Vernieuwen aanvaarbescherming van de Rozenburgsesluis te Rotterdam

Jaarlijks varen er circa 20.000 schepen door de Rozenburgsesluis. De sluis zorgt voor een goed bereikbare haven van en naar het westelijk havengebied. Omdat verschillende onderdelen van de sluis aan vervanging toe zijn, wordt de sluis gerenoveerd. Onderdeel hiervan is het vernieuwen en verzwaren van het remmingwerk aan de noordzijde van de sluis (in de Brittanniëhaven). Dit wordt gedaan om de pijlers van het Theemsweg spoortracé extra te beschermen tegen mogelijke aanvaring door schepen. Ook wordt een nieuwe opstelplaats voor schepen gerealiseerd.

rozenburgsesluis rotterdam

Werkzaamheden

De realisatie van het project loopt iets meer dan een half jaar. De werkzaamheden die mogelijk invloed kunnen hebben op de omgeving zijn:

  • Het trekken van de oude palen
  • Aanbrengen van de nieuwe stalen buispalen met een diameter van bijna 1,5 meter

Vanwege een dijktalud op 15 meter, de pijlers van het Theemswegtracé op circa 25 meter en de kolossale windschermen op 35 meter afstand van de heiwerkzaamheden is dit een complex project waar de beheersing van omgevingsrisico’s een belangrijk aspect is om het project succesvol te voltooien.

rozenburgsesluis rotterdam

Verwervingsfase

Tijdens de tenderfase van dit project is bbci Frijwijk betrokken geweest bij het meedenken, adviseren en vormgeven van een plan van aanpak voor een efficiënte monitoring. Hierdoor heeft onze opdrachtgever nuttige input kunnen meenemen in de aanbieding richting haar opdrachtgever.

 

Voorbereidingsfase

Ter voorbereiding op de uitvoering zijn de bestaande scheuren en gebreken aan de constructies in de omgeving vastgelegd tijdens een bouwkundige vooropname waarvan een rapport voor de opdrachtgever is opgesteld.

Tevens is een nulmeting deformatie uitgevoerd aan alle objecten. Dit is belangrijk om de meetdata van metingen in de realisatiefase te kunnen relateren aan de situatie van vóór de werkzaamheden en zodoende eventuele afwijkingen te constateren.Veel meetpunten zijn aangebracht met behulp van een hoogwerker. Sommige punten tot wel op 8 meter hoogte!

 

Realisatiefase

Tijdens het uitvoeren van de heiwerkzaamheden heeft bbci Frijwijk continu bemande deformatiemonitoring door een landmeter uitgevoerd. Daarnaast is er trillingsmonitoring toegepast op de pijlers van het Theemswegtracé en de windschermen binnen het invloedsgebied van de werkzaamheden.

Resultaat

Door de betrokkenheid van tenderfase tot oplevering van het project heeft bbci Frijwijk haar stempel kunnen drukken op de monitoringsaanpak en het beheersbaar maken van de omgevingsrisico’s tijdens dit project. Het project is afgerond zonder schade en noemenswaardige afwijkingen van de omgeving. Juist door de continue bemande monitoring is de opdrachtgever altijd verzekerd geweest van een real time alarmering van afwijkingen waardoor er direct kon worden ingegrepen op de werkzaamheden. Dit heeft er mede aan bijgedragen dat er direct geschakeld kon worden en daardoor geen vertraging is opgelopen.

Kan ik u helpen?

Hallo, ik ben Stefan, technisch adviseur bij bbci Frijwijk. Ik vertel graag meer over wat we voor uw project kunnen betekenen.

Plan een adviesgesprek

Nieuwsbrief

We delen maandelijks informatie over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Aanmelden

Plan een adviesgesprek