprojecten en projecten waarbij wordt gebouwd vanuit een bouwkuip, worden na afronding van deformatiemetingen opgestart. Deformatiemetingen geven de projectleiding inzicht in omgevingsfactoren. Dit inzicht helpt hen om schade te beperken aan bestaande en nieuwe constructies in de project omgeving. NDM metingen zijn belangrijke deformatiemetingen. NDM staat voor Nauwkeurige Deformatie Meting.

Wat is een NDM meting?

NDM is een nauwkeurige waterpassing, waarmee bbci Frijwijk hoogte verschillen in kaart brengt tussen gebouwen in de project omgeving (contour). Het doel is daarbij te kunnen signaleren of deze panden (als gevolg van werkzaamheden) in hoogte gaan verschillen ten opzichte van de nulmeting. Het signaleren van hoogteverschillen of zetverloop geeft het project de mogelijkheid om werkzaamheden aan te passen of maatregelen te nemen in de omgeving. Zo kan constructie schade en dus herstelkosten en project vertraging worden beperkt.

Welke werkzaamheden geven risico op hoogteverschillen in de omgeving?

Niet ieder project geeft risico op zettingen. Een verhoogd risico hebben de projecten waarbij bemaald gaat worden, veel voorbelasting is geplaatst of waarbij damwanden worden geplaatst/ getrokken. Deze projecten worden pas gestart na deformatiemetingen (zoals NDM) die de situatie bij aanvang nauwkeurig in kaart brengen. Onderstaande werkzaamheden geven extra risico op zetverloop en hoogteverschillen in de project omgeving.

 • Werkzaamheden die grondwaterstanden doen schommelen en vooral verlagen zoals kan gebeuren bij de aanleg van tunnels of kelders
 • Het aanleggen van boorpalen
 • Het uitzetten van damwanden en het ontgraven van bouwkuipen
 • Werkzaamheden die risico geven op te hoge temperaturen die damwanden kunnen doen ombuigen
 • Werkzaamheden in de buurt van slechte, verouderde kades en kademuren
 • Werkzaamheden die trillingen veroorzaken zoals bij sloop werkzaamheden en bij vervoer van zwaar bouwmaterieel

Hoe helpen NDM metingen om schade te voorkomen?

bbci Frijwijk voert NDM metingen uit als nul- en herhalingsmeting maar monitort ook tijdens projecten over hoogteverschillen in de omgeving. bbci Frijwijk geeft aannemers in de Bouw & Infra daarmee het benodigde inzicht in ontwikkelingen binnen de project omgeving.

 • Inzicht in (risico op) zakking of inklinking binnen het risico contour
 • Inzicht in de zakkingssnelheid van panden

Dit inzicht helpt om schade, schadeclaims, onvoorziene kosten en stagnatie van werkzaamheden te voorkomen. bbci Frijwijk bouwt, zeker met de nulmeting, dossier op voor afhandeling van (en verweer tegen) klachten en schadeclaims uit de omgeving.

Hoe voert bbci Frijwijk NDM metingen uit?

bbci Frijwijk brengt meetbouten aan op woningen of panden binnen het project contour. De meetbouten worden meestal onderaan de gevel geplaatst, net boven het maaiveld. De hoogte van deze meetbouten wordt ingemeten ten opzichte van een vast punt in de omgeving. Deze hoogte (van de nulmeting) geldt als ijkpunt om hoogteverschillen op te merken.

Waarom bbci Frijwijk inschakelen voor een NDM meting?

bbci Frijwijk heeft 31 jaar ervaring in het beperken van risico’s en schade in de omgeving.

 • Maatwerk
  Ieder bouw- en infraproject heeft te maken met andere risico’s op schade in de directe omgeving. bbci Frijwijk levert altijd maatwerk. Bij ieder project ligt ook de uitdaging van het opbouwen van meetopstellingen en het inzien van risico’s binnen het invloedsgebied anders. Bij bbci Frijwijk ligt de focus op de voortgang van projecten.
 • Specialisten met meest geavanceerde meet/ monitoring apparatuur
  bbci Frijwijk heeft geodetische en geotechnische experts in dienst. Zij werken met de meest     geavanceerde apparatuur en met de meest nauwkeurige meetapparatuur (zoals met het optisch-elektronisch waterpasinstrument; Leica type DNA03).

 

Bel voor vragen bbci Frijwijk

Heeft u behoefte aan een NDM meting? Of heeft vragen over risico’s op hoogteverschillen binnen het project contour? Bel dan met bbci Frijwijk op 010 – 281 84 44 of neem op een andere manier contact met ons op. Wij denken graag met mee!

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek