Welke bijzonderheden brengt de monitoring van civiele werken met zich mee?

Al meer dan 30 jaar ondersteunt bbci Frijwijk aannemers in de bouw- en infrasector op het gebied van bouwkundige opnames en monitoring van overlast gevende of risicovolle werkzaamheden. Dit is een logisch gevolg van het feit dat er veel omgevingsrisico’s spelen wanneer er bouw-, sloop– en renovatieactiviteiten uitgevoerd worden. Binnen het portfolio van bbci neemt de monitoring van civiele werken en projecten in de grond-, weg- en waterbouw een speciale plaats in. In deze blog leggen we uit welke bijzonderheden de monitoring van civiele werken met zich meebrengt.

Bbci Frijwijk kan monitoren bij civiele werken
bbci frijwijk kan monitoren bij aanleg van viaducten
  • Dienstverlening op maat
  • NIVRE geregistreerd
  • VCA & KOMO gecertificeerd

Omgevingsrisico’s bij uitvoer van civiele werken

Bbci neemt de verantwoordelijkheid op zich om omgevingsrisico’s te beperken bij zowel kleine als grote civiele werken. Met name bij de aanleg van bruggen en tunnels, en bij werkzaamheden aan (of in de buurt van) dijken, oevers en kades spelen er veel risico’s. Daarom zijn functies zoals ‘Omgevingsmanager’ en ‘Monitoringscoördinator’ binnen grote infraprojecten en civiele werken zo belangrijk, en eigenlijk onmisbaar. Maar wat maakt omgevingsmonitoring juist zo cruciaal bij civiele werken?

Bbci monitort civiele werken, van wegbouw tot waterbouw

Wat maakt omgevingsmonitoring cruciaal?

  • De projectomgeving en risicocontour waarbinnen er een kans op schade of hinder aanwezig is, kan zich steeds iets verleggen. Immers de locatie waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, staat niet vast. Er kunnen dus steeds andere omgevingsrisico’s zijn, maar ook de stakeholders en omwonenden kunnen in de loop van het project wijzigen.
  • Bij civiele werken spelen er vaak risico’s die ontstaan vanuit graafwerkzaamheden en transportbewegingen. Bij veel van dit type projecten wordt er in de bodem gegraven en vaak ook grond aan- en afgevoerd. Hierdoor stralen er veel trillingen uit op de omgeving  door (transport)bewegingen van zwaar materieel. Daarnaast vinden er vaak ook werkzaamheden plaats als het intrillen en trekken van damwanden die de nodige trillingen veroorzaken. De grond wordt gedurende een civiel werk steeds anders belast en er wordt vaak kunstmatig ingegrepen op de natuurlijke grondwaterbalans door middel van bemaling.
  • Bij civiele werken zijn vaak meer onderaannemers betrokken, daarom is oplevering van het project volgens planning een hele uitdaging. Gedurende het project is het erg belangrijk dat de afronding van de verschillende deelfasen volgens planning verloopt om te voorkomen dat onderaannemers niet meer beschikbaar zijn. Claims vanuit de omgeving zijn daardoor een potentieel zeer storende factor. Dit maakt de noodzaak bij civiele werken nog groter om omgevingsschade te voorkomen. Niet voor niets wordt er aan dit aspect binnen de infrasector veel aandacht besteed onder de noemer ‘projectbeheersing’.
  • Door gebruik te maken van monitoring kunnen aannemers de kwaliteit van het werk controleren en ervoor zorgen dat het voldoet aan de vereiste normen en specificaties. Eventuele gebreken of tekortkomingen kunnen tijdig worden opgespoord, zodat correcties kunnen worden aangebracht voordat het project wordt voltooid.

Nut van fase-specifieke monitoring

In het voortraject van civiele werken is het van belang om eerst een risico inventarisatie op te stellen. Hierin wordt een analyse gemaakt van de risicovolle werkzaamheden en de specifieke omgeving waarin deze uitgevoerd gaan worden. bbci Frijwijk kent de risico’s die komen kijken bij de afzonderlijke onderdelen binnen een project en kan de omgeving analyseren met als uitgangspunt bestaande richtlijnen en wetgeving. Vervolgens wordt een monitoringsplan opgesteld dat de benodigde beheersmaatregelen per deelfase van het project maatgesneden voorschrijft, inclusief bijbehorende alarmeringswaardes en communicatie.

Belang van omgevingsdata en dossiervorming is in de infra groter

Om civiele werken succesvol af te ronden, is het belangrijk om kwalitatief hoogwaardig monitoringsdossier op te bouwen en dit gestructureerd te archiveren. Omdat de planning zo nauw luistert, de omgeving zo complex is en er vaak veel stakeholders betrokken zijn bij het project is een zorgvuldige dossiervorming zeer belangrijk bij grote infraprojecten en civiele werken.

Ondersteuning van bbci aan grote civiele werken

Bbci Frijwijk kan het gehele traject verzorgen. Wij verzorgen bouwkundige opnames, adviseren in de aanwezige omgevingsrisico’s en dragen mogelijke beheersmaatregelen aan. Vervolgens zijn wij in staat de monitoring van deformatie, grondwaterschommelingen en trillingen in de praktijk gestructureerd uit te voeren. Kortom, wij monitoren op alle omgevingsrisico’s en kunnen dan ook een compleet omgevingsdossier opleveren. Handig in geval van claims en schade expertise. Heeft u vragen aan bbci of wilt u een keer sparren over de mogelijkheden? Laat ons dit dan weten via 010 – 281 84 44.

Neem contact op

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek