Duiden zettingsscheuren op schade aan de constructie?

Signaleer je zettingsscheuren dan kunnen deze duiden op ernstige problemen. Daarom is het zaak om meer inzicht te krijgen, omdat er nu eenmaal scheuren zijn die enkel en alleen ontsierend zijn. Maar er ook scheuren zijn, die duiden op ernstige constructie problemen. Een aantal factoren spelen een rol:

  • Waar zie je scheurvorming?
  • Zijn het horizontale, verticale of diagonale scheuren?
  • Hoe hard groeien de scheuren verder?

Scheuren in (buiten)muren of in stucwerk

De plek waar je scheuren ziet, zegt wel iets over de ernst/ oorzaak van de scheurvorming. Scheuren in buitenmuren (door de voegen, door metselwerk of zelfs door de stenen in de buitenmuur heen) duiden in het algemeen op grotere problemen dan scheuren in stucwerk. Dergelijke scheuren zijn dan wel vaak een doorn in het oog (jammer van mooi geverfde muren) maar duiden meestal niet op problemen aan de constructie of stabiliteit van de woning of het pand. Scheuren in stucwerk zullen echter wel steeds terugkomen: daarom is het wel belangrijk om de oorzaak van de scheuren te achterhalen.

Ongekend veel verschillende zettingsscheuren

In zijn algemeenheid kun je stellen dat verticale scheuren eerder cosmetisch van aard zijn en dat diagonale scheuren eerder kunnen duiden op meer ernstige problemen aan de constructie/ fundering van de woning, het pand of het civiele kunstwerk. Bij diagonale zettingsscheuren kan het eerder zo zijn dat het bouwwerk onvoldoende stabiel is en dat dus de veiligheid (en de waardevastheid) van het vastgoed in het geding kan zijn. Ook zien we regelmatig trapsgewijze scheuren in stucwerk of in het voegwerk tussen bakstenen door. Deze zijn meestal cosmetisch (en dus onschuldig) en gewoon ontstaan door beweging in het pand/ de woning.

Zettingsscheuren en het vermoeden van constructie schade

Zettingsscheuren komen sowieso voor en wel in 101 verschillende vormen. Er is niet 1-op-1 te zeggen dat het ene type scheurvorming een indicatie is van constructieve schade en dat een ander type per definitie ‘onschuldig’ is. In de meeste gevallen is er echt onderzoek en monitoring (over langere periode) nodig door een bouwkundig expert. Onderstaand schetsen we enkele scenario’s.

  • Nadat een nieuwe fundering wordt belast met de opbouw, dan zullen er in meer of mindere mate zettingsscheurtjes ontstaan. In de meeste gevallen zullen dit puur cosmetische scheurtjes zijn in het nieuw gegoten beton.
  • Diagonale scheuren (maar in mindere mate ook verticale scheuren) kunnen duiden op een ongelijke zetting van het object, pand of woning.
  • Zie je een verticale scheur bij de aanbouw van de woning, dan kan dit erop wijzen dat de aanbouw van de woning ‘af aan het scheuren’ is. Indien de aanbouw in een later moment is toegevoegd, kan door verschillende funderingsmethodes wat ongelijke zetting ontstaan.

Ernst van scheurvorming beoordelen

Hoe kun je inschatten of een scheur alleen cosmetisch is of dat deze duidt op meer ernstige schade aan een pand, woning of een infra-kunstwerk? Dat kan alleen door het zettingsgedrag te monitoren. Immers, het is onvoldoende om alleen te weten in welke richting de scheur (horizontaal, verticaal of diagonaal) zich ontwikkelt. Daarom is het zaak om het object te monitoren. Zo voorkom je dat de stabiliteit van de constructie/het bouwwerk in gevaar komt en je daardoor te maken krijgt met hogere herstelkosten.

Zettingsmetingen & -monitoring

Bbci is gespecialiseerd in zettingsmetingen. Al 30 jaar meten en monitoren wij zettingsscheuren en de zetting van panden/woningen/ civiele werken nauwgezet. Bij deze monitoring zullen wij vaak vloerwaterpassing en rotatiemeting uitvoeren om een compleet beeld te krijgen van gedragingen van het bouwwerk. Onze mensen in de buitendienst zijn getraind en geschoold om deze en andere deformatiemetingen uit te voeren en hier de juiste meetopstelling voor te maken.

Bbci Frijwijk & advies bij zettingsscheuren

Bbci Frijwijk is zeer goed in staat om in te schatten welke metingen, ook met welke interval, nodig zijn om inzicht te krijgen in de ongelijke zetting van het pand. Immers wanneer de zetting gelijk is, dan zal het pand overal in dezelfde mate zakken en zullen er geen scheuren ontstaan. Alles in ieder geval om schade aan de constructie te voorkomen en dus ook om herstelkosten te beperken.

Overall expertise bbci Frijwijk

Andere specialismes van bbci Frijwijk zijn trillingsmonitoring en funderingsonderzoeken. Bij trillingsmonitoring staat het voorkomen van scheuren (bijvoorbeeld aan belendingen in de project omgeving) door trillingen centraal. Ook doen wij veel funderingsonderzoeken, vooral voor particuliere woningbezitters. Wij geven hen daarmee inzicht in de staat van hun fundering (vaak houten paalfundering) en in het huidige draagvermogen van deze fundering.

Vragen over zettingsscheuren

Heb je scheurvorming aan je woning of pand? Vraag ons dan om advies. Onze ervaring en deskundigheid stelt ons in staat om te kunnen beoordelen of scheurvorming nader bouwkundig onderzoek vraagt, of dat scheuren gewoon puur oppervlakkig (en dus cosmetisch) zijn.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek