CAR-verzekering: Beperk risico’s tot een minimum

Bij het aannemen van werk, of het nu infra, nieuwbouw, groot onderhoud of renovatie is, loopt de aannemer risico’s. Bepaalde risico’s zijn niet uit te sluiten, zoals financiële risico’s. Andere risico’s zoals schade en overlast zijn door een goede voorbereiding tot een minimum te beperken. Daarnaast is het risico van schade door een onzeker voorval, te verzekeren. Denk hierbij aan het afsluiten van een CAR-verzekering voor de start van het werk. Ondanks het feit dat er een goede voorbereiding heeft plaats gevonden, komt het toch voor dat de bouwwereld steeds vaker te maken krijgt met klachten en schadeclaims die projecten vertragen en zelfs stil kunnen leggen!

Wat is de Construction Allrisk (CAR) verzekering?

Tijdens de uitvoering van het werk verzekert de CAR-verzekering de aannemer tegen onzekere voorvallen op het werk. Op deze polissen kunnen naast de aannemer, de onderaannemers, de leveranciers, de architect en de opdrachtgever meeverzekerd worden als daar reden toe is. Hiermee is de CAR het meest specifieke verzekeringsproduct voor de bouwwereld. Belangrijk is dat hierbij in acht genomen wordt dat de CAR-verzekering een projectverzekering kan zijn, maar ook een doorlopende verzekering. De hoogte van de verzekerde sommen en de looptijd van de verzekering is afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden met de assuradeuren. Schade tijdens het werk is gedekt, mits het een gedekt evenement is. Schade die ná oplevering optreedt, is daarentegen niet standaard verzekerd.

Deformatiemeting van bbci frijwijk

CAR-verzekering verzekert het eigen werk

Grote bouwbedrijven sluiten een CAR-verzekering af naast de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering zorgt voor vergoeding van schade die aan derden wordt toegebracht. De CAR-polis verzekert het eigen werk. De CAR-verzekering heeft de mogelijkheid verschillende rubrieken afzonderlijk mee te verzekeren, dit in overleg met de assuradeuren en de opdrachtgever.

De CAR-verzekering is een projectverzekering

Bij het afsluiten van een CAR-verzekering komt heel wat kijken. Naast de goede voorbereiding en het verwerken van de specifieke verzekeringseisen uit het bestek, is de premie voor deze verzekeringen met de gekozen eigen risico’s van groot belang. Immers een niet goed aansluitende polis voor een specifiek project kan grote financiële gevolgen hebben voor de aannemer.

  • Het afsluiten van een CAR-verzekering is maatwerk, ieder bouwproject is anders.
  • CAR-verzekeringen bieden niet allemaal dezelfde dekking.
  • De CAR-verzekering is een projectverzekering: schade opgetreden ná oplevering is niet standaard gedekt.
  • De CAR-verzekering vertoont, door ontwikkelingen binnen de bouw, steeds meer kenmerken in zich van andere verzekeringen, pas op voor dubbele dekking.
  • De CAR-verzekering biedt over het algemeen een lagere premie bij een hoger eigen risico, ten gevolge van de keuze voor een hoger eigen risico komt het afhandelen van schades en het weerleggen van claims meer bij de aannemer te liggen.

Bbci Frijwijk inventariseert specifieke risico’s per project

Factoren als de hoeveelheid bouwopdrachten, de bouwsom en de looptijd zijn van belang bij keuzes in dekkingen binnen de CAR-verzekering. De kennis van lopende verzekeringen speelt hierin tevens een grote rol en daarbij de schade-statistiek van de afgelopen jaren. Bij de keuze voor een CAR-dekking is het noodzakelijk specifieke risico’s te inventariseren per project. Bbci Frijwijk heeft jarenlange ervaring in het onderkennen van risico’s. Bij het inventariseren van risico’s hebben wij de mogelijkheid informatie te halen uit ervaringscijfers van vergelijkbare projecten, of van projecten in dezelfde buurt binnen hetzelfde risicocontour.

CAR-verzekering: lagere premie bij een hoger Eigen Risico

Om de premie laag te houden, wordt steeds vaker voor een hoger Eigen Risico gekozen. Het afhandelen van klachten en het weerleggen van claims komt, door ontwikkelingen binnen de bouwwereld en daarmee de CAR-verzekering, meer en meer bij de grote aannemers te liggen. Dit vergt expertise. Bbci Frijwijk bestaat al meer dan 30 jaar en besloot de dienstverlening uit te breiden met schade expertises en het afhandelen van claims die vallen onder het eigen risico. Wij zijn gespecialiseerd in dossiervorming en ontzorgen aannemers door de communicatie met verzekeringen of claimende partijen over te nemen.

Bbci Frijwijk als dé schade-expert

Verloren tijd kan leiden tot extra kosten. Bbci Frijwijk is in staat vlot te anticiperen. Wij kennen als geen ander het risico op schade in de directe omgeving van een project. Met de start van ‘bbci Expertise’ verruimen wij onze rol. Behalve het uitvoeren van opnames, inspecties en monitoring handelen wij ook eventuele schadeclaims en klachten af. Bbci Frijwijk heeft immers de metingen al gedaan omtrent overlast door bouwwerkzaamheden en (hei) schade en is hiermee op de hoogte van het bouwproject en de risico’s. Daarom juist, zijn wij de meest aangewezen partij de discussie omtrent een claim te voeren.

Inzicht geven op ontstane schade

Onze dienst ‘Expertise’ denkt mee en geeft concreet advies door vakinhoudelijke kennis. Met het aanbod van de meest geavanceerde monitoring en inspectie technieken waarover wij beschikken en de deskundigheid van gediplomeerde bouwkundigen, civiel technici en landmeters zijn wij goed voorbereid. Bbci Frijwijk is overall deskundig op het gebied van schade- en hinderpreventie, heeft een helikopterview over regelgeving, inspectietechnieken en bouwprocessen. Rapportage is snel beschikbaar.

 

Vanuit deze verruimde verantwoordelijkheid voert Bbci Expertise onderstaande werkzaamheden uit:

  • Onderzoeken van schade toedracht
  • Vaststellen van causaal verband tussen schade en project
  • Berekenen van schadebedragen
  • Beoordelen van schadeclaim
  • Optreden als tussenpersoon en het ontzorgen van de aannemer door te communiceren met de claimende partij

Bij schadeclaims biedt Bbci één inzichtelijk rapport

Heeft u vragen over schade expertises of het afhandelen van claims uit de directe omgeving die vallen onder het eigen risico? Neem dan contact op met bbci Frijwijk via 010-281 84 44.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek