Beperking Risico’s bij Gebiedsontwikkeling

Overheden (op welke niveaus of van welke achtergrond dan ook) pakken hun verantwoordelijkheid. En ontwikkelen volop openbare ruimtes om publieke, private en particuliere belangen tegemoet te komen. Om wonen, werken, verkeer en vervoer te verbeteren. Grootscheepse of juist kleine, maar wel ingrijpende projecten worden opgepakt met werkzaamheden die schade of hinder kunnen veroorzaken. bbci Frijwijk helpt bij gebiedsontwikkeling om schade en hinder te beperken en te voorkomen in de dichtbebouwde (en dichtbevolkte) omgeving.

Waarom is aandacht voor de omgeving belangrijk bij gebiedsontwikkeling?

Zeker bij gebiedsontwikkeling is het belangrijk om geen schade of hinder te veroorzaken. Immers klachten of claims uit de omgeving kunnen projecten vertragen of stilleggen. En dit zou onnodig hoge kosten met zich meebrengen. Kosten die nergens aan toe te schrijven zijn. Bovendien is het (juist bij gebiedsontwikkeling) zonde om bewoners en omwonenden negatief te stemmen.

Veel risicovolle werkzaamheden tijdens gebiedsontwikkeling

Toch horen bij gebiedsontwikkeling veelal werkzaamheden die veel impact (kunnen) hebben op de omgeving, werkzaamheden die:

 • geluids– of trillingshinder geven
 • zakkingen en verschuivingen in de (onder)grond teweegbrengen (die op hun beurt frictie geven op vaste constructies, scheuren in bestaande bebouwing, breuken in waterleidingen en dus waterschade)
 • schommelingen veroorzaken in de grondwaterstanden (wat doet dit met funderingspalen in de te droge ondergrond), etc.

Projecten als het aanleggen van wegen of bruggen, het verbeteren van de riolering en de versteviging van oevers, dijken & kademuren geven bij uitstek risico’s op schade en hinder en op overschrijding van normen en richtlijnen.

 

Waarom bbci Frijwijk inschakelen bij gebiedsontwikkeling?

Nederlandse en Belgische projecten voor gebiedsontwikkeling spelen zich altijd af binnen een dichtbebouwde en dichtbevolkte omgeving. Voor projectleiders en aannemers is het daarom belangrijk om vooraf te bedenken:

 • Welke schade aan de omgeving riskeren wij met de geplande werkzaamheden?
 • Welke bebouwing staat er binnen het risicogebied (of risicocontour)? Wat is de staat van deze bebouwing en welke schade kan die bebouwing oplopen?
 • Welke hinder (zoals van trillingen of geluid) gaan wij veroorzaken tijdens de gebiedsontwikkeling?

bbci Frijwijk

bbci Frijwijk ondersteunt projecten in het beheersen van de project omgeving. In het voorkomen van schade en hinder naar aanleiding van de gebiedsontwikkeling. In het voldoen aan richtlijnen en normen, in alle projectfasen. In de communicatie met bewoners en omwonenden. En in het vroegtijdig signaleren van de noodzaak tot onderhoud of reparatie van (infrastructurele) objecten. Wij bieden overheden (van welke achtergrond dan ook) al ruim 30 jaar monitoringsplannen, bouwkundige opnames en civieltechnische inspecties. Klik door voor onze dienstverlening voor Overheden.

 • Overall Deskundigheid
  bbci Frijwijk heeft een helikopterview over normen en richtlijnen. En over technische mogelijkheden voor meting, monitoring en inspectie.
 • Snel inzetbaar en Snel rapportage beschikbaar
  bbci Frijwijk is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor metingen, voor online monitoring en inspectie van (complexe) projecten.
 • Voldoet aan alle richtlijnen
  bbci Frijwijk is geregistreerd bij het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts). En gecertificeerd volgens VCA en de KOMO-beoordelingsrichtlijnen BRL 5024 (Het uitvoeren van bouwkundige opnamen) en BRL 5023 (Het proces van het meten van trillingen).

Advies bbci Frijwijk

Heeft u vragen over het monitoren van de omgeving bij gebiedsontwikkeling? Neem contact op met bbci Frijwijk voor antwoord op uw vragen en voor algemeen advies. Bel ons op 010 – 281 84 44. Wij denken graag met u mee!

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek