Bouwkundige vooropname bij het graven langs historische gevels

Als het gaat om het graven in de buurt van historische gebouwen, is voorzichtigheid geboden. Vanwege de kwetsbaarheid van de panden kan een kleine schade al grote gevolgen hebben voor het historisch erfgoed en zelfs leiden tot juridische geschillen en financiële consequenties. Daarom is het vastleggen van de bestaande situatie voordat graaf- of bouwwerkzaamheden starten essentieel.

In deze blog bespreken we het belang van het uitvoeren van een kwalitatief goede vooropname en waarom deze essentieel is voor graaf- of bouwwerkzaamheden in historische gebieden.

  • Dienstverlening op maat
  • NIVRE geregistreerd
  • VCA & KOMO gecertificeerd

Toename in graafwerkzaamheden rondom historische bebouwing

De afgelopen jaren merken wij dat er steeds vaker graafwerkzaamheden plaatsvinden langs gevels van monumentale en historische panden. Deze toename is dan ook goed verklaarbaar door een tweetal factoren. Ten eerste is er een energietransitie gaande. Op veel plekken wordt de ondergrondse energie-infrastructuur verzwaard en nieuwe kabels aangelegd. Ten tweede wordt per gemeente in Nederland de glasvezel infrastructuur uitgerold, waarbij dus ook in gemeenten met veel historische bebouwing gegraven moet worden.

 

Bescherming van historisch erfgoed

Historische gebouwen zijn van cultuurhistorisch belang en behoren tot het erfgoed dat ons verleden weerspiegeld. Bij graafwerkzaamheden in de buurt van deze gebouwen bestaat het risico op schade aan de fundering, constructie en architectonische elementen. Een kwalitatief hoogwaardige bouwkundige vooropname documenteert de huidige staat van het gebouw vóór de graafwerkzaamheden. Achteraf kan daardoor bij claims of schade discussie worden voorkomen door het rapport van de vooropname er op na te slaan.

Risicobeoordeling en planning

Door de bevindingen tijdens het uitvoeren van de vooropname door de opname expert nauwkeurig vast te leggen, kan deze input gebruikt worden om vooraf een gedegen risico analyse op te stellen. Hierdoor zijn de meer risicovolle locaties in kaart gebracht wat de aannemer of opdrachtgever in staat stelt om passende beheersmaatregelen te nemen om de kans op schade te minimaliseren. Denk hierbij aan het gebruik van beschermende constructies, het aanpassen van werkmethodiek of het kiezen voor passende monitoring tijdens de werkzaamheden.

 

Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Vanuit een bestek of Programma van Eisen wordt een aannemer vaak verplicht om een bouwkundige vooropname uit te voeren.

Door te kiezen voor een onafhankelijk bureau dat beschikt over een NIVRE registratie (Stichting Nederlands Instituut van Register Experts) en een BRL 5024 procescertificaat (Het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen) is gewaarborgd dat de rapportages geschikt zijn om te gebruiken bij verzekeringstechnische of juridische kwesties.

Behoud van reputatie

Aannemers die zorgvuldig omgaan met de omgeving in het algemeen en historisch erfgoed in het bijzonder, genieten vaak van een verbeterde reputatie en vertrouwen bij hun potentiële opdrachtgevers. Door het uitvoeren van kwalitatief hoogwaardige bouwkundige vooropnames en het nemen van preventieve maatregelen, toont een bedrijf zijn betrokkenheid bij het behoud van cultureel erfgoed en het respect voor de lokale geschiedenis.

 

Conclusie

Om de bouwkundige vooropname mee te nemen als integraal onderdeel binnen het bouwproces is dus niet alleen een verstandige zakelijke beslissing, maar ook een ethische verantwoordelijkheid. Hierdoor dragen aannemers en opdrachtgevers bij om erfgoed te beschermen en behouden.

Meer weten over de risico’s van bouwen of graven in een historische omgeving?

Wij denken graag mee over de aanwezige risico’s en maatregelen om dit beheersbaar te maken? Binnenkort zullen wij bij onze referentieprojecten het project Bouwkundige vooropnames in Monnickendam publiceren. Hierin is aan de hand van de praktijk te lezen hoe wij omgaan met bouwkundige opnames in deze bijzondere omgeving.

Heb je vragen of wil je eens sparren over de mogelijkheden? Neem contact op met onze adviseur op nummer 010 – 281 84 44 of stuur een e-mail naar info@bbcifrijwijk.nl.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek