Hoe kunnen hoogtemetingen helpen bij het schadevrij uitvoeren van projecten?

Om bouw- en infraprojecten schadevrij te kunnen uitvoeren in drukbebouwde gebieden kunnen hoogtemetingen nodig zijn. Met hoogtemetingen hou je een vinger aan de pols wat betreft zakking van belendingen en overige bebouwing in de omgeving.

Want zeker bij schade in de projectomgeving is ‘voorkomen beter dan genezen’. In deze blog beantwoordt bbci Frijwijk de vraag hoe hoogtemetingen de aannemer of opdrachtgever kunnen helpen bij het schadevrij uitvoeren van hun project. Het is belangrijk om te weten aan welke voorwaarden hoogtemetingen moeten voldoen om nuttig en efficiënt te zijn.

Aan welke voorwaarden voldoet een optimale hoogtemeting?

  • Zeker bij hoogtemetingen geldt de kracht van herhaling. Sterker nog, alleen door hoogtemetingen periodiek en met een vaste frequentie uit te voeren, kun je beweging (verzakking) waarnemen in de omgeving. Enkel een vooropname en een eindopname zijn dan niet voldoende. Immers, het belangrijkste is dat je beweging in de tijd opmerkt en dat je meting van nu dus een afwijking toont ten opzichte van eerdere metingen. De beweging binnen eenzelfde object dient dan wel ongelijk te zijn: alleen bij ongelijke zakking zullen scheuren of andere schades ontstaan. In de praktijk van bouw- en infraprojecten wordt de hoogte van belendingen gedurende risicovolle werkzaamheden vaak meerdere keren per week gemeten.
  • Je meet niet alleen frequent, maar start ook vroegtijdig met hoogtemetingen, ruim voordat de werkzaamheden aanvangen. Zo kun je afdoende beoordelen of de werkzaamheden van het project zetting of zakking veroorzaken in de omgeving.
  • Iedere belending wordt ingemeten op meerdere meetpunten. Zoals gezegd: als een pand op meerdere punten evenveel zakt, is er over het algemeen weinig aan de hand. Alleen ongelijke zakking geeft frictie en kan (constructieve) schade veroorzaken die al dan niet ernstig is en hoge herstelkosten kan geven.

Actieve monitoring op hoogte van belendingen

Bbci Frijwijk adviseert om hoogtemetingen te zien als actieve monitoring. Kennis geeft namelijk alleen macht als je er ook actie op onderneemt. Aannemers die monitoringsdata van deformatiemetingen serieus nemen en op afwijkingen acteren, voorkomen schade, eventuele klachten en claims uit de omgeving. Bbci Frijwijk signaleert afwijkingen in de meetresultaten en alarmeert daarop haar opdrachtgevers. Deze kunnen vervolgens besluiten om te kiezen voor een andere planning of uitvoeringsmethodiek. Een kleine waarschuwing daarbij: een te grote hoeveelheid aan monitoringsdata kan ruis geven en ervoor zorgen dat het nemen van beslissingen ingewikkelder wordt. Bbci Frijwijk kan helpen met een monitoringsplan op maat voor bouw- en infraprojecten.

Hoogtemeting op project Jacob Catskade in Amsterdam

In Amsterdam worden volop kademuren vernieuwd (vanuit Programma Bruggen en Kademuren), waaronder de Jacob Catskade. Bbci Frijwijk heeft opdracht gekregen om hoogtemetingen te doen op (monumentale) panden aan de Jacob Catskade. De panden zijn voorzien van voldoende meetbouten en worden over een langere periode zeer frequent gemonitord op afwijkende waardes. Bij significante afwijkingen analyseert bbci de data en interpreteert deze om de mogelijke oorzaak te achterhalen. Indien nodig worden vervolgens extra meetpunten geplaatst en worden de bevindingen met de opdrachtgever besproken.

Vragen over hoogtemetingen op uw project?

Heeft u vragen over de meerwaarde van hoogtemetingen op uw project? Neem dan contact op met bbci Frijwijk via telefoonnummer 010-281 8444 of via het contactformulier op onze website.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek