Overlast Bouwlawaai

Bouw- en infraprojecten geven met geluid en trillingen overlast in de directe omgeving. Dat is een feit. Toch zullen aannemers inzet moeten doen om bouwlawaai te beperken tot binnen de geluidsnormen en om overlast en irritatie te beperken. bbci Frijwijk ondersteunt aannemers hierin door

 • predicties en prognoses op te stellen voor het te verwachten bouwlawaai door de verschillende projectfasen heen
 • geluidsmetingen te doen en nulmetingen te doen op het geluid voor start van de werkzaamheden
 • continue te monitoren op bouwlawaai en trillingen

Verantwoording van aannemers bij beperken van overlast bouwlawaai

Bij aanvraag van vergunningen voor veel bouw/infra projecten wordt om een akoestisch rapport gevraagd. Aannemers zijn verplicht zich te houden aan geluidsnormen, aan richtlijnen voor bouwlawaai en aan het gestelde wettelijke kader (Wet Geluidshinder). Het geluidsniveau mag ook maar een beperkt aantal dagen boven de 60 decibel komen. Aannemers moeten zich dus inzetten oom geluidsoverlast en bouwlawaai te beperken tot binnen de normen. En dat is lastig zeker bijvoorbeeld bij het beperken van geluidsoverlast bij het aan- en afrijden van vrachtwagens, bij heien en bij het werken met luidruchtige bouwmachines. bbci Frijwijk ondersteunt aannemers met geluidspredicties, geluidsmetingen en met monitoring op bouwlawaai.

Geluidsmetingen als oplossing bij het beperken van overlast door bouwlawaai

bbci Frijwijk heeft de expertise en apparatuur in huis om aannemers te alarmeren wanneer hun bouwlawaai buiten de normen en richtlijnen dreigt te gaan vallen. Ervaring leert dat bbci Frijwijk aannemers daarbij onderstaande voordelen biedt.

 • Bouwlawaai wordt beperkt. Irritatie en project vertraging wordt voorkomen. Projecten kunnen overlast geven in de directe omgeving en zelfs gehoorschade en psychische klachten veroorzaken bij omwonenden. Dit kan weer leiden tot stagnatie van het project en confrontatie met schadeclaims. Voorkomen is beter dan genezen.
 • Overschrijding van geluidsnormen en wettelijke richtlijnen wordt voorkomen. Onze ervaring leert dat met nulmetingen van bbci Frijwijk en de daarbij behorende predicties/prognoses projectplannen worden bijgesteld. Alleen zo wordt voorkomen dat de overlast die het project in de omgeving geeft binnen het gestelde wettelijke kader (Wet Geluidshinder) blijft. Dit voorkomt boetes.

Predicties en Prognoses voor beperking van bouwlawaai

bbci Frijwijk start een geluidsprognose met een nulmeting om het achtergrondgeluid in kaart te brengen en deze als ijkpunt vast te leggen. Met deze nulmeting, het ijkpunt én de planning van het bouw- of infraproject stellen onze deskundigen een geluidsprognose op met daarin een planning van te verwachten geluidsniveaus. Essentieel zijn de vragen: Verwacht bbci Frijwijk dat het project meer geluid gaat veroorzaken dan wettelijk is toegestaan? En hoe kunnen projectplannen worden bijgesteld om binnen de normen en richtlijnen te blijven?

Monitoren op Bouwlawaai & Automatische alarmering

Voor aannemers en opdrachtgevers binnen de Bouw & Infra is het pure noodzaak om beneden de wettelijk toegestane geluidsnormen te blijven. bbci Frijwijk kan continue monitoren op bouwlawaai en automatisch alarmeren als normen dreigen te worden overtroffen.

Geavanceerde apparatuur voor geluidsmeting

bbci Frijwijk zet de meest geavanceerde apparatuur in voor de prognoses, meten van geluidswaarden en voor het alarmeren wanneer normen dreigen te worden overschreden. bbci Frijwijk zendt dagelijks een rapport over de geluidsmetingen. De projectleiding wordt automatisch via SMS of E-mail gewaarschuwd wanneer het bouwlawaai boven het vooraf ingestelde niveau komt.

Waarom geluidsmetingen door bbci Frijwijk laten doen?

Al sinds 1986 voert bbci Frijwijk voert geluidsmetingen en geluidspredicties uit. Met name voor de Bouw & Infra. bbci weet welke geluidsnormen voor uw project gelden, specifiek op uw bouwlocatie: Tot hoeveel decibel dient u zich te beperken? bbci Frijwijk beheerst ook alle technische mogelijkheden om geluid te meten en om te monitoren op overschrijding van deze normen.

 • Helikopterview over geluidsnormen & over mogelijkheden geluidsmeting en -predictie
 • Snel inzetbaar & snel rapportage beschikbaar
  bbci Frijwijk kan al binnen 24 uur geluidsmetingen op locatie uitvoeren. Wij zijn 24 uur per            dag, 7 dagen per week inzetbaar.
 • Inzet van meest geavanceerde apparatuur voor meting, predictie & alarmering
 • NIVRE geregistreerd
 • VCA gecertificeerd

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek