Hoe kun je de toegestane SBR trillingsnormen verruimen?

Bij uitvoering van werken dien jij je te houden aan de maximaal toegestane trillingen van de SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen (A, B en C). De SBR-trillingsrichtlijnen lijken heel vast en eenduidig. Toch zijn er mogelijkheden om de SBR trillingsnormen wat te verruimen, wat de uitvoer van bouw, sloop- en infrawerkzaamheden flink kan vergemakkelijken. Bbci Frijwijk legt uit welke mogelijkheden er zijn om de maximaal toegestane trillingswaarden voor je project te verhogen.

Project-specifieke toegestane SBR trillingsnormen

Wanneer bbci Frijwijk wordt ingeschakeld voor trillingsmonitoring (in welke vorm dan ook) is de eerste prioriteit om uit te zoeken wat de project en locatie-specifieke toegestane trillingswaarde(n) is/ zijn. Dit doen wij aan de hand van de SBR-trillingsrichtlijnen A (schade aan bouwwerken). Wij beoordelen daarbij enerzijds de meest dichtstbijzijnde belending(en)/bouwwerk(en) en anderzijds de meest maatgevende bron van trillingen Bbci Frijwijk beoordeelt beide factoren op projectlocatie, aan de hand van het specifieke projectplan.

 • Meest dichtbij zijnde belending/ bouwwerk. Welke panden en andere belendingen staan binnen de projectcontour? Van belang is te weten of (onderdelen van) de draagconstructie van die belendingen is gebouwd van (niet-) gewapend beton, hout, metselwerk of brosse steenachtige materialen. Bbci zal ook de bouwkundige staat van belendingen beoordelen: is deze normaal of gevoelig (in sterkte verminderd)? Of is er (zelfs) sprake van een monumentale status?
 • Meest maatgevende trillingsbron. Bbci Frijwijk zal zich focussen op de meest maatgevende trillingsbron, zijnde de bouw/sloop/infra werkzaamheden die de meest risicovolle trillingen zullen veroorzaken. Hierbij spelen een aantal factoren een rol. Bijvoorbeeld: hoe vaak zullen de trillingen plaats gaan vinden? Hoe heftig zullen de trillingen zijn en met welke snelheid zullen zij elkaar opvolgen? Vaak zijn meest maatgevend het intrillen van damwanden, heien en het heen en weer rijden van zwaar bouwmaterieel.

Toegestane trillingswaarden

Projectleiders weten nu beneden welke trillingswaarden zij moeten blijven. Toch zijn er nog ‘knoppen waar je aan kan draaien’ waardoor je meer inzicht krijgt en krijgt te weten of je de toegestane trillingswaarden wat kunt verruimen/ opschroeven. Dit kan door te kiezen voor:

 • een trilling prognose/predictie vooraf
 • een andere uitvoeringsmethodiek
 • een andere opstelling van trillingsmeters
Een trillingsmeter van bbci frijwijk

Trillingspredictie/ -prognose voor beheerste uitvoering werkzaamheden

Bbci Frijwijk voert dagelijks trillingspredicties uit om de minimale afstand te kunnen bepalen die nodig is tussen belendingen en de locatie waar werkzaamheden worden uitgevoerd, zodat de trillingen op de belendingen zullen blijven binnen de grenzen van de SBR-meet en beoordelingsrichtlijn. De predictie wordt specifiek opgesteld binnen de projectcontour en op basis van de werkzaamheden uit het projectplan. Bbci stelt dat het werk ‘technisch aanvaardbaar/uitvoerbaar’ is als die afstand uit de predictie inderdaad kan worden gehandhaafd. De kans op trillingsschade blijft dan kleiner dan 1%. Wij rekenen vaak meerdere uitvoeringsmethodieken door, zodat werken kunnen kiezen voor de minst risicovolle methodiek. Komt uit de trillingspredictie dat werkzaamheden ‘niet technisch aanvaardbaar/ uitvoerbaar’ zijn, dan zijn er op basis van dat verkregen inzicht nog verschillende mogelijkheden:

 • Werken kunnen ervoor kiezen om het werk meer beheerst uit te voeren door de trillingsmonitoring tijdens risicovolle werkzaamheden op te schalen van een indicatieve trillingsmeting, naar een beperkte of zelfs uitgebreide trillingsmeting. Bbci zet dan op belendingen meer trillingsmeters neer.
 • Projectleiders kunnen kiezen voor een andere uitvoeringsmethodiek, die volgens de predictie minder risicovolle trillingen veroorzaken.
 • Wanneer de predictie aangeeft dat de SBR Trillingsrichtlijnen net worden overschreden, kunnen projectleiders er ook voor kiezen het risico op norm-overschrijding te nemen en eventuele gevolgschade voor lief te nemen.

Ophogen van aantal trillingsmeters voor verruiming van SBR trillingsnormen

Niet alleen een trillingspredictie/prognose geeft de mogelijkheid om de toegestane normen te verruimen. Het SBR geeft ook mogelijkheden om te verruimen wanneer je de uiteindelijke trillingsmonitoring/meting opschaalt van een indicatieve meting naar een beperkte of zelfs uitgebreide meting. Immers, door de trillingsmonitoring op te schalen, maak je een meer beheerste uitvoering van het werk mogelijk. Het gaat hier om het plaatsen van meer trillingsmeters op belendingen tijdens het werk. Hierbij moet wel de opmerking geplaatst worden dat voor complexe werken sowieso een minimum aantal van zes trillingsmeters kan worden voorgeschreven. Van belang is dat trillingsmeters geplaatst dienen te worden om de werkelijke trillingen op diverse stijve punten van de draagconstructie, op de begane grond en het verdiepingsniveau te toetsen aan de normen.

 • Indicatieve trillingsmeting. Bij dit type meting plaatst bbci één trillingsmeter op de begane grond van de meest dichtbij zijnde belending. Immers op de begane grond worden de meest heftige trillingswaarden gemeten. De trillingsmeting wordt in x,y,z uitgevoerd.
 • Beperkte trillingsmeting. We plaatsen nu twee trillingsmeters, ook weer op de meest dichtbij zijnde belending. De tweede trillingsmeter plaatsen wij dan op de eerste verdieping.
 • Uitgebreide trillingsmeting. Nu worden er minimaal vier trillingsmeters geplaatst op de meest dichtbij zijnde belending, waarvan twee onderling in loodrechte horizontale richting.

Bbci Frijwijk

Bbci is gespecialiseerd in trillingsmonitoring en -predictie/ prognose. Wij kennen de ins & outs binnen de BRL-norm 5023. Deze geeft aan hoe je de monitoring inricht op overschrijding van de SBR trillingsnormen. Wij kunnen advies geven over trillingsmonitoring door alle projectfasen heen en ook de service bieden van verplaatsing van trillingsmeters en het opnieuw voorzien van de meters van accu’s. Heb je vragen over trillingsmonitoring? Wil je de monitoring het meest kosten-efficiënt inrichten? Vraag ons dan om advies en contact ons via 010 – 281 84 44. Wij denken graag mee.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek