Wat is een bouwkundige opname en waarom heb ik die nodig?

Een bouw- of infraproject heeft invloed op de omgeving. Werkzaamheden als heien, bronbemalingen, grondwateronttrekking of het in- en van damwanden kunnen schade veroorzaken aan objecten binnen het risicogebied van het project. De opdrachtgever of (hoofd-)aannemer is verantwoordelijk voor schade aan objecten die door de uitvoering van het project wordt veroorzaakt. Daarom is het belangrijk voor de start van je project een bouwkundige opname uit te laten voeren. Op deze wijze verkrijg je zicht op eventuele bestaande (visuele) gebreken van de omgeving waarin het bouw- of infraproject zal worden uitgevoerd.

Voordat een bouwkundige opname kan worden uitgevoerd, zal de straal van het risicogebied bepaald worden. Een bouwkundige opname legt visueel waarneembare gebreken, voorafgaand aan het bouw- of infraproject, van objecten in de risicocontour vast. Naast een bouwkundige opname kunnen een tussenopname en een eindopname worden uitgevoerd.

Objecten en een risicocontour

Bij een bouwkundige opname kijkt men naar objecten in de risicocontour. Een risicocontour omschrijft de afstanden die gelden tussen risicobronnen en kwetsbare objecten. Deze plaatsgebonden regio beschrijft de kans dat objecten schade oplopen door de werkzaamheden van een bouw- of infraproject. Binnen de risicocontour is het risico groter dan buiten de risicocontour. Een object is veelal een (semi)permanente constructie, zoals een woonhuis, bedrijfspand, infrastructuur, (civieltechnisch) kunstwerk, straatmeubilair of bestrating.

Het nulpunt van een bouw- of infraproject

De vooropname vindt plaats voordat het bouw- of infraproject van start gaat en vormt het nulpunt of referentiepunt van het project. Bij een vooropname wordt een bouwkundig rapport opgesteld dat de (visuele) gebreken van objecten in de risicocontour voorafgaand aan het project vastlegt. Straatfoto’s van objecten in de risicocontour ondersteunen het rapport. Het bouwkundig rapport kan bij eventuele schade of schadeclaim het ontstaan van schade aan objecten vaststellen.

De bouwkundige tussenopname

Gedurende een bouw- of infraproject zal je risicovolle werkzaamheden uitvoeren. Het kan voorkomen dat deze werkzaamheden door een andere partij worden overgenomen of dat het project een volgende fase ingaat. Dat is het moment voor een bouwkundige tussenopname, waarin wordt geanalyseerd in hoeverre uitbreiding van het risicogebied nodig is en wordt vastgesteld of, en welke, onverwachte risico’s opgedoken zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Een bouwkundige tussenopname versoepelt in zo’n geval de overdracht.

De bouwkundige eindopname

Wanneer alle werkzaamheden omtrent een bouw- of infraproject zijn uitgevoerd en het project is afgerond, is het zaak een bouwkundige eindopname uit te voeren. In de bouwkundige eindopname worden gebreken van objecten binnen de risicocontouren nogmaals vastgelegd. Op deze wijze wordt vastgesteld welke gebreken van objecten zijn ontstaan door het uitvoeren van de afgeronde bouwwerkzaamheden. Een bouwkundige eindopname kan niet worden uitgevoerd zonder dat er een bouwkundige vooropname is uitgevoerd; de vooropname dient als vergelijkingsmateriaal.

Welke kwaliteitsnormen heeft een bouwkundige opname?

Bij een bouwkundige opname is altijd een expert betrokken die staat ingeschreven bij het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Hierdoor bevat de rapportage de juiste deskundigheid en voldoet de bouwkundige opname aan de NIVRE-norm en de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024. Het branchebestuur van het NIVRE heeft algemene opname-uitgangspunten gedefinieerd en heeft hier tevens de methode bij beschreven die moet worden gehandhaafd bij uitvoering van een opname. Hiermee is een onafhankelijke kwaliteitsnorm vastgesteld waar de bouwkundige opname aan moet voldoen.

Bouwkundige opname bij bbci Frijwijk

bbci Frijwijk is gespecialiseerd in bouwkundige en civieltechnische inspecties en is jouw ideale partner als het gaat om het uitvoeren van een bouwkundige opname. De experts van bbci Frijwijk zijn aangesloten bij het NIVRE. Wij leveren daarom rapportages aan die aan de normen en richtlijnen van het NIVRE voldoen. Heb je vragen over een bouwkundige opname of wil je een bouwkundige opname door bbci Frijwijk laten uitvoeren? Je kunt altijd contact met ons opnemen of vrijblijvend een offerte aanvragen.

bouwkundige opname van bbci frijwijk

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek