Wat kan bbci Frijwijk voor u betekenen bij verkeerstrillingen?

Trillingen kunnen voor overlast zorgen, schade veroorzaken en apparatuur verstoren. Daarom zijn de SBR-trillingsrichtlijnen in het leven geroepen. In de richtlijnen gaat het veelal over trillingen die voortkomen uit bouw- en sloopwerkzaamheden. Echter mogen trillingen die ontstaan vanuit verkeersbewegingen ook zeker niet worden vergeten. In deze blog behandelen wij wat bbci Frijwijk kan betekenen bij het objectief vaststellen van schade of overlast door verkeerstrillingen en welke mogelijkheden er zijn om de klachten te verminderen.

bevestiging van een trillingsmeter door bbci frijwijk voor het beheersen van trillingsrisico
trilling geregistreerd door bbci Frijwijk
  • Dienstverlening op maat
  • NIVRE geregistreerd
  • VCA & KOMO gecertificeerd

Trillingen door verkeer

Trillingen door verkeer zijn een veelvoorkomend probleem en kunnen worden veroorzaakt door verkeersdrempels- en plateaus, zwaar bouwverkeer, vrachtwagens, bussen en touringcars. Onverwachts kunnen oneffenheden in het wegdek of losliggende tegels overlast geven, omdat deze meer intense trillingen geven wanneer daar overheen gereden wordt. Daarnaast kunnen deze trillingen ook gevolgschade veroorzaken aan bebouwing of als hinderlijk ervaren worden door bewoners in hun privédomein.

verkeer kan trillingen veroorzaken, gemonitord door bbci Frijwijk.

Trillingen vastleggen bij discussie

Ervaart u overlast van verkeerstrillingen of heeft uw woning als gevolg hiervan schade opgelopen? Dan dient u een klacht in bij de gemeente of wegbeheerder. Wordt er vervolgens geen vervolg aan gegeven door deze instanties, dan is het verstandig om de trillingen objectief vast te leggen en dus te meten of de geldende normen worden overschreden.

Het vastleggen van trillingen is daarnaast verstandig wanneer er plannen bestaan voor de aanleg van een (min of meer permanente) wegomleiding of het aanleggen van een verkeersdrempel. Zéker bij een oudere woning, woning die zeer dicht op de weg staat, een slechte fundering of weinig draagkrachtige ondergrond is het goed om de ‘oude’ situatie vast te leggen.

Ervaring leert dat objectieve trillingsmetingen en nulmetingen enorm helpen bij discussies over verkeerstrillingen.

 

Voorkomen is beter dan genezen, ook bij trillingshinder en -schade

Bbci Frijwijk helpt ook wegbeheerders, gemeentes en provincies die trillingshinder willen voorkomen. Zij laten vooraf plannen opstellen en doorrekenen om te kunnen bepalen of de nieuwe situatie niet te veel verkeerstrillingen oplevert. Bbci Frijwijk ondersteunt bij het maken en in de praktijk toetsen van deze plannen door het uitvoeren van nulmetingen en trillingsmonitoring.

Wat kan bbci voor u betekenen wanneer u last heeft (of verwacht) van trillingen door verkeer?

Bij het meten en monitoren van trillingen is het zeer belangrijk dit conform de geldende richtlijnen uit te voeren. Bbci Frijwijk is gecertificeerd volgens de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5023 en toetst haar metingen aan de SBR-trillingsrichtlijnen (deel A, B en C). Met 30 jaar ervaring in trillingsmetingen en -monitoring, heeft bbci Frijwijk veel partijen geholpen om de discussie over trillingsoverlast en -hinder feitelijk te houden.

Als u last heeft van trillingen door verkeer of verwacht dat u hier last van gaat krijgen, kunt u contact opnemen met bbci Frijwijk om de trillingen objectief te laten meten en vastleggen. Dit kan helpen om tot het minimaliseren van eventuele overlast en schade te komen.

Neem contact op

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek