Wanneer riskeer je te grote schommeling waterstand?

Bbci Frijwijk is gespecialiseerd in het beperken van schade in de omgeving van (grote) bouw- en infraprojecten. Uit decennialange ervaring weten wij dat trillingen en (te grote) schommelingen in de grondwaterstand de meeste schade kunnen geven. Bij een flink deel van de projecten vraagt de grondwaterstand in de directe omgeving dus om aandacht. Daarom buigen wij ons in deze blog over vragen als: Welke werkzaamheden geven de grootste schommeling in de grondwaterstand? Welke afwijking in de grondwaterstand geeft risico op schade? Welke schades kunnen in de omgeving ontstaan? Hoe kun je schade door droogtestand als project eigenaar voorkomen?

grondwaterstand monitoring bbci frijwijk

Werkzaamheden die risico geven op schade door schommeling grondwaterstand

Ieder project heeft een scala aan werkzaamheden die in verschillende fasen worden opgepakt. Ongeacht of het nu gaat om woningbouw of om grond-, weg- of waterbouw: het is belangrijk om per fase de werkzaamheden te weten en om per fase ook de risico’s op schommeling van de grondwaterstand te onderkennen. Een aantal werkzaamheden geven zeer duidelijk een vergroot risico op schommelingen. Zéker wanneer letterlijk water wordt weggepompt dan weet je dat het risico groot is.

Sowieso geeft de bestaande klimaatverandering extra risico op schade door schommeling grondwaterstand. Onderstaande werkzaamheden en projecten geven daar bovenop de grootste risico’s op te drastische schommeling van de grondwaterstand.

  • Aanleggen van bouwkuipen/ putten
  • Aanbrengen van funderingen en in voorbereiding daarop bijvoorbeeld het voorbelasten of verticale/horizontale drainage aanbrengen
  • Werkzaamheden aan oevers en kademuren
  • Aanleg/ vernieuwing van riolering
  • Projecten als de bouw van kelders of garages, bodemsanering en de aanleg van tunnels
  • Overige werkzaamheden waarbij letterlijk water wordt verpompt of minder drastisch water wordt onttrokken

Welke afwijking in de grondwaterstand geeft risico op schade?

Belangrijk is veranderingen in het grondwaterpeil te meten in de loop van de tijd. Het heeft geen enkel nut om het grondwaterpeil enkel op 1 moment te meten en dan bijvoorbeeld te vergelijken met NAP (Normaal Amsterdams Peil). Iedere omgeving heeft een eigen ‘normaal’ grondwaterpeil. Dit grondwaterpeil is ook nooit een vast gegeven. Het grondwaterpeil binnen iedere projectomgeving fluctueert binnen een veilige marge, op basis van de seizoenen, maar zelfs ook onder invloed van dagdelen, neerslag, natuurlijke begroeiing (met name groei en aanplanting van bomen) en conditie van de grond(lagen). Bbci Frijwijk doet daarom vaak wel een jaar voor start van projecten peilbuismetingen: om inzichtelijk te krijgen wat de ‘normale’ fluctuatie van het grondwaterpeil is voor die specifieke projectomgeving. Let wel op: naast dat jouw project invloed kan hebben op de grondwaterstand, kan ook industrie in de omgeving invloed hebben op diezelfde grondwaterstand.

Welke schades kunnen in de omgeving ontstaan?

Een grote zorg bij te grote schommeling van het grondwaterpeil is schade aan houten paalfunderingen in de omgeving. Houten funderingspalen die (gedeeltelijk) droog komen te staan, gaan rotten waardoor de fundering te veel aan draagkracht verliest. Ook panden en woningen die niet door houten paalfunderingen worden gedragen, kunnen constructie schade oplopen door te forse schommelingen in het grondwaterpeil. Immers verzakking en opdrijving geeft schade aan bebouwing en aan civiele kunstwerken.

Hoe kun je als project eigenaar/opdrachtgever schade door droogtestand voorkomen?

Zeker met de dienst van Advies Omgevingsbeïnvloeding houdt bbci Frijwijk zich bezig met het beperken en voorkomen van schade in de omgeving. De meeste schade wordt veroorzaakt door trillingen en schommelingen in het grondwaterpeil. Grondwatermonitoring en peilbuismetingen zijn daarom dagelijkse kost voor onze experts in de buitendienst.

Nulmetingen Grondwaterstand

Bij start van grondwatermonitoring is het altijd weer essentieel te bepalen binnen welke straal (risico contour) het project schade kan geven. Binnen die straal zal bbci Frijwijk peilbuizen plaatsen die continue meten en automatisch doormelden, bij voorkeur dus al een jaar voor start van het project. Dit jaar van nulmetingen kan invloed hebben op het bemalingsadvies. In dit bemalingsadvies wordt resulteren in een bemalingsadvies waarin opgenomen in hoeverre werkzaamheden mogelijk zullen zijn zonder dat er, door gewijzigd grondwaterpeil, negatieve gevolgen voor de omgeving ontstaan.

grondwaterstand meting van bbci frijwijk

Grondwatermonitoring en Peilbuismetingen

Na nulmetingen zal het bouw/infraproject starten. Tijdens deze projecten zullen peilbuizen in de projectomgeving continue, zeer lokaal het grondwaterpeil meten en automatisch doormelden. De data van automatische metingen worden in grafieken weergegeven, binnen de portal ‘Bbci online’. Ontwikkelingen van het grondwaterpeil zijn zo 24/7 inzichtelijk. Bbci alarmeert wanneer het grondwaterpeil de bepaalde waardes (gebleken uit de uitgebreide nulmeting of bemalingsadvies) overschrijdt. Om schade en bijbehorende claims te voorkomen, worden projecten ofwel stilgelegd ofwel zal de projectleiding kiezen voor een andere uitvoeringsmethodiek en projectplanning. De adviseurs en projectmanager van Bbci Frijwijk zullen hier advies in geven.

Heb je vragen over grondwatermonitoring of over de risico’s op te grote schommelingen in het grondwaterpeil?

Vraag een vrijblijvende offerte aan. Of neem contact op met onze experts via 010-281 84 44. Wij zijn u graag ook van dienst als sparringpartner voor bouw- en infraprojecten.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek