Waarom is het beheersen van omgevingsrisico’s bij waterbouwkundige werken zo belangrijk?

Waterbouw is een boeiend en multidisciplinair vakgebied. In deze sector richt men zich op het beheer, de controle en de ontwikkeling van waterbouwkundige werken.

Waarom is het beheersen van omgevingsrisico's bij waterbouwkundige werken zo belangrijk? bbci
waterbouwkundige werken kennen unieke risico's
  • Dienstverlening op maat
  • NIVRE geregistreerd
  • VCA & KOMO gecertificeerd

Binnen de branche vindt een breed scala aan activiteiten plaats met complexe uitdagingen op het gebied van watermanagement, waterveiligheid en watertransport. Voorbeelden hiervan zijn het ontwerpen en bouwen van waterkeringen, dijken, kades, sluizen, kanalen en bruggen. Hierbij gaat het niet alleen om het ontwerp en de bouw van een veilig en efficiënt infrastructureel object maar wordt ook rekening gehouden met de impact op het milieu en de omgeving.

Kortom, waterbouw is een essentiële discipline binnen de bouw die zorgt voor een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling en een veilige, duurzame toekomst.

Waarom monitoring essentieel is

Waterbouwkundige projecten brengen unieke uitdagingen met zich mee. Van een complexe projectomgeving tot technische variabelen zoals bodemgesteldheid en waterstanden. Monitoring wordt dan ook niet alleen ingezet als een reactieve maatregel maar wordt ook gebruikt bij een proactieve benadering om onvoorziene omgevingsrisico’s te identificeren en aan te pakken. Kenmerkend bij waterbouw, en dan met name langs de kust, is dat de omgeving nog meer aan verandering onderhevig is dan bij een regulier bouwproject. Denk hierbij aan veranderende waterstanden (eb/vloed) en weersomstandigheden zoals wind en storm.

Het monitoringproces in detail

Het is cruciaal om tijdens de ontwerp- en voorbereidingsfase van een project de risico’s te identificeren aan de hand van de specifieke bouwwerkzaamheden en de omgeving van het project. Bij complexere projecten wordt er dan ook vaak een monitoringsplan opgesteld waarin het volledige monitoringsmanagement wordt vastgelegd.

Bij het invullen van de monitoring worden beslissingen genomen over de meest geschikte meetmethoden, het vaststellen van strategische meetpunten en de benodigde meetfrequentie. Verder wordt er rekening gehouden met factoren zoals waterdiepte, stromingssnelheid, bodemgesteldheid en (de staat van) reeds aanwezige infrastructuur om zo een volledig beeld van de omgeving te verkrijgen. Het gebruik van geavanceerde technologieën, zoals geografische informatiesystemen (GIS) en satellietdata over historisch zettingsgedrag, kan de efficiëntie van het monitoringproces verhogen.

Tijdens de uitvoeringsfase speelt real time data een centrale rol in het begrijpen van veranderingen in de wateromgeving. Door continu informatie te verzamelen, kunnen trends en patronen worden geïdentificeerd, waardoor het mogelijk is om snel te reageren op onvoorziene gebeurtenissen of zich ontwikkelende risico’s. Deze tijdige maatregelen zijn essentieel voor het handhaven van waterveiligheid en het minimaliseren van mogelijke schade aan de infrastructuur.

Waarom is het beheersen van omgevingsrisico's bij waterbouwkundige werken zo belangrijk? bbci

Conclusie

In de complexe wereld van waterbouwkundige werken is het beheersen van omgevingsrisico’s een must om projecten binnen planning en budget succesvol af te ronden. We hebben ontdekt hoe monitoring niet alleen een reactieve maatregel is, maar een proactieve benadering biedt om uitdagingen het hoofd te bieden en op de juiste momenten te kunnen bijsturen. Effectieve monitoring is niet slechts een optie; het is een onmisbare pijler in de gereedschapskist van bouw- en infraprofessionals.

Door de nuances van monitoring beter te begrijpen hebben we ingezien dat het meer is dan alleen het verzamelen van data. Het is een strategische beslissing die cruciaal kan zijn voor het slagen van een project, waarbij alle risico’s worden geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst.

 

Verder praten over de monitoring op jouw projecten?

Wil je meer inzicht in het beheersen van omgevingsrisico’s bij jouw (waterbouwkundige) projecten? Bekijk dan eens onze website en ontdek hoe de expertise van bbci Frijwijk heeft bijgedragen aan het succes van projecten zoals het vervangen van de aanvaarbescherming van de Rozenburgsesluis te Rotterdam.

Nodig ons uit voor een persoonlijk gesprek, waar we uitdagingen kunnen bespreken en oplossingen op maat kunnen bieden of blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen door je aan te melden voor onze nieuwsbrief.

Neem bij vragen contact op met onze adviseur op nummer 010 – 281 84 44 of stuur een e-mail naar info@bbcifrijwijk.nl.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek