Hoe richt je omgevingsmonitoring efficiënt en effectief in over alle projectfasen heen?

Op wat grotere projecten in de bouw- en infrasector is omgevingsmonitoring niet meer weg te denken. Niet voor niets worden de functies van omgevingsmanager en monitoringsmanager bijna altijd geïntegreerd binnen de projectorganisatie. Omdat omgevingsmonitoring onze expertise is, buigen wij ons in deze blog over de vraag hoe je deze discipline effectief en efficiënt inricht over alle projectfasen heen.

effectieve monitoring door bbci frijwijk
bbci frijwijk: omgevingsmonitoring over alle projectfases
  • Dienstverlening op maat
  • NIVRE geregistreerd
  • VCA & KOMO gecertificeerd

Het belang van effectieve en efficiënte omgevingsmonitoring

Het is belangrijk om tijdens alle projectfasen te monitoren op de op dat moment aanwezige omgevingsrisico’s. Minstens zo belangrijk is om de monitoring effectief en efficiënt uit te voeren. Immers, u mag geen ontwikkelingen in de omgeving missen die (effectief) kunnen leiden tot schade, klachten of het overschrijden van regels, richtlijnen en normen. In het ergste geval kunnen problemen in de omgeving leiden tot vertraging of zelfs tot het stilleggen van een project. Echter, zal u ook altijd kritisch moeten zijn op de investering in tijd, inzet en geld die u doet in omgevingsmonitoring. Uiteindelijk valt of staat de winstgevendheid van een project met de kosten die wel of niet op een project worden geboekt.

omgevingsmonitoring door bbci frijwijk

Monitoringsplan op maat, over alle projectfasen heen

Ieder project is anders. Niet alleen de werkzaamheden die worden uitgevoerd verschillen, maar ook de omgeving met haar specifieke risico’s en bijbehorende risicocontour zijn anders. Daarom maakt bbci Frijwijk monitoringsplannen op maat, waarin per bouwfase afzonderlijk geadviseerd wordt op welke wijze de omgevingsmonitoring vormgegeven dient te worden.

 

Bouwkundige vooropname

Er wordt gestart met een risico analyse. Aan de hand van het type werkzaamheden wordt de invloedssfeer bepaald. Essentieel is de vraag: binnen welke contour zal de omgeving risico lopen op schade of hinder als gevolg van de geplande activiteiten? Vervolgens zullen wij onderzoeken welke kwetsbare bebouwing en objecten zich binnen deze contour bevinden. Bijzondere aandacht daarbij is er voor monumentale panden, panden met een zwakke fundering of kades en oevers.

 

Monitoringsplan

Per deelfase wordt de omgevingsmonitoring uitgewerkt. Niet voor niets worden projecten opgedeeld in deelfasen. In iedere deelfase worden andere (risicovolle) werkzaamheden uitgevoerd, soms ook op een ander deel van het werkgebied. Dit heeft als gevolg dat de omgevingsmonitoring in iedere deelfase anders ingericht dient te worden, zeker als u effectief en efficiënt wil monitoren. bbci Frijwijk beschrijft in een monitoringsplan per deelfase het onderstaande:

  • Hoe de omgevingsrisico’s worden gemeten en gemonitord
  • Wanneer en met welke frequentie er wordt gemeten
  • Binnen welke contour en op welke locaties er meetpunten worden geplaatst
  • Hoe de meetopstellingen gerealiseerd worden
  • Welke grenswaarden er gelden voor de diverse objecten in de omgeving
  • Communicatieschema en afspraken indien grenswaarden overschreden dreigen te worden

Naast de specifieke monitoring per deelfase zal ook integraal worden gekeken naar een zo efficiënt mogelijke wijze van uitvoering. Zo zal een meetopstelling bij de overgang naar een nieuwe deelfase bijvoorbeeld worden verplaatst en kan, indien nodig, worden op- of juist afgeschaald.

 

Compleet monitoringsplan

De dienstverlening van bbci Frijwijk beslaat een zeer breed terrein. Wij monitoren bouw- en infraprojecten op vrijwel alle omgevingsrisico’s. Denk hierbij aan deformatie (zettingen en verplaatsing door grondbeweging), grondwaterschommeling en trilling. Komen er toch klachten of schadeclaims uit de omgeving, dan levert bbci Frijwijk een zeer volledig en compleet monitoringsdossier op, bestaande uit alle omgevings- en monitoringsdata. De opdrachtgever heeft dus één loket waar alle informatie beschikbaar is en hoeft daardoor geen contact op te nemen met meerdere partijen om alle afzonderlijke data te verzamelen en te bundelen. Wel zo makkelijk!

 

Laat bbci Frijwijk helpen om de omgevingsrisico’s effectief en ook efficiënt te monitoren

Wilt u meer weten over hoe bbci projecten ondersteunt met monitoringsplannen over alle projectfasen heen? Neem dan contact met ons op of bel ons op 010-281 84 44.

Neem contact op

 

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek