CUR 223? Wat zegt de CUR-richtlijn 223 over het monitoren van bouwputten?

De CUR-richtlijn 223 is in het leven geroepen om de monitoring van bouwputten procesmatig en met voldoende kwaliteitsborging in te richten, over de verschillende projectfasen heen. Deze discipline van monitoring is absoluut noodzakelijk en kan in sommige gevallen zeer complex zijn. Daarom behandelt bbci Frijwijk in deze blog de vragen die er zijn rond het monitoren van bouwputten en de CUR-richtlijn 223. Waarom is efficiënte monitoring zo belangrijk zéker bij bouwputten en bouwkuipen? Wat maakt het monitoren van bouwputten zo complex? En wat staat er, om die redenen, in de CUR-richtlijn 223 beschreven?

De CUR-richtlijn 223 in het kort

De CUR-richtlijn 223 staat voor ‘Richtlijn Meten en Monitoren van Bouwputten. De CUR-richtlijn 223 is opgesteld door de commissie CUR/Delft Cluster H416. Deze commissie bestaat uit diverse afgevaardigden vanuit kennisinstituten, centrale en decentrale overheden en ingenieursbureaus.

De CUR-richtlijn 223 is één van de richtlijnen waar partijen zich aan hebben te houden bij de uitvoering van bouw-, renovatie- en sloopprojecten. De richtlijn is in het leven geroepen om de inzet van meten en monitoring bij bouwputten te optimaliseren en daarmee risico’s beter te gaan beheersen. De richtlijn helpt opdrachtgevers, ontwerpers en aannemers, maar ook verzekeraars en vergunningverleners om monitoring op een nuttige manier te ontwerpen en in te zetten in de verschillende projectfasen, van planfase via ontwerp en uitvoering naar beheer.

Waarom is monitoring zo belangrijk rondom een bouwkuip?

Bij de aanleg van een bouwkuip ontstaat per definitie een groter risico op schade aan de omgeving. Immers, juist bij de aanleg van een bouwput wordt er veel grond verplaatst, dieper gegraven en vaak bemaling toegepast. Daarnaast ontstaan er veel, en soms zware, trillingen. Niet te vergeten wordt de specifieke balans van natuurlijke grondlagen vaak verstoord. De (geotechnische) risico’s worden bepaald door onder andere:

  • Vind er bemaling plaats en zo ja, in welke mate?
  • Worden er damwanden geplaatst? Zo ja, op welke diepte en met welke methodiek worden deze aangebracht?
  • Staan er monumenten, kwetsbare of oudere panden binnen de risicocontour? En wat is de afstand tot gevoelige bebouwing vanaf de bouwput?

Wat staat er in de CUR-richtlijn 223?

Wij weten nu welke risico’s er kunnen optreden bij de aanleg van een bouwput.. Het zal daarom geen verassing zijn dat de CUR-richtlijn 223 een lijvig document is waarin uitgebreid staat beschreven hoe om te gaan met het proces van monitoring van bouwkuipen. Toch gaat het in de basis om 3 grote onderwerpen.

  • Een gedeelte van de CUR-richtlijn 223 is het hulpmiddel om een risicoanalyse te maken van een bouwput. Voer je die analyse uit zoals beschreven in de CUR, dan kun je daarna makkelijk de projectspecifieke risico’s vertalen naar benodigde monitoringstechnieken en -opstellingen.
  • In de CUR-richtlijn 223 staat een stappenplan hoe men de projectspecifieke risico’s in kaart brengt en deze vertaald naar een risico gestuurd monitoringsplan met efficiënte en effectieve beheersmaatregelen.
  • Tenslotte geeft de CUR-richtlijn 223 aanbevelingen hoe de monitoring organisatorisch en contractueel is ingebed in het bouwproces. Monitoring vormt altijd een integraal onderdeel van het bouwproces.

 

Bijdrage van Bbci Frijwijk bij bouwput monitoring

Bbci Frijwijk werkt veel samen met ingenieursbureaus. Zij ontwerpen de bouwput en bbci stelt aan de hand daarvan een risico gestuurd monitoringsplan op volgens de CUR-richtlijn 223. Uit het ontwerp van de bouwput inventariseert bbci Frijwijk de projectspecifieke omgevingsrisico’s waarop gemonitord zal moeten worden. Een projectspecifiek monitoringsplan volgt waarin staat beschreven hoe je gedurende alle projectfasen een vinger aan de pols kunt houden op juist die risico’s. Goed te weten dat bbci hier ruim 30 jaar ervaring in heeft. Heb je dus vragen over het monitoren van een bouwkuip, bel dan met bbci Frijwijk. Wij denken graag mee!

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek