Wanneer zijn inclinometingen nodig?

Inclinometingen zijn voor bbci Frijwijk aan de orde van de dag. Inclinometingen geven inzicht in horizontale verplaatsingen. Inzicht die nodig kan zijn om werkzaamheden beheerst te kunnen uitvoeren. Zonder het risico te lopen op schade in de omgeving, zoals het doorbuigen van damwanden, het deels wegvallen van dijken of het breken van leidingen. In deze blog buigt bbci Frijwijk zich over de vraag wanneer (in welke gevallen) inclinometingen nodig zijn.

Inclinometing van bbci frijwijk

Wat zijn inclinometingen?

Een inclinometing wordt ook hellingsmeting of hellingsbuismeting genoemd. Metingen die inzicht geven in horizontale verplaatsing. Dit in tegenstelling tot deformatiemetingen die inzicht geven verticale verplaatsingen zoals inklinking van grond.

Wanneer zijn inclinometingen nodig?

  • Bouwkuip. Het aanleggen van een bouwkuip geeft echt de grootste risico’s op horizontale verschuivingen en daarmee op (structurele) schade aan belendingen of andere omgevingsrisico’s. De grootste zorg is dat damwanden of CSM-wanden niet dusdanig veel druk krijgen, dat zij door gaan buigen.
  • Kades en dijken. Bbci Frijwijk voert vaak inclinometingen uit net achter de kade of de dijk om juist daar te meten of de gronddruk verandert (ten opzichte van de nulmeting). Het kan dan gaan om langdurige monitoring wanneer er zorgen zijn over de kwaliteit/ stevigheid van de slecht onderhouden kade of dijk. Ook voert bbci inclinometingen uit op dijken en kades wanneer in de direct omgeving bouw-, sloop- of renovatiewerkzaamheden worden opgepakt.
  • Kabels, gasleidingen, persleidingen, waterleidingen, etc. Bij ieder project liggen er volop leidingen binnen de risicocontour. Schade ofwel breuk van deze leidingen behoren vaak tot de omgevingsrisico’s. Leidingen worden in principe deels vrij gegraven om er een leidingbaak omheen te plaatsen. Bbci Frijwijk voegt voor die constructie inclinobuizen toe om vroegtijdig verplaatsingen van de kabels/ leidingen te kunnen signaleren.

Inclinometing bouwkuip

Het ontgraven van een bouwkuip geeft grote omgevingsrisico’s. Het doorbuigen van de damwand (die juist is aangelegd om risico’s te beperken) moet echt vroegtijdig gesignaleerd worden om flink grote schade in de omgeving te voorkomen. Verschuiven de damwand palen, het damwandscherm of de diepwand dan kunnen belendingen, kunstwerken of wegen binnen de contour gaan verzakken. Inclinometingen geven inzicht in de beweging van de grond die de damwand ondergaat. Doe je dit regelmatig, dan hou je voldoende vinger aan de pols en voorkom je schade.

Hoe voert bbci Frijwijk inclinometingen uit?

Inclinometingen worden altijd in series uitgevoerd: nooit zullen wij één enkele inclinometing doen. De resultaten uit de eerste meting worden altijd als nulmeting gebruikt. Latere metingen worden altijd geanalyseerd ten opzichte van de meting op tijdstip nul. Bij iedere volgende meting is de vraag: Is er een bolling of buiging ontstaan, als gevolg van horizontale verplaatsing? Om een reeks van inclinometingen efficiënt uit te voeren, plaats bbci Frijwijk inclinobuizen die met bepaalde tussenpozen steeds worden doorgemeten op verplaatsingen in xyz-richting.

Hoe vaak dienen inclinometingen te worden uitgevoerd?

Zoals aangegeven: inclinometingen worden altijd herhaaldelijk/ in series uitgevoerd. Met welke tussenpozen de metingen moeten worden gedaan, is afhankelijk van de omgevingsrisico’s (en de ernst daarvan) die bij de werkzaamheden zijn ingeschat. Het ontgraven van een bouwkuip geeft verreweg de meeste omgevingsrisico’s. In dat geval worden inclinometingen uitgevoerd steeds nadat bijvoorbeeld 1 of 2 meter verder ontgraaft zijn. Bij dijken en kaders waar geen werkzaamheden worden uitgevoerd, ligt dit anders. Worden er wel risicovolle werkzaamheden uitgevoerd dichtbij dijken of kaders dan worden inclinometingen vaak wekelijks herhaald.

Vragen aan bbci Frijwijk

Deze blog heeft antwoorden gegeven op vragen met betrekking tot inclinometingen. Heeft u vragen over het nut (of de noodzaak) van inclinometingen voor uw project. Neem dan contact op met bbci Frijwijk via 010-281 84 44. Wij denken graag met u mee.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek