Welke meerwaarde geeft grondwaterstand monitoring aan projecten?

Zéker bij sloop, renovatie, bouw of herinrichting waarbij ondergrondse werkzaamheden worden verricht, geven te grote schommelingen in de grondwaterstand risico op schade. Om deze gevolgschade te beperken (zoals schade aan panden en schade of breuk aan kabels en leidingen) en projecten beheerst uit te voeren, biedt bbci Frijwijk grondwaterstand monitoring. In deze blog buigen wij ons over de vraag wat de meerwaarde is van grondwaterstand monitoring voor bouw/infra/sloopprojecten.

Risico-analyse vooraf & grondwater monitoring tijdens werk

Bbci Frijwijk is gespecialiseerd in het monitoren op omgevingsrisico’s. Binnen deze specialisatie speelt grondwater een belangrijke rol, zéker wanneer er een bouwput aangelegd wordt, wanneer het project zich bevindt in stedelijk gebied en/of wanneer er tijdelijk wordt bemaald. Vooraf brengen wij de risico’s in kaart op te grote grondwaterstand schommelingen. Daarna zal bbci aansturen op het aanbrengen van peilbuizen binnen de projectcontour. De bemaler of de aannemer nemen deze taak vaak mee bij hun andere werk. Vanaf het moment dat de bemaling aangaat, sturen deze peilbuizen automatisch data in van de grondwaterstanden. Bbci Frijwijk monitort continue of deze data wel binnen de grenzen blijven van de vooraf-vastgestelde alarmeringswaarden. Op deze manier monitoren wij projecten volgens de voorschriften van de BRL-norm 12000/ BRL SIKB 12000.

Efficiënt ingerichte grondwaterstand monitoring dankzij het bemalingsadvies

Doorgaans wisselen bbci Frijwijk en de bemaler onderling veel informatie uit. Zo maakt bbci dankbaar gebruik van de informatie uit het bemalingsadvies, om een project-specifiek (en dus kosten-efficiënt) monitoringsplan op te kunnen stellen. De vergunning voor het lozen van water en de bronbemaling geven ons de benodigde informatie. De bemaler zal vervolgens monitoren binnen de bouwput en bbci daarbuiten.

Wat kunnen projecten met de informatie uit onze grondwaterstand monitoring?

Het is de verantwoording van bbci Frijwijk om te signaleren wat de bemaling ‘doet’ in de omgeving en om te waarschuwen wanneer schade dreigt te ontstaan of normen dreigen te worden overschreden. Wij signaleren direct als er enige zetting dreigt te ontstaan of in het algemeen de omgevingsrisico’s te groot worden. Zien wij dat de grondwaterstanden niet meer vallen binnen de vooraf vastgestelde meetwaarden (zoals gebleken uit onze analyse vooraf van de omgevingsrisico’s) dan zal de bemaler overgaan tot compenserende of bijsturende werkzaamheden. Bemalers kunnen besluiten te stoppen met bemalen, juist meer te gaan bemalen of retourbemaling in te zetten.

grondwaterstand meting van bbci frijwijk

Grondwaterstand monitoring als onderdeel van overall omgevingsmonitoring

Bbci Frijwijk monitort de omgeving ook op andere risico’s dan op te grote schommelingen in de grondwaterstand. Wij monitoren bouw- & infraprojecten al ruim 30 jaar ook op andere risico’s zoals de risico’s op schade door trilling, zetting of deformatie. Voor veel monitorings-projecten is het verdienstelijk om alle omgevingsmonitoring bij één partij als bbci onder te brengen. Zo hoef je bij problemen in de omgeving geen informatie bij elkaar te rapen, bij verschillende partijen vandaan. Ook onze expertise in funderingsonderzoeken draagt bij: zo kunnen wij vooraf aangeven welke panden (op hout en op staal gefundeerd) extra gemonitord moeten worden in verband met het risico op fundering/constructie schade door (tijdelijke) droogstand.

Een voorbeeld van grondwaterstand monitoring van bbci frijwijk

bbci Frijwijk & onze dienstverlening in grondwaterstand monitoring

Wil je weten hoe wij jouw project kunnen monitoren op de gevolgen voor de grondwaterstand in de omgeving? Laat ons dan een monitoringsplan opstellen, waarbij wij voor alle verschillende projectfasen bepalen welke grondwaterstand monitoring en peilbuismetingen afdoende zijn om de risico’s op schade te beperken. Bel bbci op 010-281 84 44 voor advies op maat.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek