Wat is een vloerwaterpassing? En in welke situatie kan een vloerwaterpassing uitkomst bieden?

Het kan voorkomen dat een pand of woning gevoelsmatig scheef lijkt te staan, maar is dit ook daadwerkelijk het geval? Het is belangrijk om hier antwoord op te krijgen, aangezien een scheve vloer op de begane grond of op één van de verdiepingen kan duiden op een slechte fundering. Een vloerwaterpassing (ook wel een vloerwaterpasmeting of nauwkeurigheidsmeting genoemd) van bbci Frijwijk biedt uitkomst. In deze blog geven wij meer informatie over dit bouwkundig onderzoek.

Wat is een vloerwaterpassing?

Een vloerwaterpassing is een onderzoek waarbij de scheefstand van een pand wordt vastgesteld door de hoogte van vloeren op verschillende plaatsen te meten. De experts van bbci Frijwijk kunnen de hoogte van de vloer tot op de millimeter nauwkeurig meten. Het is aan te raden om een vloerwaterpassing uit te voeren op een verdiepingsvloer omdat deze vaak nog in de originele staat verkeert en niet is uitgevlakt.

Verschillende waterpassingen

Een vloerwaterpassing wordt vaak uitgevoerd in combinatie met een lintvoegwaterpassing of N.A.P. (Normaal Amsterdams Peil) waterpassing. Beide onderzoeken vullen bevindingen uit een vloerwaterpassing aan omdat:

  • Bij terreinmetingen een referentiepunt zoals N.A.P. nodig is
  • De scheefstand van een blok geschakelde woningen beter en sneller te beoordelen is aan de hand van scheve lintvoegen dan aan de hand van het inmeten van vele verschillende binnenvloeren

Gemeenten kunnen uitvoering van alle drie de waterpassingen eisen bij bijvoorbeeld de aanvraag van een splitsingsvergunning. Deze vergunning is bijvoorbeeld nodig wanneer je een pand wil gaan verdelen in meerdere koopappartementen.

Een medewerker van bbci frijwijk

In welke situatie biedt een vloerwaterpassing uitkomst?

Wanneer er vermoedens zijn dat een pand of woning scheef staat, is het aan te raden om een vloerwaterpassing uit te laten voeren door een gecertificeerd bureau zoals bbci Frijwijk. Dit onderzoek is relatief makkelijk en snel uit te voeren en kan volstaan als er een kleine scheefstand wordt geconstateerd. Indien er echter een significante scheefstand wordt vastgesteld, kunnen experts op basis van een vloerwaterpassing bepalen in welke richting het pand is verzakt (links, rechts, voor of achter).

Wat kom je te weten door een vloerwaterpassing uit te laten voeren?

Een vloerwaterpassing detecteert eventuele hoogteverschillen in een vloer, wat kan wijzen op een funderingsprobleem. Aangezien vloeren altijd waterpas worden aangelegd, kan een vloerwaterpassing aangeven welke kant van de fundering zwakker is geworden als er een afwijking wordt geconstateerd.

Van vloerwaterpassing naar een funderingsinspectie

Een vloerwaterpassing kan aanleiding geven tot een breder bouwkundig onderzoek. Zéker wanneer uit de vloerwaterpassing blijkt dat er scheefstand aanwezig is. Dan zal onderzocht moeten worden waar de grootste verzakking in de vloer zit. Dit helpt om alleen dat specifieke deel van de fundering te inspecteren in plaats van de gehele fundering. Hierdoor blijven de kosten lager.

Vragen over vloerwaterpassingen

Deze blog heeft antwoorden gegeven op vragen met betrekking tot de vloerwaterpassing. Heeft u meer vragen, neem dan contact op met bbci Frijwijk via 010-281 84 44. Wij helpen u graag.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek