Bouwmetingen

Meer en meer claims van schade of hinder worden neergelegd bij aannemers. Zeker wanneer risicovolle werkzaamheden zijn uitgevoerd zoals heien, het aanleggen van bronbemalingen en het in- en uittrillen van damwanden. Zelfs het af- en aanrijden van zwaar bouwverkeer kan problemen in de directe omgeving veroorzaken. Het is belangrijk dat je je als aannemer/ uitvoerder van bouw- of infraprojecten kunt verweren tegen deze claims. Of aan de andere kant: dat je als particuliere woningbezitter kunt aantonen dat schade aan de woning pas is ontstaan tijdens het project. Bouwmetingen van bbci Frijwijk geven hiertoe alle mogelijkheden.

Waarvoor heb ik bouwmetingen van bbci Frijwijk nodig?

Een bouwmeting van bbci Frijwijk voorkomt onterechte schadeclaims, schuldvragen, project vertraging en zelfs stillegging van de bouw. De meting geeft duidelijkheid over gebreken in de directe omgeving die al bestaan bij start van een project. bbci legt de resultaten van de bouwmeting vast in een Rapport Belendingen. Dit rapport geeft inzicht in de staat van constructies (belendingen) in de omgeving voordat project werkzaamheden van start gaan. Schade die door de bouwmeting aan het licht komt, kan dus niet later worden geclaimd op het project. Ook geeft de bouwmeting inzicht in zwakke constructies in de omgeving die misschien versterkt kunnen worden om schade bij risicovolle werkzaamheden te voorkomen.

Beperken van schade & Voorkomen van claims en project vertraging

bbci Frijwijk voert al 30 jaar bouwmetingen uit en heeft daarmee al flink wat schadeclaims voorkomen en ook honderden bouw- en infraprojecten zonder vertraging kunnen laten doorlopen.

Beperking van omgevingsrisico’s door bouwmetingen

Voordat bbci Frijwijk een bouwmeting start, wordt eerst bepaald binnen welke straal (invloedsgebied of risicocontour) panden of andere constructies door het project kunnen worden beschadigd. Op ieder pand of constructie binnen deze straal kan bbci Frijwijk een bouwmeting uitvoeren. Per pand ontvangt u een uitvoerig rapport (rapport belendingen) met daarin de conditie beschreven voor aanvang van het project. De inhoud van dit rapport kan aanleiding geven om werkzaamheden anders uit te voeren of om constructies in de omgeving tijdelijk te verstevigen.

Bouwmetingen Voor, Tijdens en Na projecten

Bij veel projecten voert bbci Frijwijk 3 bouwmetingen uit: Voor, Tijdens en Na het project.

 • De bouwmeting voor start van het project gebruik je als referentiepunt of nulmeting. In de rapportage van deze meting somt bbci Frijwijk bestaande gebreken op en legt deze ook vast met foto’s.
 • De meting tijdens het project wordt gedaan wanneer er risicovolle werkzaamheden worden uitgevoerd. bbci onderzoekt of er schades zijn ontstaan na de eerste meting. Op basis van deze tweede meting kan worden besloten dat het risicogebied moet worden vergroot, of wordt geconstateerd dat er nieuwe risico’s zijn.
 • De bouwmeting na het project (eind opname) geeft vergelijkingsmateriaal. Zo kan bbci Frijwijk concluderen: Welke schades zijn toe te wijzen aan werkzaamheden tijdens het project?

Waarom kiezen voor bbci Frijwijk?

Bouwmetingen van bbci Frijwijk hebben zich in de afgelopen 30 jaar bewezen in de praktijk van Nederlandse en Belgische infra- en bouwprojecten. bbci Frijwijk is hét bureau voor Civieltechnische en Bouwkundige metingen, inspecties en monitoring. bbci Frijwijk kan ook uw project ondersteunen!

 • Helikopterview bbci Frijwijk
  bbci Frijwijk heeft een helikopterview over richtlijnen. Over technische mogelijkheden voor (online) meting en monitoring. En over de fasen in bouw- en infraprojecten. Dankzij deze helikopterview kunnen wij projecten, in alle bouwfasen, effectief inrichten met bouwmetingen – en monitoring.
 • Snel inzetbaar en Snel rapportage beschikbaar
  bbci Frijwijk is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor metingen en monitoring op (complexe) projecten.
 • bbci voldoet aan alle richtlijnen
  bbci Frijwijk is geregistreerd bij het NIVRE (Nederlands Instituut Van Register Experts). En gecertificeerd volgens VCA en de KOMO-beoordelingsrichtlijnen BRL 5024 (Het uitvoeren van bouwkundige opnamen) en BRL 5023 (Het proces van het meten van trillingen).

Bel bbci Frijwijk

Heeft u vragen over een bouwmeting ter ondersteuning van uw project? Bel ons met deze vragen op 010 – 281 84 44. Wij denken graag met u mee!

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek