Bouw-, infra- of sloopproject: hoe beperk je hinder van geluid en trillingen?

Bij een bouw-, infra- of sloopproject komen vaak geluid en trillingen vrij. Nederland is een dichtbebouwd land waardoor mensen hier al snel hinder van ervaren. Denk aan heiwerkzaamheden of het vervoeren van zwaar materiaal. De trillingen die daarbij ontstaan kunnen problemen veroorzaken, zoals schade aan panden en infrastructuur in de risicocontour. Het geluidsniveau mag de vooraf vastgestelde normen niet zonder omgevingsvergunning overschrijden. Om ongeplande overlast en vertraging van een project te voorkomen is het raadzaam om tijdens de werkzaamheden het geluids- en trillingsniveau te monitoren.

Richtlijnen en wettelijke normering

Zoals gezegd kunnen geluid en trillingen overlast bezorgen aan en in de omgeving. De hoeveelheid geluid en trillingen zijn dan ook gebonden aan landelijk vastgestelde toetsingsnormen. Deze normen kijken niet alleen naar de mate waarin geluid of trillingen plaatsvinden maar ook naar de duur ervan.

Geluidsnorm

Tijdens bouwwerkzaamheden wordt het geluidsniveau gemeten in decibels. Veel geluid kan niet alleen overlast maar ook permanente gehoorschade en zelfs psychische klachten veroorzaken. Voor het geluidsniveau tijdens een bouw-, infra- of sloopproject gelden daarom wettelijke normen (bouwbesluit 8.3). Daarnaast kan een gemeentelijke ordening extra geluidseisen stellen. Bij langdurige werkzaamheden zijn de normen strikter dan bij een project van kortere duur. Om vooraf te kunnen rekenen aan geluidsniveaus wordt gebruik gemaakt van de “Circulaire Bouwlawaai”. De gepresenteerde tabel is die van het bouwbesluit 8.3.

Trillingsmonitoring door bbci Frijwijk

 

 Dagwaarde  <60 dB (A)  > 60 dB (A)  > 65 dB (A)  > 70 dB (A)  > 75 dB (A)  > 80 dB (A)
 Maximale blootstelling  Onbeperkt  50 dagen  30 dagen  15 dagen  5 dagen  0 dagen

 

 

Trillingsnorm

Voor het meten van trillingen wordt in Nederland de SBR-richtlijn gebruikt. Deze richtlijn bestaat uit drie delen:

  • Deel A, Schade aan gebouwen
  • Deel B, Hinder voor personen in gebouwen
  • Deel C, Storing aan apparatuur

De richtlijn onderscheidt de functie van het gebouw en de aard van de trillingsbron. Ook maakt de richtlijn onderscheid in nieuwe en gewijzigde verkeerssituaties.

De beoordeling van trillingen vindt plaats door (lokaal) de versnelling te meten (trillingssterkte) in mm/s.

bbci Frijwijk en geluidsmetingen

Om geluidsoverlast tijdens je bouw-, infra- of sloopproject te voorkomen, is het belangrijk het geluid tijdens de werkzaamheden te monitoren. bbci Frijwijk staat je hierin bij. Voordat werkzaamheden beginnen, brengen we het achtergrondgeluid van de omgeving in kaart: een nulmeting van het geluid op de projectlocatie.

Op basis van de nulmeting en het bouwplan buigen de specialisten van bbci Frijwijk zich over het project. We maken desgewenst een geluidsprognose waarmee we het te verwachten geluidsniveau voor de geplande bouwwerkzaamheden in kaart brengen. Zo weten we in welke fase van de bouw er verhoogde risico’s op geluidshinder zitten. Tijdens de bouwactiviteit monitoren we het werkelijke geluidsniveau met geluidsmeters in de omgeving. De gemeten niveaus worden getoetst aan het bouwbesluit of de plaatselijke verordening.

bbci Frijwijk en trillingsmetingen

Ook voor het meten van trillingen ben je bij bbci Frijwijk aan het juiste adres. Met diverse meetsystemen is het mogelijk om de trillingen van het project te registreren en analyseren. Voorafgaand aan de bouw kan een nulmeting worden gedaan. Tijdens de bouw toetsen we de hoeveelheid trillingen aan de grenswaarden, zoals vastgelegd in de SBR-richtlijnen. Komen er tijdens de werkzaamheden te veel trillingen vrij? Dan lichten wij je hier direct over in zodat je kunt ingrijpen.

Naast het bemand meten van de trillingen is het ook mogelijk om onbemand trillingen te meten. bbci Frijwijk brengt dan de meetapparatuur naar het bouw-, infra- of sloopproject. Eens in de drie weken zal bbci Frijwijk de meetapparatuur controleren en voorzien van nieuwe batterijen. Op afstand houden we de apparatuur in de gaten en analyseren we afwijkingen in trillingen. Wanneer bepaalde drempelwaarden worden overschreden dan melden we je dit direct.

Het is van belang om geluid en trillingen gedurende het bouw-, infra- of sloopproject te blijven monitoren. Met de professionele metingen van bbci Frijwijk heb jij hier geen omkijken naar. Heb je vragen voor een van onze experts of wil je weten wat wij voor je kunnen doen? Neem contact met ons op of vraag gratis een vrijblijvende offerte aan.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek